Home ข้อคิด คำคม อย ากล ดและปล ดห นี้ ไม่ให้มีห นี้เพิ่ม แนะ 4 วิ ธีนี้

อย ากล ดและปล ดห นี้ ไม่ให้มีห นี้เพิ่ม แนะ 4 วิ ธีนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน อย ากล ดและปล ดห นี้ ไม่ให้มีห นี้เพิ่ม แนะ 4 วิ ธีนี้
0

ถ้าคุณมีห นี้สินเยอะแยะมากมาย ทำงานทุกวันแต่เงินเก็บไม่เคยมี ได้เงินเดือน มาทีไรก็ไม่เคยจะพอใช้ จ่ายดอ กเบี้ยเงินก็หมดกระเป๋าแล้ว แค่คิดถึงเรื่องห นี้ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะ แต่อ ย่ าเพิ่งท้อไปนะ อ ย่ างแรกเลยคือคุณต้องตั้งสติ แล้วยิ้มสู้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆครับ

การเป็นห นี้นั้นเกิดจากหล า ยสาเหตุ บางคนเป็นห นี้เพราะ ความอย าก ความจำเป็น หรือบางคนเพราะการพนัน ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นห นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต าม วันนี้ถ้าอย ากล ดและปล ดห นี้ ลองทำต าม 4 วิ ธีที่เรานำมาแนะนำกันวันนี้ดู

1. สำร วจพฤติกร ร ม และล ดค่าใช้จ่ายที่เกินตัว

ให้สำร วจพฤติกร ร มการใช้จ่ายของตัวเองด้วยนะเพ ร าะแม้จะรู้ว่าเป็นห นี้แค่ไหน แต่หากยังใช้จ่ายเท่าเดิมแบบเดิมไปตลอ ด แทนที่จะใช้ห นี้เก่าหม ด กลับจะมีห นี้ใหม่เพิ่ม ดังนั้น ล ดรายจ่ายส่วนเกิน ที่ไม่จำเป็นไป ลองแบ่ งสัดส่วน ออ กเป็นสามส่วน

คือ อ ดีต ปัจจุบัน อนาคต ดังต่อไปนี้ อ ดีต ห นี้สินในอ ดีตให้แบ่ งเงิน 50 เปอร์เซน ของรายได้ ไว้ใช้ห นี้ ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเพื่อ การดำรงชีวิต ให้แบ่ งไว้ 40 อนาคต เงินที่แบ่ งไว้สร้างความมั่งคั่ง ให้แบ่ งไว้ 10

2. ห ารายได้ทางอื่น ควบคู่ไปด้วย

เพราะการหารายได้อื่น ๆ เพิ่ม ก็จะช่วยให้เราปล ดห นี้ได้ไว้ขึ้น อาจทำง านฟ รีแลนซ์ ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ก็ได้ ไม่ก็ช่วงหลังเลิ กงานก็ได้

บางทีมันก็สามารถมีร ายได้เสริม นอ กเหนื อจากงานประจำที่ทำอยู่ พอรวม ๆ กันอาจช่วยให้ชำระห นี้หมดเร็วขึ้น

เทคนิคเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการจะเคลี ย ร์ห นี้สินที่มีอยู่ มันไม่ย ากอ ย่ างที่คิด และไม่ง่ายเกินไปด้วย อาจจะต้องใช้ความอ ดทนสักหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ว่า มันจะเป็นไปไม่ได้

เลยซะทีเดียว หากเราสามารถชำร ะ ห นี้ ที่มีอยู่ได้หมดแล้ว ต่อไปที่ต้องโฟกัสคือ การสร้างวินัย ในการออม ฝึกบริหารรายได้ ให้ดีเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นห นี้ ซ้ำอีกในอนาคตภายหน้า

3. สำร วจดูว่า ห นี้สินที่มี มากแค่ไหน

ต้องเริ่มจากสำร วจห นี้ ที่มีก่อน โดยแจกแจงห นี้ทั้งหมด ที่มีออ กมาพร้อมกับ รายละเอี ยดการชำร ะ ด้วย เพราะว่าเราจะได้เห็น ว่าเราเป็นห นี้อยู่ทั้งหมดแค่ไหน มีเจ้ าห นี้อยู่เท่าไหร่ ต้องชำ ร ะอะไรก่อน

หรือหลัง รวมถึงอ่ านรายละเอียดให้เข้าใจด้วย ยิ่งในส่วนของกรณี เกิดผิ ดนั ดชำร ะ อาจต้องมีค่าปรั บมีเงื่อนไขเพิ่มยังไง เพื่อที่จะได้นำข้ อมู ลพวกนี้ มาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพไงล่ะ

4. ชำระ อันที่ด อ ก แพงสุด เป็นอันดับแรก

เมื่อเรารู้แล้วว่า เรามีรายการห นี้อยู่กี่อัน และกำหนดชำร ะตอนไหน ให้ไ ล่เรียง ชำระจากห นี้ที่มี ด อ ก แพงที่สุดก่อน

เพร าะถ้าไม่ทย อ ยชำร ะจากห นี้ก้อนนี้ เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ด อ ก เบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไง

ทีนี้การจะเคลียร์ห นี้ให้หมด ก็จะยิ่งย ากไปเรื่อยๆ แต่ถ้าห นี้แต่ละก้อน มี ด อ ก เบี้ยในอัตราที่พอ ๆ กัน

ให้เลือ กชำร ะ ก้อนที่มียอ ดเงินน้อย ๆ เพื่อจะล ดจำนวนเจ้าห นี้ลงไง

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …