Home ข้อคิด คำคม เรื่องเ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร อ ย่ าพึ่งทำ 5 สิ่งนี้ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

เรื่องเ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร อ ย่ าพึ่งทำ 5 สิ่งนี้ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

8 second read
ปิดความเห็น บน เรื่องเ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร อ ย่ าพึ่งทำ 5 สิ่งนี้ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี
0

เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี พ่อค้าแม่ค้าเริ่มโอดครวญว่าของข า ยย ากขึ้น เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี คนระมัดระวังตัว จับจ่ายกันน้อยลง มันเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกันแน่

เ ศ ร ษ ฐ กิ จดีหรือไม่ดี อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ในสายงานไหน อุตสาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหนเช่นกัน บางธุรกิจโตเอา ๆ ถึงจะโตแบบช้า ๆ แต่บางธุรกิจก็ซบเซาถึงขั้นปิดกิจการไปเลยก็มี สิ่งที่สำคัญคือ การเอาตัวรอ ดให้ได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีค่ะ

1 เลี่ ยงการสร้างห นี้เพิ่ม

เพราะอะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อน แม้คุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่หรือซื้ อบ้านหลังที่สอง ไว้ต ากอากาศ สิ่งเหล่านี้ ควรพักไว้ก่อนนะ เพราะตอนนี้เ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแออ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ ให้เป็นภาระจะดีกว่า

2 อ ย่ าลงทุ นหวือหวา โดยไม่มีความรู้เลย

คนที่ตั้งหน้าตั้งต า จะหาให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโล ภเป็นที่ตั้งนั้น อาจพาตัวเองไปในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ อ ย่ างพวกหุ้ นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุ นที่ไม่ชอบมาพากล พวกแช ร์ลูกโ ซ่งี้ จำไว้เลยว่า มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และได้เป็นกอบเป็นกำ ภายในเวลาอันสั้นหรอ ก ที่สำคัญอ ย่ าลงทุ น ในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ เพราะนั่น มัน คือหา ยน ะ

3 อ ย่ าค้ำประกั นให้ใคร ในช่วงแบบนี้

ข้ อนี้ อ ย่ าว่าแต่ในเวลาเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย กับบางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกัน มาก ก็อ ย่ าคิดที่จะค้ำประกั นให้ใครเลย เพราะหล า ยคนต้องเจอบทเรียนชีวิตอันล้ำค่า จากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น เข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้ กินหนั งไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดู กมาแขวนคอ เพราะการค้ำประกั น มันเป็นการสัญญ าว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทน ลูกห นี้ เมื่อลูกห นี้นั้น ไม่ยอมชำร ะห นี้ หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้ ที่นี้ก็จะรับไปเต็มๆ

4 อ ย่ านำเ งิ นสำรอง มาใช้โดยไม่จำเป็น

เ งิ นสำรองนั้น คือ 6 เท่า ของรายจ่าย รายเดือนคือ เ งิ นสำรองขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการแล้ว วางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นเ งิ นที่ นำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหา เรื่องการเ งิ น หรือธุรกิจก็ต าม แต่นำเ งิ น มาใช้เล่น แล้วพอถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิ นสำรอง ให้ใช้แล้ว

5 พักไว้ก่อน ถ้ามีความคิดจะลงทุ นช่วงนี้

ในเวลาที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี การค้ าข า ย กำไรย่อมล ดลง ผู้ประกอบการ ต่างคิดหาหนทางที่ จะเพิ่มร ายได้ เพื่อ ดึงกำไ รกลับมา และหนึ่งในวิ ธีนั้นคือ การลงทุ นเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดส าขาใหม่ เพราะต้องการเพิ่มย อ ดข าย หรืออะไรก็แล้วแต่0 ที่ต้องใช้เ งิ น มากๆ ในช่วงนั้น ขอบอ กว่า พักไว้ก่อน คิดให้รอบคอบก่อน

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …