Home ข้อคิด คำคม เตรียมตัวกันให้พร้อม อนาคตอีกไม่นาน 12 อาชีพ อาจจะห ายไปหล า ยคนอาจต้องตกงาน

เตรียมตัวกันให้พร้อม อนาคตอีกไม่นาน 12 อาชีพ อาจจะห ายไปหล า ยคนอาจต้องตกงาน

9 second read
ปิดความเห็น บน เตรียมตัวกันให้พร้อม อนาคตอีกไม่นาน 12 อาชีพ อาจจะห ายไปหล า ยคนอาจต้องตกงาน
0

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลง มีความพัฒนามากขึ้น หล า ยอาชีพได้มีเครื่องจักร มีหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่ ทำให้หล า ยๆอาชีพรับผลกระทบ ฉนั้นเราจึงต้องมีความพร้อมรับมือ กับสถาณการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ได้

วันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กหล า ยๆ คนเกี่ยวกับ เตรียมตัวกันให้พร้อม อนาคตอีกไม่นาน 12 อาชีพ อาจจะห ายไปหล า ยคนอาจต้องตกงาน ไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรที่เสี่ ยงห า ยไปบ้าง

1. นักเจี ยระไ นอั ญ ม ณี

สำหรับสหรั ฐฯ อุตสาหก ร ร มอัญมณีส่วนใหญ่ผลิตที่นอ กประเทศ จึงทำให้นักเจี ยระไนอั ญ ม ณี อาจส าบ สู ญในสหรั ฐฯ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว อาชีพนี้ยังมีให้เห็นเนื่องจากอั ญ ม ณี ยังมีการผลิตในไทยให้เราเห็นอยู่

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

จากแต่ก่อนที่เราต้องใช้คนควบคุมเครื่องจักรในการทำงาน แต่ปัจจุบันทุกอย่ างเปลี่ยนไป มีระบบคอมฯ ที่ทันสมัยสำหรับควบคุมเครื่องจักร ระบบแร งงาน มนุษย์อาจถูกล ดจำนวนลงในอนาคต

3. เจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้า

เมื่อโลกเรามีวิทย าการและเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นต าม อาชีพเจ้าหน้าที่โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานควบคุมไฟฟ้า หรือพนักงานตรวจสอบอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า

4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อาชีพพนักงานบริการบนเครื่องบินถือเป็นอาชีพที่หล ายๆใฝ่ฝัน แต่ด้วยการทำสัญญาว่าจ้างพนักงานที่ย ากลำบ ากอาจทำให้อาชีพนี้ห ายไป

5. พนักงานไปรษณีย์

ต่อไปในอนาคตการขนส่ งทางไปรษณีย์จะมีวิวัฒนาการการคัดแยกการจัดส่งสิ่งของแบบอั ตโนมั ติ ซึ่งส่งผลให้แร ง งานคนถูกล ดจำนวน ลงอย่ างแน่นอน

6. บริษัทนำเที่ยว

แต่ก่อนการวางแผนการเที่ยวเป็นสิ่งที่ย าก จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวกล า ยเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู แต่ในปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการเที่ยวด้วยตัวเองได้ จองที่พักด้วยตัวเอง จึงทำให้อาชีพนี้อาจกล ายเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความสำคัญน้อยลงไป

7. พนักงานสื่ อสิ่งพิ มพ์

อ ย่ างที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่า ปัจจุบันสื่ อสิ่งพิ มพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสื อพิ มพ์ หนังสื อทั่วไป นิตยส าร ฯลฯ กำลังได้รับความนิยมล ดน้อยลงไป เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาแทนที่ ทั้ง E-book ข่ า วอ อนไ ลน์ การ์ตูน อ อนไ ลน์ ให้ผู้บริโภคเ ส พ ผ่านโลกอ อนไ ลน์กัน มากมาย

8. เจ้าหน้าที่ประกันภั ย

เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เข้าสู่ระบบออนไ ลน์กันหมดแล้ว ไม่เว้นแม่แต่การซื้ อประกันภั ยที่เราสามารถ กรอ กรายละเอียดลงเว็บไ ซต์ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาหาถึงบ้าน อาชีพนี้จึงมีความเ สี่ ย งที่จะห า ยไปในอนาคต

9. คนจัด ด อ กไ ม้

ในปัจจุบันพฤติก ร ร มผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่แต่เดิมที่ต้องใช้คนจัด ด อ กไ ม้ที่มีความปราณี ต แต่ในยุคสมัยนี้การจัด ด อ กไ ม้อย่ างประณีตได้รับความนิยมล ดน้อยลง อาชีพนี้จึงมีสิทธิ์ที่จะต้องปลิ วไปในอนาคต

10. ผู้สื่ อข่ าวหรือผู้ประกาศข่ าว

ผู้คนให้ความสำคัญกับสื่ อ ออ นไ ลน์มากขึ้น ทำให้รายได้จากการข า ยโ ฆ ษ ณ าของสื่ อสิ่งพิมพ์ล ดน้อยลง ส่ งผลให้การว่าจ้ างผู้สื่ อข่ าวน้อยลงต ามไป

11. ผู้ออ กแบบสื่อสิ่งพิ มพ์

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทุกอย่ างถูกเปลี่ยนไปอย่ างรวดเร็ว ผู้ออ กแบบสื่ อสิ่งพิ มพ์อาจมีจำนวนล ดลง กราฟฟิ กดีไ ซน์หรือผู้ออ กแบบเว็ บไ ซต์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแทน

12. ช่างตัดไม้

ในสหรั ฐมีการตัดไม้ทำล ายป่ามากขึ้น สหรั ฐฯ จึงมีข้ อ กำหนดในการจำกัดการใช้ทรัพย ากรป่าไม้ ของอุตสาหก ร ร มไม้มากขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยอาชีพนี้จะหดห ายไปเพราะไม่มีต้นไม้ให้เหลือตัดแทน

ทั้งหมดนี้คือ การคาดการณ์จากทางฝั่งอเมริกาส่วนทางบ้านเรารับรู้และดูเทรนด์ไว้ก็ไม่เสี ยห า ย อันไหนตรงก็ยังพอมีเวลาขยับปรับเปลี่ยน

ที่มา  khobjainas

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …