Home ความเชื่อ ดวง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มีเข้ามาก็จ่ายออ กไป มัน มีวิ ธีแก้

เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มีเข้ามาก็จ่ายออ กไป มัน มีวิ ธีแก้

8 second read
ปิดความเห็น บน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มีเข้ามาก็จ่ายออ กไป มัน มีวิ ธีแก้
0

สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาที่ว่า หาเงิน มาได้ก็ต้องจ่ายออ กไป จะเก็บก็ไม่เคยได้เก็บ ต้องมีเรื่องให้จ่ายออ กไป หากคุณกำลังเป็นอยู่ วันนี้เราจะพามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไร แล้วมัน มีทางออ กกับเรื่องนี้หรือไม่ แล้วทางออ กนั้นจะเป็นแบบไหน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

เรื่องเงินๆทองๆเป็นปัญหาของหล า ยคน ที่ไม่ว่า จะได้รายรับมาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอ กับรายจ่าย จนทำให้ไม่มีเงินเก็บ ไม่ว่าจะพย าย ามรัดเข็มขัดหรือหารายได้เพิ่มขึ้น มากเท่าไหร่ รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเ ง า ต ามตัว หากเรารู้สึกว่าด วง การเงินของเรามีปัญหาอาจเป็นเพราะก ร ร ม เก่าที่ติดตัวเราอยู่โดยไม่รู้ตัวซึ่งคนโบราณเชื่อ กันว่า ทุก

สิ่งที่เราต้องเจอนั้นเกิดขึ้นเพราะก ร ร มเก่าส่งผล โดยมีต้นเหตุอยู่สองอ ย่ า ง คือ ก ร ร มเก่าที่เรากระทำลงไปแล้ว ทำให้ต้องรับผลของก ร ร มนั้นอ ย่ า ง ต่อเนื่องอาจหมายถึงเราทำทานไปแล้วแต่ในใจยังคิดเ สี ยดายทานที่ทำไป ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะวัตถุทานนั้นไม่บริ สุ ทธิ์ หมายถึงเงินที่เราได้มานั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบเป็นสิ่งผิ ดหรือไปเอาของๆคนอื่น มาอย่ างไม่เหมาะสม

ด้วยก ร ร มเก่าที่มีในลักษณะนี้ทำให้ผลบุญของเราเป็นแบบครึ่งๆกลางๆ การเงินไม่คงที่ สิ่งเดียวที่เราสามารถแก้ไขได้ คือ สะสมความดีเพิ่ม รั ก ษ าศีลให้บริสุทธิ์จะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง โดยผลบุญจะช่วยผ่อนก ร ร มเก่าจ ากหนักให้เป็นเบาได้ บุญใหญ่ที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลา ก็คือ การธร รม ทานและอภั ยทาน

ธรรมทาน หมายถึงการที่ตัวเราคอยส่งมอบและช่วยเหลือให้ผู้มีความทุ ก ข์ได้พ้นจากความทุ ก ข์ ไม่ว่า จะเป็นการพูดปลอบใจ คอยเป็นกำลังใจ และแนะนำให้ผู้คนทำความดี ส่งต่อบุญ กุ ศ ลออ กไปให้คนรอบข้าง หรือร่วมทำบุญด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะก็ได้เช่นกัน การชวนผู้คนให้ทำบุญเป็นธรรมทานที่เราสามารถทำได้และให้ผลดีกับการสะสมแต้มบุญของเราได้ด้วย

อภั ยทาน หมายถึง บุญยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองใดๆ เป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การปล่อยวาง ไม่โ ก ร ธเคืองผู้อื่นซึ่งนอ กจะช่วยให้ตัวเองพ้น ทุ ก ข์แล้วยังช่วยให้ชีวิตสงบสุขราบรื่นขึ้นอีกด้วย การอโหสิก ร ร มให้กับผู้คนที่เอาเปรียบเราจะช่วยให้หมด กร ร มเก่าได้โดยไม่ต้องมีสิ่งใดติดค้างกันอีกต่อไป

เมื่อเราสะสมความดีหมั่นเจริญเมตต าอยู่อ ย่ า งสม่ำเสมอแล้ว ก็ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรา เพื่อช่วยให้สิ่งที่ติดค้างมาจากช า ติก่อนๆเบาบางลง ทำให้ชีวิตของเราพบกับความเจริญยิ่งๆขึ้นไปได้

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …