Home ความเชื่อ ดวง เงินทองไ ห ลมาเ ทมา พกเ งิ นขวัญถุงต ามปีเกิด 12 ปีนักษัตร พ ร้อ มค า ถ าเรียกท รั พ ย์

เงินทองไ ห ลมาเ ทมา พกเ งิ นขวัญถุงต ามปีเกิด 12 ปีนักษัตร พ ร้อ มค า ถ าเรียกท รั พ ย์

8 second read
ปิดความเห็น บน เงินทองไ ห ลมาเ ทมา พกเ งิ นขวัญถุงต ามปีเกิด 12 ปีนักษัตร พ ร้อ มค า ถ าเรียกท รั พ ย์
0

สำหรับวันนี้เรามีในเรื่องของความเ ชื่ อ ที่หล า ยๆคนทำแล้วได้ผล จึงอย ากจะนำมาแนะนำกับเพื่อนท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการเ งิ น ที่เข้ามาแป๊ปๆก็ต้องออ ก หรือแทบจะไม่ค่อยเข้ามาในกระเป๋าตังเลยก็มี จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย

งานนี้แค่พกก็ช่วยเสริมดวงการเ งิ นได้ เ งิ นขวัญถุงพกเอาไว้ก็ไม่เ สี ยหา ย อย่ างน้อยมันเป็นเ งิ นสำรองจำนวนน้อยๆ ได้ เพราะบางครั้งถ้าเราเ งิ นไม่พอ จ่ายแบบโอน ไม่ได้เ งิ นติดกระเป๋าอาจจะเป็นตั วช่ วยก็ได้นะ แต่จริง ๆ แล้วมันก็เป็นความเ ชื่ ออย่ างหนึ่งของคนโบราณ

เ งิ นขวัญถุง ทุกคนจะรู้จักกันดีว่าคือเ งิ นที่เราพกเอาไว้ติดกระเป๋า เป็นเหมือนเครื่องร า งนำโชค อย่ างหนึ่งที่จะช่วยให้มีเ งิ นทองไหลเข้ามาไม่ข า ดมือ เรียกได้ว่าเอาเ งิ นไว้เรียกให้เ งิ นอื่นๆ

เข้ามาอยู่ด้วยกันในกระเป๋าเรานั่นเอง หากคุณอย ากจะมีเ งิ นขวัญถุงพกไว้สักใบนั้น ลองมาเลือ ก ต ามปีนักษัตรที่คุณเกิดได้เลย ใครเกิดปีไหนลองมาดูกันดูแล้วหาเ งิ นขวัญถุงนั้น มาพกติดกระเป๋ากันเลย

1 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีเถาะ

เเนะนำว่าให้หาธนบัตรใบ 100 บ า ท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ายคือ 6 จากนั้นพับให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ ช่วยให้การเ งิ นดีขึ้นเรียกเ งิ น มาหามากกว่าเดิม

2 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีฉลู

เเนะนำว่าควรจะพกแบงค์ 50 บ า ท โดยให้หาใบที่มีเลขท้ายด้วยเลข 2 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะช่วยให้เ งิ นเข้ามาหาเรามากขึ้น

3 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะโรง

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 50 บ า ท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข 4 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัม พุท โธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ เรียกเ งิ นทองเข้ามามากขึ้น

4 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีชวด

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 20 บ า ท แล้วหาใบที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 7 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหัง สัมมา สัม พุทโธ มามา ย าตรา ย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ การเ งิ นจะราบรื่นกว่าเดิม

5 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีขาล

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นธนบัตรใบละ 20 บ า ท โดยหาหมายเลขลงท้ายคือเลข 5 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นก็ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องค า ถ าดังนี้เลย อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ

6 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง

เเนะนำว่าควรจะหาเป็นเเบงค์ 100 บ า ท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นหมายเลข 4 แล้วให้พับเป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นส ว ดค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะหนุนการเ งิ นได้ดี

7 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีวอ ก

เเเนะนำควรพกเป็นเเบงค์ 20 บ า ท ที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 1 แล้วจากนั้นให้พับเป็นสามเหลี่ยม ต่อด้วยการตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุท โธมามา ย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ เสริมโชคลาภเ งิ นทองให้ดีขึ้น

8 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะแม

เเนะนำให้พกเป็นธนบัตรใบ 50 บ า ท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องค า ถ าว่า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ การเ งิ นจะดีขึ้น

9 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีมะเมีย

ควรจะพกเป็นเเบงค์ 20 บ า ท โดยหาใบที่ลงท้ายด้วยเลข 6 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมสวยๆ เลย จากนั้นท่องนะโม 3 จบ แล้วส ว ดค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะช่วยให้การเ งิ นดีมากขึ้น

10 เ งิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิดปีระกา

เเนะนำควรจะพกเป็นธนบัตรใบ 20 บ า ท ที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข 9 แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดค า ถ านี้ อิติ บูชา จะมะ หาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ มามาย าตราย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดีราโพ นะโม พุทธายะ เ งิ นจะเพิ่มมาไม่ข า ด

11 เ งิ นขวัญถุงคนเกิดปีกุน

เเนะนำว่าควรพกเป็นเเบงค์ 50 บ า ท ที่มีตัวเลขลงท้ายด้วยเลข 4 จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดค า ถ านี้ว่า อิติบูชา จะมะ หาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโม พุทธายะ จะช่วยให้มีเ งิ นเข้ามาเรื่อย ๆ เลย

12 เ งิ นขวัญถุงของคนเกิดปีจอ

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 100 บ า ท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ายด้วย 4 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเช่นกัน แล้วตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นส ว ดค า ถ านี้ อิติบูชา จะมะ หาราชา สัพพะ สเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดี ราโพ นะโม พุทธายะ เพื่อช่วยดูดเ งิ นเข้ามา

หากคุณกำลังอย ากจะได้เ งิ นขวัญถุงสักใบ แต่เลือ กไม่ถูกการหาต ามปีนักษัตรก็ช่วยได้เหมือนกัน หาติดกระเป๋าเอาไว้สักใบ อย่ างน้อยเราก็สบายใจ เเน่นอนว่าเป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล แต่จะทำต ามเอาไว้มันก็ไม่ได้เ สี ยห า ยอะไรแต่อย่ างใดเลย ไม่แน่เ งิ นอาจจะเข้ามามากขึ้นจริงๆ ก็ได้

ที่มา  e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …