Home ข้อคิด คำคม เปลี่ยนนิสัยฟุ่มเฟือย ให้เป็นเหลือเก็บด้วย 5 ข้ อ

เปลี่ยนนิสัยฟุ่มเฟือย ให้เป็นเหลือเก็บด้วย 5 ข้ อ

10 second read
ปิดความเห็น บน เปลี่ยนนิสัยฟุ่มเฟือย ให้เป็นเหลือเก็บด้วย 5 ข้ อ
0

เรื่องเ งิ นทองสมัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร บางครอบครัวถึงกับต้องมีจุดจบแยกทางกันไปก็เพราะเ งิ น จากมิตรสห า ยต้อง
กล า ยเป็นศัตรู เราทุกคนต้องออ กไปท างานกันจากเช้าจนเย็นก็เพราะต้องการเ งิ น มาใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร สิ่งของ เครื่องนุ่งห่มเพื่อ ดำรงชีพ

ในเมื่อเ งิ น มีความส าคัญต่อ การด ารงชีพของเรา จะท าอ ย่ างไรให้เรามีเ งิ นอยู่กับตัวเรา เองให้มากที่สุด เรื่องจริงที่หนีกันไม่พ้นก็คือเรื่องห นี้สิน พนักงานเ งิ นเดือน หรือร า ย วัน คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นห นี้กันหมดค่ะ อยู่ที่ใครจะเป็น มากหรือ

เป็นน้อย เท่าที่เจอปัญหานี้มาคือไม่มีเ งิ นเก็บเลยตอนท างานพอไม่มีเ งิ นเก็บแล้วมี เหตุจ าเป็นที่ต้องการใช้จ่ายเ งิ น พอไม่มีก็ต้องไปกู้ห นี้เขามาก่อน ดังนั้นวันนี้เราจะพา ทุกท่าน มาเก็บเ งิ น ออมเ งิ นกันค่ะ

การออมเงิ นนั้น เป็นเรื่องของวินัย ที่ควรทำทันที ไม่ว่าจะมีเงิ น มาก หรือน้อย หากยังมีร า ย ได้น้อย ก็ออมน้อย พอร า ย ได้มากขึ้น ก็ควรออมมากขึ้น ถึงจะถูกต้อง ถ้าเราต้องการจะปรับนิสัย เพื่อสร้างวินัยการออมเ งิน ให้เกิดขึ้น มีเทคนิคง่ายๆมาบอ กค่ะ

1.จัดการเงิ นออมให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะควรหักร า ย จ่ายทุกอ ย่ าง จึงค่อยออม ในเมื่อคิดเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิ ด แต่หล า ยคน มักจะใช้จ่าย จนเ งินเก็บเหลือไม่ถึงต ามเป้า และวิ ธีการนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดและรู้ว่า เดือนๆหนึ่ง คุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

2.แบ่งเ งินใช้เป็นเดือนๆไป

เราควรแบ่งเ งินต ามสัดส่วน ที่พอเหมาะ อาจแบ่งเป็น บัญชีเ งินออม บัญชีจ่าย บัญชีเก็บแล้วคุณ จะรู้ว่า อะไรที่ควรประหยัด อะไรที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

3.เก็บเงิ นสำหรับออมเงิ น

เช่นเก็บเงิ นจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ที่ได้รับ ในแต่ละเดือน แล้วมันทำให้คุณ มีเงิ นเก็บ แต่ทว่าหากเราคำนวณดีๆแล้ว ร า ย จ่ายเยอะ อาจจะล ดเหลือสักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้

4.อะไรที่ไม่จำเป็นตัดออ กให้เงิ นเหลือมากขึ้น

ล ดร า ย จ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงิ นเหลือ เช่น ในแต่ละเดือนต้อง การเก็บเงิ น แค่ไหน เท่าไหร่จากนั้น จึงค่อยล ดการใช้จ่าย กับสิ่งที่ไม่จำเป็น ออ กไป เพื่อให้เงิ นเก็บ ถึงที่กำหนด หากคุณไม่มีการตั้งเป้าห ม า ยในการเก็บ คุณก็จะไม่มีหลัก ให้ยึดอาจพลาดโอกาส ในการออมเงิ นก็ได้

5.หยอ ดกระปุกให้สม่ำเสมอ

การหยอ ดกระปุก มันเป็นการเริ่มต้นที่ง่าย ที่ใครก็ทำได้ นอ กจากจะสามารถ เก็บเ งินให้ลูกน้อยได้ แม่ๆยังสามารถ แยกเก็บเงิ นในส่วนต่างๆได้อีกนะ แล้วเป้าห ม า ย จะเป็นแ ร งจูงใจ ให้การเก็บเ งินสำเร็จเร็ว

ที่มา coopmoj.org  yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …