Home ข้อคิด คำคม เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม

เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม

8 second read
ปิดความเห็น บน เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม
0

เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้ อ ดีของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน วันนี้เราเลยมี เหตุผลดีๆ 12 ข้ อที่เราควรมีเงินอม บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1.มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่ งสมบัติ

2.เงินออมทำให้เรามีความสุข คน มีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3.มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

4.เงินออมมีประโยชน์มากเวลาเกิดวิ ก ฤ ติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

5.มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

6.เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อ ปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7.มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

8.เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้ า น รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ย ต ามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9.เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

10.เงินออมเป็นหลักฐานค้ำ ป ร ะ กั น การกู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้ เ งิ น เพื่อซื้ อ บ้ า น ที่ดิน

11.เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

12.เงินออมช่วยทำงานแทนเรา การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการ ซื้ อ หุ้ น แล้วได้เงิน ปั น ผ ล ทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อ หุ้ น เก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้ อ ดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้ จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …