Home ข้อคิด คำคม อ ย่ าน้อยใจที่เกิดมาจน เพราะความจน มัน มีข้ อ ดีซ่อนอยู่ถึง 8 ข้ อ

อ ย่ าน้อยใจที่เกิดมาจน เพราะความจน มัน มีข้ อ ดีซ่อนอยู่ถึง 8 ข้ อ

8 second read
ปิดความเห็น บน อ ย่ าน้อยใจที่เกิดมาจน เพราะความจน มัน มีข้ อ ดีซ่อนอยู่ถึง 8 ข้ อ
0

ชีวิตคนเรานั้นเลือ กเกิดไม่ได้ ไม่มีใครที่อย ากจะเกิดมาจน แต่เราอย ากให้มองในอีกมุมของการที่เกิดมาเป็นลูกคนจน ว่าการที่เรานั้นเกิดมาจนยังมีอะไรดีๆ ที่ทำให้เราได้รู้จักชีวิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหล า ยอ ย่ างมากมายที่คนร ว ยนั้นไม่สามารถทำได้อ ย่ าเรา และวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู ว่าการที่เราเกิดมาจนนั้น มันดีอ ย่ าไร

1.ต้องพย าย ามทำทุกอ ย่ าง ด้วยตัวเองต้องทำทุกอย่ างด้วยตนเองตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัวก็ทำเป็นหมดใครว่าจ้ างให้งานเสริมอะไรทำหมดทำให้เราขยัน และไม่หยุดนิ่งและหาโอก าสในต้นทุนที่ต่ำเพื่อทำให้อนาคตที่หวังไว้ให้ดีกว่าเดิม

2.ความจนทำให้คุณตัวเล็ก เพราะมันทำให้คุณสามา รถเข้ากับคนได้ทุกประเภทไม่ว่าจะดี จะร ว ย แค่ไหน ก็เข้าได้ โดยที่ไม่แบ่งแยกชั้นชน

3.รู้จักซ่อมมากกว่า ซื้ อ คนส่วนใหญ่พอของพังก็เลือ กที่จะซื้ อใหม่มากกว่านำไปซ่อมแต่คนจนจะมีนิสัยรู้จักใช้จะซื้ ออะไรแต่ละอย่ างก็ต้อ งคิดไตร่ตรอง อย่ างรอบคอบเสมอและใช้มันอย่ างคุ้มค่าที่สุด

4.มีภูมิต้านทานต่อความลำบาก คนจน มีความอ ดทนต่อแรงกดดันสูงกว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลัวว่าชีวิตจะเจอความย ากลำบากแค่ไหนเพราะเราต้องกัด ฟันสู้แบบเดินหน้า ไม่ท้อถอย

5.ความจนเป็นแรงผลักดัน ทำให้คุณมีแรงผลักดันใน การไล่ล่าเป้าหมายและเพื่อพัฒนาตนเองเพราะด้วยต้นทุนในชีวิตที่ต่ำกว่ าคนอื่นจึงทำให้เราต้องกระตือรืิอร้นแทบทุกอย่ างเสมือนเป็นการสร้างแรงผลักดันให้เราทำทุกอย่ างให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง

6.ใช้เหตุผลในการซื้ อ เวลาจะซื้ ออะไรคิดแล้วคิดอีกทำให้เป็นคนประหยัดโดยอัตโนมัติ และรู้จักค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์

7.รู้จักความหิว เพราะความหิวเป็นบ่อเ กิดแห่งความพย าย ามทำให้ไม่อย ากกลับไปจนอีก จนหล่อหลอมเราให้กล า ยเป็นคนที่กระตือรือร้นและอย ากถีบตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

8.ไม่เคยหยุดที่จะดิ้นรน คนจนต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอ ดจากความย ากลำบาก และไม่กลับไปจนอีกถ้าเป็นคนจนที่คิดได้และเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะก้าวข้ามไปได้เสมออย ากให้คนเราเห็นคุณ ค่าของความจน ดีกว่ามองกันที่ภายนอ ก ขอบคุณความจนที่ยิ่งใหญ่

ที่มา  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …