Home ข้อคิด คำคม เงินทอง ไม่เข้าใครออ กใคร อ ย่ าทำ 5 เรื่องนี้ในสถานการณ์ที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

เงินทอง ไม่เข้าใครออ กใคร อ ย่ าทำ 5 เรื่องนี้ในสถานการณ์ที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

10 second read
ปิดความเห็น บน เงินทอง ไม่เข้าใครออ กใคร อ ย่ าทำ 5 เรื่องนี้ในสถานการณ์ที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี
0

ภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จช่วงนี้ ต่างจากทุกๆ ครั้งที่ผ่าน มา ที่ผ่านๆมาเราสามารถฟื้นตัวได้อ ย่ างรวดเร็ว แต่ครั้งนี้กว่าจะฟื้นคงย ากมาก นโยบายบางอ ย่ างควรทำกลับไม่ทำ แต่ดันทำตรงกันข้าม จะยิ่งส่งผลให้แผลลึกเรื้อร้งและแพร่กระจายไปทุกภาคส่วน เป็นยุคหาทางหนีต าย ตัวใครตัวมัน

พ่อค้ าแม่ค้ าก็เริ่มโอดครวญว่าของข า ยย ากขึ้น จับจ่ายกันน้อยลงไปเยอะเลย มันเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ล่ะเ ศ ร ษ ฐ กิ จดีหรือไม่ดีนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ในสายงานไหน

อุตสาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหน อ ย่ างเช่นกัน บางธุรกิจโตเอา แต่บางธุรกิจก็ซบเซาไปเลย ถึงขั้นปิดกิจการก็มี สิ่งที่สำคัญคือ เอาตัวรอ ดให้ได้ หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

ใน Talk Corner ตอนนี้ ขอแนะนำว่ามี ข้ อห้าม เรื่องการเงินอะไรบ้าง ที่เราไม่ควรทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แต่มีข้ อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ มาบอ กให้คุณเห็นเ ศ ร ษ ฐ กิ จในภาพรวมทั้งไทยและทั้งโลกค่ะ เช่น ไปดูกันเลยว่า ข้ อห้ าม เรื่องการเงิน ในช่วงที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเช่นนี้ เราควรทำยังไงกันบ้าง

1. หยุดไว้ก่อน ถ้าคิดจะล ง ทุ นเพิ่มในธุรกิจ

ในเวลาที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอ แน่นอนว่าการค้ าการข า ยหรือผลกำไรย่อมลดลงเป็นธรรมดา ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้ตน มากขึ้น หนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไร นั่นคือ การลงทุ น เพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่ หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวน มาก ตรงนี้พักไว้ก่อนจะดีกว่า

เพราะอาจเป็นความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น และหากการลงทุ น เพิ่มต้องกู้เงิน เพิ่มห นี้ ยิ่งต้องเพิ่มความระมั ดระวั ง เพราะระยะเวลาการคุ้มทุนในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอเช่นนี้ ย่อมมีมากขึ้น ถ้าต้องการเพิ่มย อ ดข า ยให้กลับมา ควรเริ่มที่การปรับลดรายจ่าย หรืออาจขย ายเวลาการปิด-เปิดออ กไป จะดีกว่านะ

2. อย่ าลงทุ นหวือหวา โดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ เพราะความโลภ อาจนำพาตัวเองไปลงทุ นในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่นพวกหุ้ นปั่นทั้งหล า ย

ช่องทางการลงทุ นที่ไม่ชอบมาพากล เช่น การให้นำเงินไปลงทุ นในสินท รั พ ย์ต่าง ๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนที่ เย้ายวนใจ

จงรู้ไว้ว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่สำคัญ อย่ าลงทุ นในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ เพราะโอกาสผิ ดพลาดมีสูงเช่นกัน กับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวในเวลาเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเช่นนี้

3. เลี่ ยงการสร้างห นี้ใหม่ โดยไม่จำเป็น

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นวรรคพักไว้ก่อน ไม่ว่าคุณจะวางแผนที่จะทำอะไรไว้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ อย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง สร้างความไม่สบายใจเปล่า ๆ

4. อย่ าค้ำป ร ะกันให้ใคร

อย่ าว่าแค่ในตอนที่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำป ร ะ กันให้ หล า ยคนต้องเจอบทเรียน บ า ด เ จ็ บ จากการค้ำป ร ะ กันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้ อไม่ได้กินแต่เอาก ร ะ ดู กมาแ ข ว น ค อ

นั่นเพราะว่า การค้ำป ร ะ กันคือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่ง จะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้ ถ้าลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้ ในย ามที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเช่นนี้แล้ว

โอกาสที่ลูกห นี้จะเบี้ยวห นี้ก็มีสูงนะ นั่นก็แปลว่า ถ้าเราหลวมตัวไปค้ำป ร ะ กันให้ใครโอกาสที่จะต้องรับชำระห นี้แทนนั้นก็จะมีสูงต ามมา

5. ไม่นำเงินสำรอง ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน หรือธุรกิจ หรืออาจยังไม่รู้สึกว่าตนได้รับผลกระทบ จากเ ศ ร ษ ฐ กิ จ

เลยชะล่าใจ ควักเงินสำรองออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น จนสุดท้ายในย ามที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี เกิดต้องใช้เงินส่วนนั้น อาจจะไม่มีเงินรองรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ นได้

สรุป

เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี บางคนอาจจะคิดว่าไกลตัว ที่จริงแล้วล้วน มีผลกระทบกับเราทั้งนั้น ฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือ เป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าวันนี้เ ศ ร ษ ฐ กิ จอาจจะอ่อนแอ วันหน้าอาจดีขึ้นกว่าเดิม

หรืออาจแ ย่ กว่าเดิม เพราะมีทั้งปัจจัยภายใน และภายนอ กที่ส่งผลต่อเ ศ ร ษ ฐ กิ จ เมื่ออนาคตนั้นเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ เราจึงต้องพร้อมเสมอ และไม่ประม าทต่อทุกสถานการณ์

ที่มา  san-sabai.

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …