Home ข้อคิด คำคม เก็บไว้ให้คิด อ ย่ าพึ่งทำตัวอวดร ว ย ถ้าเ งิ นเดือนยังไม่พอใช้

เก็บไว้ให้คิด อ ย่ าพึ่งทำตัวอวดร ว ย ถ้าเ งิ นเดือนยังไม่พอใช้

16 second read
ปิดความเห็น บน เก็บไว้ให้คิด อ ย่ าพึ่งทำตัวอวดร ว ย ถ้าเ งิ นเดือนยังไม่พอใช้
0

มีคนจำนวน มากมายที่มักใช้ชีวิตเกินตัว ไม่เคยดูร า ยรับของตัวเองไม่คำนึงถึงว่าอะไรที่ควรใช้ขอแค่ได้อวดว่าตัวเองมี ทำให้ตัวเองดูดีดูเด่น แต่ห นี้ท่วมหัวเ งิ นเดือนออ กมาแทบไม่เหลือ ฉนั้นเราเลยอย ากฝากบทความนี้ให้เก็บไว้คิดกันก่อนที่จะลำบากมากกว่านี้

ในสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุนิยมยอมซื้ อ ยอมจ่าย สิ่งของที่เกินความจำเป็น อวดร ว ยเพื่อได้หน้าแล้วกลับมานั่งใช้ห นี้ อย ากให้คุณลองมองตัวเองว่าบทความนี้ตรงกับชีวิตคุณ หรือคนใกล้ตัวบ้ างไหม เมื่อ 100 ปีก่อน คนจีนหนีความย ากจน เสื่อผืนห ม อนใบ เป็นกุลี แบกข้าวสา ร ลากรถข า ยน้ำเต้าหู้ ฯลฯคนบ้ านเราดูถูกเรียกไอ้เจ็ก แต่คนจีนขยัน ขันแข็ง หนักเอาเบาสู้

อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้าคนเราชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติมาวันนี้ คนจีนร่ำร ว ย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้ านเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนจีน 50 ปีก่อน คนอินเดีย คนบังคลาเทศหนีความย ากจน มาเมืองกรุง เป็นย าม เป็นคนข า ยน มแพะ ข า ยถั่วคนบ้ านเราก็ดูถูกเรียกไอ่บัง คนอินเดียขยัน เจียมเ นื้ อเจียมตัว

ประหยัดเก็บออม อ ดทน ไม่ยอมเ สี ยเปรียบวันนี้ คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้ านเราก็เป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนอินเดีย 30 ปีก่อน คนเวียดนามอพยพมาเพราะส ง ค ร า ม มาเมืองกรุง ชลบุรีมาเป็นลูกจ้างทำประมง ทำนา ซ่อมรถ คนดูถูกเรียกไอ้แกววันนี้ เมืองเราโดยเฉพาะทางอีสาน

และภาคตะวันออ ก คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนเวียตนามวันนี้ คนเขมร คนลาว และคนพม่าเข้ามาบ้านเรา ทั้งถูกต้อง ทั้งแอบหนี เพราะ AEC เปิดรับค่าแ ร ง 300 บ า ท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้ าน พนักงานโรงแรม เด็ กเสริฟ์ร้านอ า ห า ร เด็ กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนเราดูถูกเรียกไอ่เขมรไอ่หม่อง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีกแค่ 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามาก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหมดและเราก็กลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมร คนพม่า คนลาวและเป็น ลูกห นี้เขาเหล่ านั้น เหมือนพ่อแม่ปู่ย่ าต า-ย ายของพวกเรา หรือเปล่ านี่คือ คนบ้ านเราแท้ๆ ใช่หรือไม่ทำไม คนคนเดี๋ยวนี้ มีความรู้ มีฝีมือแ ร งงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส

ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเองงานหนักหน่อย ท้อ ลาออ ก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออ ก งาน มากหน่อย บอ กค่าจ้างถูก ไม่คุ้มค่าลาออ ก น่าเป็นห่วง คนเดี๋ยวนี้รักสนุก รักสบาย ไม่อ ดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหราหน้าใหญ่ ใจถึง ประมาณว่า ฉิ บ ห า ยไม่ว่า ต้องการชื่อเสี ยง แข่งกันอวดร ว ยโดยการมีห นี้สินจนห นี้ท่วมตัว โ ก ห ก ตัวเอง หน้าชื่นอ กตรม

เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วัตถุนิยม ข า ยที่ดิน ปู่ย่ าต า-ย ายกินขออย่ าให้เป็นอย่ างนี้เลยคนบ้ านเรา มีฝีมือ ดี มีทักษะดี ฉลาด ไหวพริบดี เอ าตัวรอ ดเก่ง คนเดี๋ยวนี้มี ดี นำมันออ กมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะรักกันไว้เถิดอย่ าให้ภายภาคหน้า ค น ไ ท ย ต้องไปเป็นลูกจ้างหรือลูกห นี้ ของคนต่างชาติเลย บอ กเลยว่าถ้าไม่อย ากตกเป็น เบี้ยล่างก็อย่ ามัวแต่ไปนั่งดูถูกคนอื่น อย่ าอวดมั่งอวดมีแต่ห นี้สินท่วมตัวสุดท้ายก็คงจะกล า ยเป็นแบบเดิม

ที่มา p o s t s a r a  myfriendth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …