Home ข้อคิด คำคม เหตุผลที่ทำให้คนจีนร ว ยเร็ว คิดได้อ ย่ างเขาก็ร ว ยได้

เหตุผลที่ทำให้คนจีนร ว ยเร็ว คิดได้อ ย่ างเขาก็ร ว ยได้

12 second read
ปิดความเห็น บน เหตุผลที่ทำให้คนจีนร ว ยเร็ว คิดได้อ ย่ างเขาก็ร ว ยได้
0

เชื่อว่าคนไทยแท้ๆ ทั้งหล า ยคงคิดคล้ายกันว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงได้เก่ง ทำธุรกิจร่ำร ว ย ที่สำคัญร ว ยแบบต่อเนื่อง ร ว ยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ในขณะที่ไทยแท้ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้มานานกว่ายังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น

แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริงคนไทยก็จะมี 2 จำพวกคือเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอย ากทำต าม กับอีกพวกที่รู้แล้วแต่ไม่สนใจทำอะไรที่ต ามใจตัวเองเหมือนเดิม

ในปัจจุบันนี้นะ น่าเป็นห่วง นั่นก็เพราะว่า เมื่อคน อินเดีย เวียดนาม จีน อพยพมาไทย และอีกอ ย่ างคือ กลับได้ดีซะด้วยแต่คนไทย คงเป็นลูกจ้าง อยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลย เมื่อ 100 ปีก่อน คนจีนหนีความย ากจนอ ดอย าก มาเมืองไทยแบบเสื่อผืนหมอนใบ

เป็นกุลี แบกข้าวสาร ลากรถ ฯลฯ คนไทยดูถูกเรียก ไ อ้เจ็ ก แต่คนจีนขยันไม่เกี่ยงงาน อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้ า และคนไทย นี่แหละชอบสบายอย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับร าชการ มียศ

มีสี มีเกียรติจน มาถึงวันนี้ คนจีนร่ำร ว ยเป็ นเจ้าของกิจการเยอะแยะ คนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกห นี้คนจีน 50 ปีก่อน คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาที่เมืองไทย เป็ นคนข า ยน มแพะ เป็นย าม ข า ยถั่วคนไทยดูถูกเรียก ไอ้บัง

คนอินเดียนั้นขยัน เจียมเนื้ อเจียมตัว ประหยัด ออม อ ดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบ จนวันนี้คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการ มากมายในไทย ทั้งร้าน เจ้าของโรงงาน ข า ยผ้า คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนอินเดีย และ 30 ปีก่ อน คนเวียตนาม อพยพมาไทย นั่นเพราะหนีสงค ร า ม มาเมืองไทย

มาเป็นลูกจ้างทำประมง ซ่อมรถทำน าคนไทย ดูถูกเรียก ไอ้แกว จนวันนี้ เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน

และภ าคตะวันออ กคนเวียตนาม เป็นเจ้าของกิจการมากมาย ส่วนคนไทยน่ะเหรอ เป็นลูกจ้าง เขาต ามเคย

วันนี้ คนเขมร ลาว พม่ า เข้ามาไทย ทั้งถูกต้อง ทั้งไม่ถูกต้อง เพราะ AEC เปิด รับค่ าแร ง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน

พนักงานโรงแรม เด็กปั้มน้ำมัน คนงานก่อสร้าง คนไทย ดูถูกเรียก ไ อ้เขมร สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีก 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา

เขาคงเป็นเจ้าของกิจการกันหม ดเหมือนที่เคยเกิ ดขึ้นกับ คนจีน คนเวียดนาม คนอินเดีย และคนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้าง คนเขมร คนพม่า คนลาว นี่คือคนไทย แท้ๆ นะ ทำไมกัน คนไทยมีความรู้ มีฝีมือแร งงานที่ดี

แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่าเลย งานหนักหน่อย ท้อและลาออ ก งานเหนื่อยหน่อย บ่น งาน มากหน่อย บอ กค่าจ้ างถูก ไม่คุ้ม

ลาออ ก น่าเป็นห่วงคนไทย ที่รักสนุก ไม่อ ดทนไม่พึ่งพาตัวเอง รักสบาย ชอบหรูหรา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ดวัตถุนิยม ข า ยที่ดินของ ปู่ ย่า กิน

ขออย่ าให้เป็นเช่นนี้เลย เรามีฝีมือ มีทักษะดี ไหวพริบดี ฉลาด เอาตัวรอ ดเก่ง เราจงนำมันออ กมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ดีกว่า รักกันไว้เถิดคนไทย อย่ าให้ อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้องเป็นลูกห นี้ ต่างชาติใน A E C เลย

ที่มา blockdit    kha-yam

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …