Home ข้อคิด คำคม เรื่องเ งิ นที่หล า ยคนเข้าใจผิ ด เข้าใจใหม่มีเ งิ นเหลือมากขึ้น

เรื่องเ งิ นที่หล า ยคนเข้าใจผิ ด เข้าใจใหม่มีเ งิ นเหลือมากขึ้น

13 second read
ปิดความเห็น บน เรื่องเ งิ นที่หล า ยคนเข้าใจผิ ด เข้าใจใหม่มีเ งิ นเหลือมากขึ้น
0

เ งิ นคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตไม่ว่าจะอย ากกินอะไรถ้ามีเ งิ นก็ได้กิน อย ากได้อะไรก็ได้แต่ถึง แม้ว่าเ งิ นจะเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กัน อยู่ทุกวี่วัน แต่ก็ยังมีอีกหล า ยคนนักที่ยังไม่เข้าใจ ความจริงเรื่องเ งิ น อ ย่ างถ่องแท้ ว่าแต่ เรื่องเ งิ นที่ว่าจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

หากคุณจ่ายเ งิ นก่อนเก็บเ งิ น คุณจะไม่ได้อะไรเลย

หากเ งิ นเดือนคุณออ ก แล้วคุณใช้จ่ายเ งิ นไปโดยที่ไม่คิดจะกันไว้ สำหรับเ งิ นเก็บ สุดท้าย คุณอาจจะไม่เหลือเ งิ นเอาไว้เก็บก็ได้ เ พ ร า ะคุณใช้จ่ายไปหมดแล้ว จะดีกว่าไหม ถ้าเ งิ นเดือนคุณออ ก แล้วคุณรีบหักเ งิ นเก็บไว้ ในอีกบัญชีทันที ก่อนที่คุณจะเอาเ งิ นเดือนไปใช้จ่ายอะไรก็ต าม วิ ธีนี้ จะช่วยให้คุณมีเ งิ นเก็บ และมีวินัยในการใช้จ่ายเ งิ น มากขึ้นด้วยนะคะ

มูลค่ามันคนละเรื่องกับร า ค า

การที่เราเลือ กซื้ อ ของที่ถูกมากๆ มันอาจจะทำให้คุณต้องเ สี ยเ งิ น ซื้ อซ้ำๆ หล า ยๆ ครั้ง เนื่องจากสินค้านั้นๆ มีคุณภาพไม่ดีพอ กล า ยเป็นว่าร า ค าสิ่งของที่ถูกๆ พอรวมกันอาจจะแพงกว่า สิ่งของที่ร า ค าแพง แต่มีคุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ย าวนานก็เป็นได้

จำนองบ้านไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ในบางช่วงชีวิตคน อาจจะเจอมรสุมชีวิตและต้องการเ งิ นก้อนใหญ่ ในการแก้ปัญหานั้น ถ้าเป็นคนที่มีบ้าน ทางเลือ กที่ดีที่สุดที่คุณคงจะนึกถึงก็คงเป็นการนำบ้านไปจำนอง ซึ่งดอ กเบี้ย ของสินเชื่อบ้านปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6เปอร์เซน – 8เปอร์เซน แล้วแต่สภาบันทางการเ งิ นนั้นๆ ซึ่งมันอาจจะน้อยกว่า อัตราดอ กเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลก็จริง

แต่อ ย่ าลืมว่าหากคุณจำนองบ้าน คุณต้องใช้เวลาชำระคืนเป็นสิบๆ ปี ถ้าคุณกู้สินเชื่อ ส่วนบุคคล แม้ว่าอัตราดอ กเบี้ยจะแพงกว่า (สูงสุดไม่เกิน 28เปอร์เซน ต่อปี) แต่ระยะเวลาการชำระเ งิ นคืนน้อยกว่า กล า ยเป็นว่าการเอาบ้าน ไปจำนองนั้นอาจจะทำให้คุณเ สี ยเ งิ นเยอะกว่าการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลอีกนะคะ

บ้านของคุณไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปล ง ทุ น

หล า ยคนคงเคยได้ยิน ว่าบ้านนั้นคือ การล ง ทุ นเ พ ร า ะมันได้กำไรแน่นอน บ้านที่ดินซื้ อไว้มีแต่ร า ค าขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วบ้านนั้นไม่ใช่การล ง ทุ นนะคะ เ พ ร า ะถ้าคุณซื้ อเพื่อ อยู่อาศํยเพียงอ ย่ างเดียว ไม่ใช้ประโยชน์ให้มีร า ยได้เข้ามา ก็ถือว่าบ้านนั้นเป็น ห นี้สิน ดีๆ นี่เอง ดังนั้นถ้าคุณคิดจะข า ยบ้านเอากำไร คุณก็จะต้องซื้ อบ้านหลังใหม่ อยู่ดี เอาจริงๆ คุณแทบจะไม่ได้อะไรเลย

อ ย่ าซื้ อ เพียงเ พ ร า ะทุกคนก็ซื้ อ

หล า ยต่อหล า ยคน มักจะซื้ อของต ามคนอื่น หรือเพียงเ พ ร า ะเห็น คนอื่นซื้ อแล้วดี ตัวเองก็เลยอย ากดีต ามคนอื่นไปด้วย เช่น ซื้ อหุ้น หรือ อสังหาริมท รั พ ย์ ซึ่งพอข า ดทุนทีก็เ สี ยห า ย กันไป เป็นแถว ในการซื้ ออะไรก็ต าม จะดีกว่าถ้าคุณใช้ความรู้สึกและสัณชาตญาณของคุณเอง ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร

ควรโฟกัสไปที่ร า ยจ่ายมากกว่าร า ยรับ

หล า ยคน มักจะได้ยิน คำกล่าวที่ว่า ฉันจะมีเ งิ นเก็บมากขึ้น หากฉัน มีร า ยได้มากขึ้น หรือ ฉันไม่สามารถเก็บเ งิ นได้ เ พ ร า ะเ งิ นเดือนฉัน มันน้อยมาก ความเชื่อนี้ถือเป็นความเชื่อที่ผิ ด เ พ ร า ะคุณมองปัญหาผิ ดจุดต่างหาก สิ่งที่คุณควรจะโฟกัสจริงๆ คือร า ยจ่ายที่คุณควร จะทำให้มันลดลง ไม่ใช่ร า ยได้ของคุณได้มาเท่าไหร่ เชื่อเราเถอะค่ะ 100 ทั้ง 100เปอร์เซน เมื่อมีร า ยได้มากขึ้น ก็ยิ่งใช้จ่ายมากขึ้นต ามไปด้วย ดังนั้น ไม่ว่า คุณจะมีร า ยได้เท่าไหร่ สิ่งที่คุณควรจะทำให้ได้คือ การตัดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นออ กไป เพื่อให้คุณใช้จ่ายเ งิ นให้น้อยลง และวิ ธีนี้แหละ ที่จะทำให้คุณมีเ งิ นเหลือมากขึ้น และมีเ งิ นเก็บนั่นเอง

ไม่มีประกั น ภั ย = ไม่มีเ งิ น

โจรปล้ น สิบครั้ง ไม่เท่าไ ฟ ไหม้ครั้งเดียว สำนวนโบราณนี้นับว่าเป็นเรื่องจริง เ พ ร า ะหากคุณไม่ได้ทำประกั น ภั ยรถยนต์หรือประกันท รั พ ย์สินเอาไว้ อนาคตเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คุณอาจจะต้องเ สี ยเ งิ นจำนวน มหาศาล มากกว่า ร า ค าเบี้ยประกั น ที่คุณต้องจ่ายหล า ยเท่า เผลอๆ อาจจะเป็นเ งิ นเก็บทั้งชีวิตคุณเลยก็ได้ เพื่อจ่ายค่าซ่อมรถ ค่าโรงพย าบาล หรือค่าซ่อมบ้านใหม่ และอื่นๆ อีกจิปาถะมากมายไปหมด ดังนั้นการมีประกั น ภั ยต่างๆ เอาไว้เพื่อซื้ อความเสี่ ย ง ถือว่าเป็นการล ง ทุ นที่คุ้มค่านะคะ

ท รั พ ย์สินที่ใหญ่ที่สุดของคุณ คือร า ยได้ของคุณ

คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าบ้าน หรือรถของพวกเขาเป็นสินท รั พ ย์ที่ใหญ่ที่สุด แต่คุณคิดผิ ดค่ะ เ พ ร า ะสินท รั พ ย์ที่สำคัญที่สุดของคุณ นั่นก็คือร า ยได้ของคุณ หรือจะให้เจาะจงก็คือ ตัวคุณนั่นแหละค่ะ หากคุณหาเ งิ นได้ 300,000 บ า ท ต่อปี นั่นถือว่า คุณสามารถทำเ งิ นได้มากถึง 12,000,0000 บ า ท ตลอ ดอายุการทำงานของคุณ นั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น

คุณยังสามารถใช้ประสบการณ์ที่มากขึ้น สร้างร า ยได้ที่มากขึ้นได้กับตัวเองได้อีก ไหนจะการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะ ไหนจะทำ OT หรือแม้แต่ทำงานพิเศษ ดังนั้น สินท รั พ ย์ที่สำคัญที่สุด ของคุณก็คือ ตัวของคุณเอง จงพย าย ามรักษ าดูแลมันเอาไว้ เพื่อหนทางไปสู่ความประสบความสำเร็จทางการเ งิ นนะคะ

ที่มา s a n o o k  yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …