Home ข้อคิด คำคม อย ากมีความสุข จงทำ 8 สิ่งนี้กับตัวเองทุกวัน เมื่ออายุเลย 50 ไปแล้ว

อย ากมีความสุข จงทำ 8 สิ่งนี้กับตัวเองทุกวัน เมื่ออายุเลย 50 ไปแล้ว

8 second read
ปิดความเห็น บน อย ากมีความสุข จงทำ 8 สิ่งนี้กับตัวเองทุกวัน เมื่ออายุเลย 50 ไปแล้ว
0

อายุมากขึ้นเวลาในการใช้ชีวิตก็เริ่มเหลือน้อย สิ่งที่เราควรทำก็คือ ทำให้ตัวเองมีความสุขในบั้นปล า ยชีวิตให้มากที่สุด เพราะหล า ยๆคนแก่แล้วแต่กลับยังไม่คิดปล่อยวางเลย แล้วแบบนี้จะมีความสุขได้อ ย่ างไร วันนี้เราจึงมีบทความ อย ากมีความสุข จงทำ 8 สิ่งนี้กับตัวเองทุกวัน เมื่ออายุเลย 50 ไปแล้ว ใครอย ากมีความสุขก็ลองนำไปปรับ คิดดู

1 บนใบหน้าที่สวยหล่อเขาก็เคยร้ อ ง ไ ห้ เ หมือนกัน

แม้ให้สนิทชิด เ ชื้ อ กัน อ ย่ า ง ไร เขาก็เคยทรยศหักหลังกัน มาแล้ว แม้ตำแหน่งมีเกียรติ และโดดเด่น มากขนาดไหน เขาก็ผลัดกันรุ่ง ผลัดกันร่วงมานักต่อนัก อ ย่ า ฝ่าฝืนว่ามันต้องคู่เราไปจนวัน ต า ย

2 โลกนี้ไม่มีใครโ ง่ มีแต่คนที่คิดว่า ตัวเองแน่

เรา อ ย่ า ไปคิดว่า ตัวเองดีเลิศกว่าใครๆ ถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อยกว่า อ ย่ า ลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะ อ ย่ า เบ่งให้มัน มากนักนะ

3 เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ แต่ อ ย่ า หาจนไม่มีเวลาพักผ่อน

อ ย่ า คิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันนึงต้อง ต า ย แล้วลูกๆ และคนข้างหลังจะอยู่ยังไง เรื่องนี้ไม่ต้องคิดข่าวพี่น้อง ฆ่ า กัน ต า ย ก็เพราะท รั พ ย์สมบัติของพ่อแม่ที่หาไว้นี่แหละ ทำบุญเข้าวัด เข้าโบสถ์บ้างมัวหาเงิน ควรต้องใช้เงินให้เป็นบ้าง หามาแต่ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ ต า ย จะกล า ยเป็นหวงสมบัติ

4 อายุปูนนี้ควรเข้าใจให้ถ่ อ ง แ ท้

อ ย่ า แข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดี แข่งกัน มีสุขภาพที่ดีต่างหาก อ ย่ า แก่งแย่งยศฐาอำนาจเลย เวทีนี้มีขึ้น มีลงถ้ามีความสามารถก็แสดงออ ก แต่ อ ย่ า แสดงทุกเวลา เหมือนที่ คุณหญิงจำปาบอ กศ รี ป ร า ช ญ์ ว่ า ทำดีได้ แต่ อ ย่ า เด่น เพราะมันจะเป็นภั ย

5 อ ย่ า หวังว่าคนอื่น ต้องยื่นความสะดวกให้

อ ย่ า หวังว่าต้องได้รับความเห็นใจจากใครๆ อายุไม่มากแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ ถ้า อ ย า ก ให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำตัวเองให้มีคุณค่าพอ

6 คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่ า น เรื่องราวมากมาย

ผ่ า น ทุ ก ข์ ผ่ า น สุข ผ่ า น ร้อน ผ่ า น หนาว ผ่ า น ความขัดแย้ง ผ่ า น ความผิ ดหวังสมหวังมามากเมื่อยืนหยัดมาได้ขนาดนี้ จงหันย้อนกับ ไปดูวันวานที่น่าจดจำ หล า ยสิ่งน่าขบขันและหล า ยสิ่งยังค้างคาจงทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ ย่อมเกิดวาสนาปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

7 ไม่มีใครไม่เคยกรำ ทุ ก ข์

คุณหน้าดำคร่ำเครียด หาเลี้ยงครอบครัวคนอื่นเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันกับคุณ คุณร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้ เขาก็ร้องไห้ในวันที่ล้มเหลวคุณหั ว เ สี ย กับลูกน้อง เขาก็หัวเ สี ยกับเจ้านายเช่นกัน ฉะนั้น อ ย่ า มัวคิดว่าตัวเอง ทุ ก ข์ เพียงคนเดียววันใดที่เจอ ทุ ก ข์ คุณจงเลือ กที่จะยิ้ม โลกก็จะยิ้มและสดใสให้กับคุณ

8 ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตรธิดา คนรัก

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงพูดกับตัวเองว่า ไม่มีใครผิ ดต่อใครทั้งนั้น ไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไปเพราะในขณะที่คุณคิดว่า ฝ่ายตรงข้ามนั้นผิ ดฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ดเช่นกัน มันก็แค่ใครเข้าใจใครเท่านั้น

ไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป โอบอุ้มให้อภั ยได้ก็ต้องทำเราจงเข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้มันจะ ย า ก ที่จะเข้าใจ เพราะสุดท้ายใจของคุณ เป็นของคุณคนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทน ทุ ก ข์ พร้อมๆ กับคุณได้หรอ กนะ

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …