Home ข้อคิด คำคม อย ากเห็นลูกโตไปได้ดี ควรสอนลูกให้รู้ 5 สิ่งนี้

อย ากเห็นลูกโตไปได้ดี ควรสอนลูกให้รู้ 5 สิ่งนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน อย ากเห็นลูกโตไปได้ดี ควรสอนลูกให้รู้ 5 สิ่งนี้
0

พ่อแม่ทุกคนต่างก็อย ากเห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพอยู่ในสังคมเอาตัวรอ ดได้ แล้วอะไรบ้างที่เป็นตัวสำคัญที่สามารถช่วยให้ลูกเรานั้นโตมามีคุณภาพที่ดีฉนั้นวันนี้เรามีแนวทางการสอนลูกมาฝากแม่ๆกัน

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองบางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เ ด็ กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิตนอ กเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว 5 สิ่งที่ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้น เติบโตอย่ างมีคุณภาพ

1.สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่น มากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตคนอื่น การที่เ ด็ กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

2.สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรต ามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายง านบ้ าน ให้รับผิ ดชอบเพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย และความรับผิ ดชอบ

3.ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอ กับเ ด็ ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้ างเพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเ ด็ กเล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเราหรือไปรวมญาติในง านเทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้นและไม่ต้องห่วง เพราะว่า

เขาจะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองต ามวัยดังนั้นควรสอนลูกสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ตอนยังเป็นเ ด็ กจะได้ไม่ต้องมาต ามแ ก้ไข กันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว คุณอาจต้องป ว ดหัวมากกว่าเดิมอีกหล า ยเท่าบางครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว

4.ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิ ดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้นซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพล าด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วย ในทุกกรณีหรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

5.สอนลูกให้รู้จักประหยัดอ ดออม

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ต ามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกล า ยเป็นเ ด็ กที่ไม่รู้จักพออย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ ของพ่อแม่ที่จะต้องระวั งไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกล า ยเป็นการเอาใจจนทำให้เสี ยคนในที่สุด

ที่มา วิถีเกษตรพอเพียง  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …