Home ข้อคิด คำคม เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม

เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม

8 second read
ปิดความเห็น บน เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม
0

เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้ อ ดีของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน วันนี้เราเลยมี เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1.มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่ งสมบัติ

2.เงินออมทำให้เรามีความสุข คน มีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3.มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

4.เงินออมมีประโยชน์มากเวลาเกิดวิ ก ฤ ติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

5.มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

6.เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อ ปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7.มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

8.เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้ า น รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ย ต ามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9.เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

10.เงินออมเป็นหลักฐานค้ำ ป ร ะ กั น การกู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้ เ งิ น เพื่อซื้ อ บ้ า น ที่ดิน

11.เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

12.เงินออมช่วยทำงานแทนเรา การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการ ซื้ อ หุ้ น แล้วได้เงิน ปั น ผ ล ทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อ หุ้ น เก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้ อ ดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้ จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

หลังลูกกลับจากโรงเรียน พ่อแม่ควรถามลูกเกี่ยวกับ 7 เรื่องนี้

การที่พ่อแม่เอาใจใส่ลูกถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาลูกอีกหนทา … …