Home ความเชื่อ ดวง เลขคำนวนจากบัตรประชาชน บอ กลักษณะนิสัยที่แท้จริงได้

เลขคำนวนจากบัตรประชาชน บอ กลักษณะนิสัยที่แท้จริงได้

8 second read
ปิดความเห็น บน เลขคำนวนจากบัตรประชาชน บอ กลักษณะนิสัยที่แท้จริงได้
0

ทุกคน มีตัวเลขติดตัวมาตั้งแต่ในช่วงแจ้งเกิด เป็นตัวเลขบัตรประชาชนไม่มีทางที่จะเหมือนกัน ตัวเลขเหล่านั้นสามารถบ่งบอ กถึงลักษณะนิสัยความเป็นไปของชีวิตคุณได้มากที่สุด นอ กจากตัวเลขบัตรประชาชนจะเป็นการระบุตัวตนที่แท้จริงแล้ว ยังสามารถบ่งบอ กได้ถึงโชคและลักษณะนิสัยของตัวเลขนั้นได้อีกด้วย

ดูการดูลักษณะนิสัยและโชคด ว งจากเลขบัตรประชาชน โดยการนำ 3 ตัวท้ายมาบวกกัน อ ย่ างเช่นเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้ายของคุณเป็น 6 7 8 ก็ให้นางทั้ง 3 ตัวมาบวกกันก็จะได้เป็นตัวเลข 6+7+8= 21 หากเราได้เลข 2 หลักก็ให้นำมาบวกกันอีกครั้งจนได้เป็นเลขหลักเดียว 2+1=3 แล้วก็อ่านคำทำนายเลข 3 ได้เลย

ปล หากเลือ กเลขที่ไม่ชอบที่สุด จะบอ กได้ถึงนิสัยลึกๆ

ผลลัพธ์ คือ เลข 9

สุดท้ายแล้วเป็นเลข 9 เป็นเลขที่ดี เป็นเลขแห่งผู้นำ มีลักษณะสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะอำนาจบารมีต่างๆ เลข 9 นี้บ่งบอ กถึงการก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานและความรัก มักจะเป็นคนที่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูคอยนิยมชมชอบ คอยช่วยในย ามที่คุณตกทุ ก ข์ได้ย าก

ตัวเลขนี้มักจะประสบความสำเร็จในช่วงอายุ 18 ถึง 45 ปี ชีวิตที่ลำบากมามากจะดีขึ้นจะร ว ยขึ้น หลังจากที่พบคู่ครองที่ดี เป็นคู่ครองที่ทำบุญบารมีมาให้กันและกัน เป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทาน ไม่เป็นคนริษย าผู้อื่น ไม่เป็นคนที่อยู่ในแวด วงของความเ สี ่ ย งที่เกี่ยวข้องกับการเ งิ น สุดท้ายนี้แล้วเลข 9 จะนำพาความดีความชอบมาให้กับตัวคุณเองและคนที่อยู่ใกล้ๆตัว เลข 9 นี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความเจ้าชู้และการใช้ของเปลี่ยนแปลงไปในช่วง อารมณ์ที่หวั่นไหว

ผลลัพธ์ คือ เลข 8

ผลลัพธ์เป็นเลข 8 นั้น มักจะเป็นคนที่มีบุญบารมีที่สูง แนะนำว่าให้หมั่นหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ ไม่ควรที่จะย่ำอยู่กับที่ แม้ว่าฐานะของคุณจะอยู่ในระดับปานกลางถึงดีก็ต าม หากจะตกลงมาสู่ที่ต่ำได้เลยค่ะคุณไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลง

เลข 8 ไม่ควรที่จะหุนหันพลันแล่น เพราะอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาอันสั้น เลข 8 โมงบอ กถึงความเด็ดเดี่ยว มี 2 อารมณ์ในตัวคนเดียว ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนแปลกหน้าแปลกต า

ผลลัพธ์ คือ เลข 7

ตัวเลข7 นี้มักจะเป็นตัวเลขการเปลี่ยนแปลง อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการใช้ชีวิตและความรับผิ ดชอบให้มากมาย แต่สุดท้ายแล้วอาจจะประสบความสำเร็จได้เมื่ออายุประมาณเลข 5 ชีวิตของคุณค่อนข้างจะย ากลำบากมากกว่าผู้อื่น แต่จะสุขสบายในเร็ววันนี้

คุณเป็นคนไม่ชอบใครมากดขี่ข่มเหงได้ง่ายๆ ไม่ชอบให้ใครมาออ กคำสั่ง อีกครั้งในเรื่องของความรักให้ระมัดระวังในเรื่องของพื้นที่ 3 หากจะเจอปัญหา ความรักที่กินไม่ได้

ผลลัพธ์ คือ เลข 6

เลข 6 มักจะเป็นเลขที่ดี เป็นคนดีมีน้ำใจ ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดๆเข้ามาตอบแทน ชอบยื่น มือเข้ามาช่วยผู้อื่น ถึงแม้ว่าหล า ยครั้งที่เข้าไปช่วยจะเจอปัญหาและความเดือ ดร้อนเข้ามาในตัวเองก็แล้วแต่ คุณก็ไม่เคยที่จะละเว้น การเข้าไปช่วยเลย

เลข 6 ตัวเลขนี้มักจะมีลักษณะสัมผัสพิเศษที่ 6 บางครั้งสามารถได้ยินเ สี ยง สามารถรับรู้ สามารถได้กลิ่นในบางสิ่งบางอ ย่ างที่คนอื่นไม่รับรู้ เป็นการบ่งบอ กถึงบางสิ่งบางอ ย่ างที่กำลังจะมาถึง

ผลลัพธ์ คือ เลข 5

ผู้ใดที่ได้หมายเลข 5 มักจะเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ สามารถเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของใครได้หล า ยคนโดยเฉพาะเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่มีความหยิ่งยโสมีความหยิ่งทะนงในตัวเองสูง ไม่ค่อยยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ ถึงแม้ว่าจะมีเ งิ น มาล่อต าล่อใจก็ต าม คุณเป็นคนที่คิดมาก ไม่ค่อยแสดงออ กด้วยซ้ำ

ผลลัพธ์ คือ เลข 4

เลข 4 เป็นตัวเลขแห่งคนที่รักสันโดษ มักจะมีพรสวรรค์อันล้ำเลิศ กล้าคิดกล้าทำในบริบทของตัวเอง เป็นคนที่พูดเก่งทำเก่ง ทันคน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ เข้ากับคนอื่นได้ง่าย แต่มักจะมีเพื่อนน้อย แต่คำว่าเพื่อนน้อยในบริบทนี้ความรู้ความสามารถ เป็นเพื่อนที่สามารถเก็บความลับได้อยู่ เป็นเพื่อนที่สามารถพึ่งพากันและกันได้

ลักษณะอาชีพของคุณมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้ า ข า ยมากที่สุด มากกว่าการเป็นนายหน้าใดๆทั้งสิ้น ตัวเลข 4 ผมบอ กถึงคนที่มีเสน่ห์ เจ้าเสน่ห์และค่อนข้างที่จะมีความเจ้าชู้ในตัวอีกด้วย

ผลลัพธ์ คือ เลข 3

เลข 3 มักจะเป็นตัวเลขแห่งอารมณ์ร้อน ในบางครั้งเป็นคนที่มีความคิดที่ตัดสินใจทำอะไรไว้จนเกินตัว บางครั้งอาจจะทำให้การตัดสินใจของคุณผิ ดพลาด ถึงแม้ว่าลักษณะการใช้ชีวิตของคุณจะดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือและต าม แต่เลข 3 นี้บ่งบอ กถึงเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ ให้ระวังในเรื่องของการทำก่อนคิด เพราะอาจจะทำให้มิตรกล า ยเป็นศั ต รูได้ในอนาคต ควรที่จะรู้จักคิดหน้าคิดหลัง แล้วค่อยลงมือทำจะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด ลักษณะนิสัยของเลข 3 นี้มักจะเป็นคนที่ดื้อ ดึงเลยทีเดียว ไม่ค่อยยอมฟังใคร ไม่ค่อยให้ใครมาตัดสินใจในตัวเอง ถึงแม้ว่าคุณจะอ่านคำทำนายนี้ก็ต าม

ผลลัพธ์ คือ เลข 2

ตัวเลข 2 นี้ มักจะเป็นตัวเลขแห่งความอ่อนไหวในเรื่องของความรักและความรู้สึกเป็นอ ย่ างมาก คุณเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลได้บางสิ่งบางอ ย่ าง มักจะเด็ดข า ดในเรื่องของการตัดสินใจปัญหา กาได้กาเ สี ย บ่งบอ กว่าคุณเป็นคนที่มีมิตรสห า ยมาก มีลักษณะนิสัยที่มีสติปัญญาดี ปฏิภาณไหวพริบอันยอ ดเยี่ยม มีผู้ปกครองที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เห็นช้างเลข 2 ยังเป็นตัวเลขแห่งเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนที่อยู่ใกล้ๆกับตัวคุณได้อีกด้วย

ผลลัพธ์ คือ เลข 1

ตัวเลข 1 บอ กถึงการเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำ มักจะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีลักษณะความเป็นผู้นำสูง บอ กได้ถึงลักษณะตัวตนที่แท้จริงลึกๆของคุณ บางครั้งเป็นคนที่เชื่อคนง่าย บางครั้งก็ไม่เชื่อเลย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งที่คุณได้ได้ยิน มา คนนั้น มักจะเป็นคนที่มีความหยิ่งทะนงในตัวเองสูงเลยทีเดียว เป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กก็ต าม เพราะว่าคุณมีความคิดที่ว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ถ้าคนใดคนหนึ่งพย าย ามที่จะเอาเปรียบกัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้ว ลักษณะนิสัยลึกๆของคุณมักจะเป็นคนที่มีความเชื่อในตัวเองสูง ช่างพูดช่างเจรจา ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ

ผลลัพธ์ คือ เลข 0

น้อยคน มากที่จะได้ตัวเลขเป็นเลข 0 หรือแทบจะไม่มีเลย ตัวเลขนี้สามารถบ่งบอ กถึงสติปัญญาที่แตกต่างจากผู้อื่น มีความคิดที่แปลกไม่ค่อยเหมือนใคร มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ค่อยกล้าแสดงออ ก เป็นคนที่รู้จักความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ เป็นคนที่หงุดหงิดง่าย แตกต่างจากผู้อื่น ขัดแย้งกับผู้อื่นได้ เป็นคนไม่ชอบทำอะไรในระเบียบแบบแผน

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …