Home ความเชื่อ ดวง อย ากรู้ว่านิสัยใครเป็นอ ย่ างไร ให้ดูจากตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรที่เขาใช้

อย ากรู้ว่านิสัยใครเป็นอ ย่ างไร ให้ดูจากตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรที่เขาใช้

9 second read
ปิดความเห็น บน อย ากรู้ว่านิสัยใครเป็นอ ย่ างไร ให้ดูจากตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรที่เขาใช้
0

สวัสดีจ้า พบกับคำทำนายอีกแล้ว วันนี้เรามีคำทำนายมาฝากเพื่อนๆได้ลองทำนายกันเล่นๆแก้เหงากัน เราจะมาทำนายนิสัยจากเลขเบอร์โทรทั้งของตัวเองและคนรอบตัวเราดูว่า แต่ละคนนั้น มีนิสัยลึกๆที่แท้จริงนั้นเป็นยังไง ง่ายๆแค่ดูตัวเลขตัวสุดท้ายเบอร์โทรของคนๆนั้นแล้วอ่ า นคำตอบต ามหมายเลขกันได้เลย จะแ ม่ นแค่ไหนไปดูเลยจ้า

เลข 1 รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน

รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจในตัวเองสูง เ ชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ดี ตัดสินใจรวดเร็วเด็ดข า ด มีความเป็นผู้นำ ถ้าเป็นผู้ชายจะเสริมความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ เพิ่มความมั่นใจ อัตต าหรืออีโก้จึงมักสูงนิดนึงด้วยครับ ถ้าเป็นผู้หญิง จะเป็นหญิงที่ทำงานเก่งและแกร่ง กล้าคิด กล้านำ กล้าตัดสินใจ

เลข 2 อารมณ์อ่อนไหว

ใจดี ขี้สงสารคน มีคำพูดที่มีเ ส น่ ห์ มีจิตใจที่เมตต ากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบากเดือ ดร้อนไม่ค่อยได้ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ อย่ างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่าทำ

จอมโปรเจค มีโลกส่วนตัวสูง ถ้าเป็นผู้ชาย จะเป็นผู้ชายใจดี จิตใจอ่อนโยน อาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีอาการชอบเพ้อ มโน เวิ่นเว้อ ดราม่า เจ้านํ้าต า ถือเป็นอาการปกติ

เลข 3 ขยัน อ ดทน

ใจร้อน ไม่กลัวใคร เ สี ยงดัง พูดตรงไปตรงมาหรือพูดแรงได้เช่นกันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ตัดสินใจเร็ว มีความกระตือรือร้นสูง ถ้าเป็นชาย จะออ กแนวแมน บ้าพลัง ชอบกิจก ร ร มที่ตื้นเต้นเร้าใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การออ กกำลังกาย การใช้อาวุธ ถ้าเป็นหญิงจะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ชอบกิจก ร ร มที่ท้าท า ยเช่นกัน และมักชอบตัดผมสั้น

เลข 4 ช่างเจรจา ค้ า ข า ยเก่ง

ช่างเจรจา ค้ า ข า ยเก่ง รักอิสระ ตื่นข่ า ว ชอบเมาท์ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณีประนอมรอมชอมมากกว่าแตกหัก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อน มาก ไม่ชอบไปไหนคนเดียว ทั้งชายทั้งหญิง มักพูดเก่ง มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การค้ า ข า ย

เลข 5 ฉลาด เรียนรู้เร็ว

ทำอะไรเน้นรอบคอบ การตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผล มีหลักมีการตลอ ด มีความสนใจในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ต่างๆ หรืออาจจะเป็นการศึกษาต่อ ทั้งชายทั้งหญิง จัดว่าเป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ดังนั้นจึงมักเชื่อตนเอง มากกว่าเชื่อผู้อื่นหรือเรียกว่าดื้อ เปลี่ยนแปลงย าก เพราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ

เลข 6 มีศิลปะ รักสวยรักงาม

แต่งตัวดี มีรสนิยม ชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง กิจก ร ร มความสนุกสนานรื่นเริง รักสบาย ไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เงินเก่ง และเหนียวได้ในคนเดียวกัน

เลข 7 มีมานะ ทำการใหญ่

ถึก ทน ความอ ดทนสูง ความรับผิ ดชอบสูง สามารถทนกับความกดดันและทน ต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือทนต่อความย ากลำบากได้ดีทำอะไรชอบวางแผนหรือมักจะคิดมาก จนกล า ยเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลมากเกินไปได้ ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย อ ดออมได้ดีชอบนำเงินไปลงทุน หรือเปลี่ยนเงินเป็นท รั พ ย์สิน มากกว่า ต้องระวังในเรื่องของความโ ก ร ธ รักจริงเ ก ลี ย ดแรงพย าบาท เจ้าคิดเจ้าแค้น

เลข 8 ฉลาดทันคน จอมแผนการณ์ รักเพื่อน

เข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับ ใจกว้าง มีนํ้าใจ ใจป๋า กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเ สี ย ใจถึง คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ มากกว่าวิ ธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่ ซิกแซกเก่ง รู้หลบเป็นหลีก ไผ่ลู่ลม จึงมักเกี่ยวข้ องกับธุรกิจสีเทา ธุรกิจกลางคืน ธุรกิจนอ กกฎเกณฑ์ ต่างๆรายได้ไหลเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออ กมาก หรือรั่วไหลมาก เพราะเป็นคนใจป๋า กล้าได้กล้าเ สี ยนั่นเอง

เลข 9 มีลางสังหรณ์ดี ความคิดสร้างสรรดี

มักมี Sense สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งเร้นลั บในรูปแบบต่างๆ ชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวาย เดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดที่ เกี่ยวข้ องกับต่างประเทศ ความรักก็เช่นกัน อาจได้คนรักเป็นคนต่างแดน หรือต่างชาติ

เลข 0 มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย

มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย หรือชอบมีความลั บ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบให้คนอื่น มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดก้าวหน้า จนคนอื่นต ามไม่ทัน สนใจเรื่องจิตวิญญาณหรือเทคโนโลยี

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …