Home ข้อคิด คำคม เปลี่ยนตัวเองให้เป็นเจ้านายของเ งิ น ชีวิตไม่ลำบากด้วย 3 วิ ธี

เปลี่ยนตัวเองให้เป็นเจ้านายของเ งิ น ชีวิตไม่ลำบากด้วย 3 วิ ธี

8 second read
ปิดความเห็น บน เปลี่ยนตัวเองให้เป็นเจ้านายของเ งิ น ชีวิตไม่ลำบากด้วย 3 วิ ธี
0

เคยเห็นแต่เ งิ นเป็นนาย วันนี้เราจะพามาดูวิ ธีการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนายของเ งิ นกัน หล า ยคนอาจจะสงสัยว่าเป็นนายเ งิ นยังไง ฉนั้นเราไปดูและไขข้อสงสัยเรื่องนี้กัน แล้วจะเข้าใจว่าที่เราบอ กว่าเป็นนายเ งิ นนั้นคือยังไง

จากที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเ งิ นเป็นตัวชี้วัดถึงความสุขสบายในชีวิตของเราแต่ทำไมเราไม่คิดจะเป็นเจ้านายมัน แล้วใช้งาน มันเหมือนที่มันทำละเพราะฉะนั้นเรามีวิ ธีใช้งาน มันได้เวลาเอาคืน ให้มันทำงานแทนเราได้อ ย่ างสาสมแล้วล่ะ

1.หัดเรียนรู้การจัดสรรเ งิ น แม้จะเป็นเ งิ นก้อนเล็กๆก็ต ามที

แนวคิดนี้เอาไปสอนเด็กน้อยๆได้เลยนะคะ อ ย่ างเช่น การสอนให้เขาออมเ งิ นที่เขาได้ไปโรงเรียน ตัวอ ย่ าง ลูกได้เ งิ นไปในจำนวน 20 บ า ท ข้าวกลางวันฟรี ค่ารถมีรถรับส่ง ให้กินขน มสัก 15 บ า ท และเหลือเ งิ น อีก 5 บ า ทมาหยอ ดกระปุกทุกวัน เป็นต้น และให้เขาได้รู้จัก บริหารจัดการเ งิ นด้วยตนเองซึ่งการฝึกตั้งแต่เยาว์วัยนั้น

จะก่อเกิดผลที่เติบโตออ กมารู้จักการบริหารเ งิ นและ วางแผนการเ งิ นได้อ ย่ างเป็นนิสัยตัวเราเองก็เช่นกันหากเรามีร า ยได้น้อย ก็เก็บออมน้อยไปต ามวิถีกำลังเ งิ นที่เราเก็บได้ อ ย่ าใช้คำว่าเ งิ นเดือนน้อยอยู่ถ้าเก็บก็คงเก็บเ งิ นได้น้อย ให้ได้เ งิ นเยอะก่อน แล้วค่อยเก็บเ งิ น ซึ่งเป็นการคิดที่ไม่ควรอ ย่ างมากนอ กจากนี้การสร้างนิสัยการเก็บออมเ งิ นตั้งแต่วันนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้มของความร่ำร ว ยในวันหน้าได้อีกด้วยนะดังนั้น อ ย่ าละเลยการเก็บออมเ งิ นและบริหารเ งิ นให้ดีด้วยล่ะ

2. หัดคิดก่อนจ่ายอ ย่ างฟุ่มเฟือยเกินกำลังสิ

อย ากให้คุณนึกภาพถึงถังน้ำขนาดใหญ่ถังหนึ่ง แล้วจู่ๆถังปริแตกเป็นรอยรั่วออ กมาในจุดเล็กๆคุณอาจจะมองว่ามันไม่สำคัญที่จะปิด ก็เลยปล่อยมันเลยต ามเลยไปซะ หลังจากนั้นเจ้ารูนั้นก็ถูกแ ร งดันน้ำดันออ กมา จนรูขย ายใหญ่ไปเรื่อยๆโดยไม่หยุด หรือว่าถึงแม้คุณพย าย ามจะอุดแต่รูก็ใหญ่มากขึ้น

กว่าคุณจะปิดได้ น้ำในถังแทบจะแห้ง ไปจนหมด ตอนนั้นละคุณถึงจะพย าย ามควบคุมดูแลเจ้าถังน้ำที่มีรูแตกร้าวและต้องทนกินน้ำทีละนิดที่เหลืออยู่ไปอ ย่ างได้กินบ้าง ไม่ได้กินบ้างถ้าคุณอ่านจนจบแล้วแล้วลองเปรียบน้ำคือเ งิ นที่คุณมี รูรั่ว คือ การใช้จ่ายเกินพอ ดีของคุณ และ สุดท้าย

การที่ต้องทนกินน้ำน้อยๆนั้นก็ห ม า ยถึงคุณต้องทนอยู่กับชีวิตที่ไม่มีเ งิ นเหลือเลย หรือ เหลือน้อยมากๆไม่ว่ารอยรั่วนั้นจะเกิดจากการซื้ อของอะไรก็ต าม ที่เกินตัวเอง เกินตนจนไม่เหลือเ งิ นเก็บเพราะฉะนั้นอ ย่ าลืมคิดก่อนจ่ายว่าตนควรจะทำอ ย่ างไรต่อไป ควรจะอุดรอยรั่วหลังมันรั่วดีหรือควรจะป้องกันไม่ให้มันเกิดรอยรั่ว จนน้ำเหลือ กินพอใช้ แถม เก็บไว้ได้กินอีกนาน

3.ยิ่งเรารู้วิ ธีการล ง ทุ นอ ย่ างถูกวิ ธี เ งิ นก็ยิ่งงอ กเงยงดงามเชียวละ

เชื่อว่าคุณต้องมีความรู้สึกที่ว่า อย ากเปิดบัญชีมาแล้วเจอเ งิ นงอ กงามแบบเป็นจำนวน มากๆแน่นอน เราจึงขอแนะนำวิ ธีการแบ่งเ งิ นบางส่วน หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึง เ งิ นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันขอแนะนำว่าถ้าอย ากสบายๆ อ ย่ าพย าย ามไปกู้เ งิ น มาเพื่อล ง ทุ นเด็ดข า ดเพราะอนาคตนั้น

เราอาจจะลำบากย่ำแย่ได้ ถ้าล ง ทุ นด้วยเ งิ นที่แบ่งออ กมานั้นจะเป็นการล ง ทุ นด้วยเม็ดเ งิ นของตัวเอง ที่หามาได้ห า ยไม่ว่าจะเกิดปัญหา ทำให้เ งิ นล ง ทุ นฝืดเคืองคุณแค่เ สี ยใจ เวลาเ สี ยแต่ ถ้าหากคุณไปกู้เ งิ นเพื่อล ง ทุ นขึ้น มาแล้ว สิ่งที่ล ง ทุ นกลับแสดงผลออ กมาในทางเลวร้ า ยนอ กจากเ งิ นทุนจะต้องเ สี ยไปแล้ว

จะต้องมาเครียดเรื่องห นี้สินต ามมาอีกด้วยนะ อ ย่ าปล่อยให้ตัวเองกล า ยเป็นทาสของเ งิ นเสมอไป เราควรที่จะเปลี่ยนให้เ งิ นกล า ยเป็นทาสเราให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายเ งิ นที่ต้องพย าย ามควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายอ ย่ างประหยัด และรู้จักเก็บออมรวมถึงการรู้จักนำเ งิ น มาล ง ทุ นเพื่อให้ร า ยได้พอ กพูนขึ้น มา แค่นี้ก็จะทำให้เ งิ นกล า ยเป็นทาสของเราได้ไม่ย ากแล้วล่ะ แถมยังทำให้เรามีเ งิ นเก็บออมมากขึ้นจนอาจจะร่ำร ว ยในวันข้างหน้าได้อีกด้วยนะ

ที่มา  create-readingth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …