Home ข้อคิด คำคม เรียกสติพ่อแม่ จงเลี้ยงลูกให้ติ ดดิน สอนให้รู้จักความลำบากไว้บ้าง

เรียกสติพ่อแม่ จงเลี้ยงลูกให้ติ ดดิน สอนให้รู้จักความลำบากไว้บ้าง

8 second read
ปิดความเห็น บน เรียกสติพ่อแม่ จงเลี้ยงลูกให้ติ ดดิน สอนให้รู้จักความลำบากไว้บ้าง
0

สำหรับวันนี้เราขอนำเอาข้ อคิดดีๆที่อย ากฝากถึงพ่อแม่ ก่อนที่สายเกินไป กับการเลี้ยงลูก ที่หล า ยๆครอบเลยที่สอนให้ลูกรักความสบาย โดยไม่คิดถึงอนาคตของลูก ว่าถ้าหากลูกโตไปนั้นลูกจะเจออะไรบ้าง แล้วลูกจะเอาตัวรอ ดได้หรือเปล่า เ พ ร า ะทั้งชีวิตเจอแต่ความสบาย มีแต่พ่อแม่หาให้ทุกอ ย่ าง ฉนั้นอย ากจะฝากข้ อคิดนี้ไว้เรียกสติพ่อแม่ที่กำลังสอนลูกรักความสบาย

ในยุคนี้ พ่อแม่หล า ยคน ต้องเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลย หล า ยๆท่านพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ต ามใจ อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้อง ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อน มีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน

ด้วยความคิดผิ ดๆ เลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ ก เมื่อคุณเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณนั่นแหละที่จะทุ กข์ใจ เข้าใจมั้ย และในปัจจุบันนี้ มีโร คใหม่บัญญัติขึ้น นั่นคือโร คไม่รู้จักความลำบาก

เกิดขึ้นกับเ ด็ กในปัจจุบันโดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก ตั้งแต่ยังน้อยๆ เลี้ยงลูกผิ ดๆ ไม่ได้ให้ลูกออ กไปเผชิญโลก ของความจริง ในชีวิตคนเราจะร ว ยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากทุกคน ไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิด

กันทั้งนั้น ไม่มีหรอ กคนที่จะสบายไปตลอ ด คนเรามันต้องลำบากกันบ้าง พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ให้ลูกมีหน้าที่ เรียนหนังสืออ ย่ างเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่ างเดียว ไม่ได้ช่วยให้ทุกอ ย่ างราบรื่น

มันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต เช่น คุณพ่อท่านหนึ่ง ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียน มหาวิทย าลัยชื่อ ดัง ในเมืองหลวงอยู่หรู ค่าเช่าค่า กินค่าอยู่ พ่อออ กให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาคำแรกที่ได้ยินคือขอเงิ น ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ ก็ส่งเงิ นให้ ลูกอย ากได้ ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ็ยังซื้ อ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผ ยว่าที่ลูกมาขอเงิ นเพิ่มเรื่อยๆนั้น

ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าเทอม หรือค่ากิจกรร มอะไรนั่นหรอ ก แต่เอาไป สำ ม ะเ ท เ ม า พ่อรู้ เ สี ยใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โท ษตนเอง เ พ ร า ะไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงิ น มีอะไรก็ประเคน จนบ่มเพาะนิสัยแ ย่ๆ

เราจึงขอเป็นกระบ อ กเ สี ยง เตื อ นพ่อคุณแม่ มือใหม่ทั้งหล า ยว่าแม้คุณจะร ว ยล้นฟ้า ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน แบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิ ดหวัง ให้รู้จักความลำบาก แล้วลูกของคุณจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …