Home ข้อคิด คำคม อุปนิสัยผู้หญิงมีความเป็นผู้นำสูง พึ่งพาตัวเองได้ ใครได้เป็นแฟนโชคดีมาก

อุปนิสัยผู้หญิงมีความเป็นผู้นำสูง พึ่งพาตัวเองได้ ใครได้เป็นแฟนโชคดีมาก

8 second read
ปิดความเห็น บน อุปนิสัยผู้หญิงมีความเป็นผู้นำสูง พึ่งพาตัวเองได้ ใครได้เป็นแฟนโชคดีมาก
0

ผู้หญิงบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเข้มแข็งแค่ไหนจนกระทั่งเธอก้าวผ่านความเ จ็ บป ว ดมาได้อ ย่ างสวยงาม และเมื่อนั้นเพชรที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเธอถึงจะเปล่งประกายออ กมาค่ะ

ผู้หญิงมักจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเพราะมีรูปร่างเล็ก และมีจิตใจที่อ่อนไหวง่าย แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอ ย่ างที่พวกเขาคิดหรอ กค่ะ ถึงแม้ลักษณะภายนอ กของเราจะดูเปราะบางบุบสล า ยได้ง่าย แต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเรานั้นซ่อนอยู่ภายใน

1.พวกเธอหาเ งิ นเก่ง และบริหารเ งิ นเป็น คงไม่มีใคร อ ย า ก เป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้งไม่มีร า ยได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับร า ยได้ และลดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นนอ กจากนี้นำเ งิ นไปลงทุนเพื่อให้งอ กเงย

บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อ ข า ย ของ อ อ น ไ ล น์ นอ กจากนี้ยังใช้เ งิ นเป็น ของ ไม่จำเป็นก็จะ พ ย า ย า ม อ ดกลั้นอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเ งิ นไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

2.พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเ สี ยไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

3.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้ อที่ผ่าน มา ผู้หญิงที่เก่งอ ย่ าง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ คเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอ ย่ างมากมาย ถึงแม้จะ พ ย า ย า ม ทำงานอ ย่ างหนัก

และมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็ พ ย า ย า ม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและ ครอบครัวอ ย่ างไม่เ สี ยสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

4.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ คนที่เก่ง และสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้ อได้เปรียบ พวกเธอจะ พ ย า ย า ม ทำทุกอ ย่ างๆเท่าเทียมกันกับคนอื่นผู้ชายทำอ ย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอ ย่ างนั้น และ

ยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีก พวกเธอมักแสดงความเป็น ผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิ ดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5.พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือ กว่าเ สี ยอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอ ย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

6.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ถ้าเราทำตัว

ให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้ว ยังเ สี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

7.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ร า ย ชั่ ว โ ม ง เหมือนสมัยก่อนแต่อ ย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า อ ย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย ร ะ ย ะ ย า ว ร า ยวัน ไปจนถึงร า ยปีว่าจะต้อง พ ย า ย า ม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเ สี ยเวลาไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอ ย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอ ย่ างอื่นที่มีประโยชน์

8.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ ย า ว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

9.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อ ย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้อง

ทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับอ ดนอนเพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำงานอ ย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอ ย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอ ย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝน ทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ

ประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอ ย่ างแน่นอน

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคน น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกันอ ย่ างบังเอิญส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อ ย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอ ย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอ ย่ างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่ง และสตรองเป็นผู้นำได้อ ย่ างแน่นอนครับผม

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …