Home ข้อคิด คำคม อย ากมีเงินใช้ แก่ไปไม่ลำบาก ควรทำ 15 ข้ อนี้ ให้ได้ก่อนอายุ 45

อย ากมีเงินใช้ แก่ไปไม่ลำบาก ควรทำ 15 ข้ อนี้ ให้ได้ก่อนอายุ 45

9 second read
ปิดความเห็น บน อย ากมีเงินใช้ แก่ไปไม่ลำบาก ควรทำ 15 ข้ อนี้ ให้ได้ก่อนอายุ 45
0

ในเมื่อเป้าหมายในชีวิตเราไม่เหมือนกัน บางคนพอใจกับการละเลียดแล้วเก็บร า ยละเอียดก่อนลงมือทำ บางคนชอบที่จะค่อยๆ

เดินทีละก้าวเพื่อชื่นชมความสวยงามระหว่างทาง แต่สำหรับบางคนเมื่อมองเห็นจุดหมายที่ชัดเจนก็รีบไปให้ถึงโดยไว

1.ออมเงิ นตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุมความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อ ย่ าซื้ อทีเดียวติดๆกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ แพคเกจเที่ยว

และรถยนต์ให้เว้นช่วงห่างๆกัน เพราะความอย ากของคนเรา ไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้ อของที่มีโอกาส ได้ใช้จริง ของที่ไม่คิด จะใช้ก็อ ย่ าไปซื้ อมัน

2.เก็บเงิ นล้านบ า ทแรกให้ได้

แล้วล้านต่อไปจะง่าย คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้ วิธีการบริหารเ งิน ที่ถูกต้อง จน มีล้านบ า ทแรกได้ แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรา มีทุนล้านแรก เอาไปต่อยอ ดความมั่งคั่ง

3.ล ดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

สิ่งแรกทำ เรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อล ดด อ กเบี้ย มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิล เป็นแบบไม่มีค่าร า ยเดือน มันช่วยประหยัดไปปีละแสนบ า ทเลยล่ะ

4.จงเก็บเ งินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงิ นก้อน ที่เอาไปล ง ทุ นได้ ควรให้รางวัลตัวเอง ในแต่ละปี ไม่เกิน 30เปอร์เซน ของเงิ นโบนัสแล้ว ในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปล ง ทุ น ทำเช่นนี้ได้ เราจะมีความสุข ในการเก็บเงิ น มากกว่าใช้เงิ นไงล่ะ

5.จงเลือ กทำงานที่ตนเองชอบ และถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงิ นเดือน และตำแหน่งเติบโตได้เร็ว ที่สำคัญ ควรเลือ กทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริม ให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

6.หัดล ง ทุ นเพื่อให้มีร า ยได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็นร า ยได้หลักก็ได้ เช่น ล ง ทุ นในหุ้นกองทุนรวม ตราสารทุน ทองคอนโด และข ายของอ อ น ไ ล น์ ก่อนล ง ทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน

7.ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือล ดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนล ดคะแนนสะสม ได้เงิ นคืนกลับมาดีกว่า การใช้เงิ นสด ผมใช้บัตรเครดิตหล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวน และเลือ กใช้บัตรที่ให้ส่วนล ดมากที่สุด

8.ออมเงิ นแบบอื่นนอ กจากฝากเงิ นธนาคาร

การออมเงิ น ทางเลือ กได้แก่พันธบัตรรัฐบาล หุ้น กู้กองทุนรวม และประกันชีวิตเป็นต้น อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไว

9.เริ่มบันทึกการเติบโตของท รั พ ย์สินและร า ยได้

ทุกๆปีการบันทึก ช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่องว่า ควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแนวทาง ไปสู่เป้าหมายได้แก่ การเติบโตของร า ยได้ การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทน จากการล ง ทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิ น

10.ศึกษาหาความรู้ การเ งินให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บบอร์ดแฟนเพจยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึง ความรู้มีมากมาย ทำให้เรา มีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้น ในปัจจุบันนี้

11.ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ทำให้คนร ว ย จนลงในพริบต า ความรู้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจ วงจรเศรษฐกิจ ที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำ สลับกันตลอ ดการ สังเกตดัชนี ชี้วัดทางเศรษฐกิจ มันช่วยให้ล ง ทุ นถูกจังหวะ และความเสี่ยงไม่สูง

12.จงเลือ กท รั พ ย์สินที่ไม่ใช่การล ง ทุ นให้ดี

เช่นบ้านและรถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจม จนกว่าข ายออ กไป เราควรเลือ กบ้าน ในทำเลดี ร า ค าคุ้มค่าอีกอ ย่ าง คือไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชม โครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อ เลือ กรถรุ่น ที่เป็นที่นิยมของตลาดคุ้มค่าและไม่เ สี ย บ่อย

13.จงเลือ กนำเ งินไปล ง ทุ นเฉพาะเ งินเย็น

การล ง ทุ นต้องใช้เวลา และมีโอกาสข า ดทุน และถ้าข า ดทุนจริง เราจะได้ไม่เดือ ดร้อน มากนัก ควรกำหนด เ งินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอ ย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือ ก็เอาไปล ง ทุ นได้ สักวันหนึ่ง การมีอิสรภาพ ทางการเงิ นต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำ โดยที่ยังมีร า ยได้ เข้ามาอ ย่ างสม่ำเสมอ แม้ไม่ต้องทำงานเชื่อว่าทุกคนทำได้

14.เรียนรู้จากการล ง ทุ นของเราที่ผิ ดพลาด

ทุกคนที่เคยล ง ทุ น ต้องเคยข า ดทุน เป็นเรื่องปกติ อาจเคยติดหุ้นวงในมาเกือบสิบปี เพิ่งจะข ายได้ ไม่ต้องเลิกล ง ทุ น ในหุ้น แต่จะเลิกเล่นหุ้น ในแบบที่เคยเ จ็ บมาก่อน

15.เรียนรู้การล ง ทุ นโดยใช้เ งินผู้อื่น

เช่น การกู้เ งินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไร มากจาก เ งินล ง ทุ นน้อย เช่น ผมล ง ทุ นคอนโด ย่านพระราม 9 ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ร า ค า1.8ล้าน โดยใช้เงิ นตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบ า ท ปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบ า ท แล้วปัจจุบัน ที่ข า ยกันในเ ว็ บไ ซ ต์ ร า ค า 2.8ล้านบ า ท หากข ายไป จะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไร จากส่วนต่าง ค่าเช่ากับยอ ดผ่อนอีกด้วยนะ

ที่มา tamnanna  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …