Home ข้อคิด คำคม เก็บไว้สอนลูกหลาน โตไปเขาจะรู้จักคุณค่าเ งิ นใช้เป็น

เก็บไว้สอนลูกหลาน โตไปเขาจะรู้จักคุณค่าเ งิ นใช้เป็น

14 second read
ปิดความเห็น บน เก็บไว้สอนลูกหลาน โตไปเขาจะรู้จักคุณค่าเ งิ นใช้เป็น
0

ถึงแม้ว่าเราจะส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันเพื่อให้ได้ความรู้กับมาใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ในรั่วโรงเรียนก็ไม่ได้สอนให้กับลูกเราในทุกๆเรื่อง ฉนั้นพ่อแม่ก็ควรรู้จักสอนลูกเองอ ย่ างเช่น เรื่องการใช้เ งิ น วันนี้เราก็มีวิ ธีการสอนลูกให้รู้จักคุณค่าเ งิ น มากขึ้น มาฝากกัน

ความสงสัย ในตัวของมนุษย์ ไม่มีที่สิ้นสุด บางความสงสัยเราก็ได้คำตอบทันทีที่ค้นหาข้ อมูลแต่บางความสงสัยเราก็ไม่ได้คำตอบสักที แม้ว่าเราจะค้นหาข้ อมูลหนักมาก เพียงใดและคำถามที่ว่า ทำไมคนเก่งบางคน ถึงล้มละล า ยได้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยกัน มาโดยตลอ ดซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็คือเราไม่เคยเรียน วิชาการใช้เ งิ นตั้งแต่เ ด็ กๆ

ในโรงเรียนก็ไม่มีสอนผลคือ เราจึงต้องมาเรียนรู้วิชาการ ใช้เ งิ นจากพ่อแม่เราหรือจากประสบการณ์ของตัวเราเองซึ่งบางวิ ธีมันอาจ เป็นวิ ธีที่ผิ ดมาโดยตลอ ดดังนั้น หากคุณ ไม่อย ากให้ลูกของคุณล้มเหลวในการใช้เ งิ นหรืออย ากให้ลูกของคุณรู้จักวิ ธีการใช้เ งิ นที่ถูกต้องลองทำต ามคำแ น ะนำที่ นำมาฝากด้านล่างนี้สิครับทั้งนี้ คุณสามารถ นำคำแ น ะนำ เหล่านี้ไปสอนลูกๆ ได้ทุกข้ อ และอ ย่ าลืมดูด้วยว่า ลูกคุณมีนิสัยและวิถีการใช้ชีวิตของครอบครัวคุณเป็นอ ย่ างไร ว่าแล้ว เราไปดูร า ยละเอียดของแต่ละหัวข้ อ กันเลยครับ

1. อ ย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูกรู้จัก การใช้เ งิ นเป็น ไม่ควรอ ย่ างอ ย่ างยิ่งนะครับ ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเองแบบคำพูดที่ใครหล า ยคนชอบพูดว่า เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ เพราะเ ด็ กๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ างที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้งทำให้ในเรื่องเ งิ นพวกเขาจะละเลยไม่คิดให้รอบคอบและไม่รู้ว่าอะไรจะต ามมาบ้ าง ดังนั้น จึงเป็น การสมควรอ ย่ างยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เ งิ นตั้งแต่เนิ่นๆอ ย่ าให้พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลยครับ

2. สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบ ตั้งแต่เ ด็ ก ดังคำกล่าวอันลือลั่นที่กล่าวว่า จงอ ย่ าถามว่าประเทศของท่านจะทำอะไรเพื่อท่านแต่จงถามว่าคุณสามารถทำอะไรให้กับประเทศ ดังนั้นในเรื่อง ของการเลี้ยงลูก เราจึงควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบ ทั้งในเรื่องของการเ งิ นการใช้ชีวิตรวมถึงหน้าที่ ที่พึงกระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขาเอาแต่ ร้องขอ และรอคอยแต่การช่วยเหลือ

3. ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ข้ อนี้ตรงข้าม กับข้ อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้ างแต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิดโอกาสให้เ ด็ กๆ ของคุณรู้จักความผิ ดพลาดเลยอาจกล า ยเป็นห า ยนะของพวกเขาในอนาคตครับ

4. อ ย่ าให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างแก่ลูก

อ ย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ าง ที่พวกเขาต้องการ เพราะเ ด็ กที่เติบโตมาด้วยการที่มีครบทุกสิ่งทุกอ ย่ างอย ากได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น ดังนั้น ทางที่ดี คุณควรสอนให้ พวกเขารู้จักการออมเ งิ นเพื่อซื้ อ ของที่อย ากได้เองตั้งแต่ยังเ ด็ กๆ ครับ

5. สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

งบประมาณอาจเป็นเรื่องที่หนัก และย ากเกินไป สำหรับเ ด็ กเล็กๆ แต่สำหรับเ ด็ กโตคุณสามารถสอนพวกเขาได้ครับเพราะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของคุณรู้จัก การใช้เ งิ นการวางแผน และมีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้เ งิ นซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่ามีงบประมาณ เท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้ และเ งิ นจะเหลือเท่าไหร่พวกเขา จะเรียนรู้วิ ธีคิดอ ย่ างรอบคอบและรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ ครับ

6. อ ย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย ากให้ลูกๆ ของคุณใช้เ งิ นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุหรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้ านซื้ อ รถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆที่ รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้นเราควรสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเ งิ นทุกบาท ไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไปและไม่มองคนที่ภายนอ ก รวมถึง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ

คนอื่นครับคำแ น ะนำข้างต้น สามารถเอาไปใช้กับบุตรหลานได้ทุกช่วงอายุนะครับ 4 ปีขึ้นไป ซึ่งนับว่าเป็นคำแ น ะนำที่ดีอ ย่ างยิ่งในการสอนวิชาการเ งิ นให้กับเ ด็ กๆ และผลที่ได้ คือ พวกเขาจะเติบโตมา กับการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของเ งิ นและใช้เ งิ นเป็นรับรองว่า อนาคตของพวกเขาไร้ปัญหาการเ งิ นแน่นอนครับ

ที่มา m o n e y g u r u  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …