Home ข้อคิด คำคม อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย

อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย

9 second read
ปิดความเห็น บน อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย
0

มีคำพูดหนึ่งที่ว่า คนขยันไม่มีวันอ ดต า ย แต่เรารู้กันหรือไม่ว่าการขยันบางครั้งอาจจะทำให้เรามีกินก็จริง แต่คุณภาพชีวิตของเราอาจจะแย่ลง เหมือนอ ย่ างที่เขาว่ายิ่งทำยิ่งจนนั่นแหล่ะ วันนี้เราจะพามาดูกันว่าขยันแบบไหนที่ทำให้เรายิ่งจนลง

ตอนเด็กๆ ผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนา คตที่สดใส หล า ยคนขยันทำงาน มาก แต่ทำไมเ งิ นเดือนไม่ขึ้น หล า ยคนขยันทำงาน ทำไมเจ้านายยังไม่รัก หล า ยคนขยันทำงานหนัก แต่ทำไมยังไม่ร ว ยทำไม สุภาษิตจีนบอ กว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โ ง่ก่อน ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน ประโยคที่บอ กว่า อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน หลุมพรางของความขยัน หลุมพรางความจน

1. ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความฝัน และประสิทธิภาพ ก็ยังย ากจะเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้ หากคุณยังขยันอย่ างผิ ดพลาดอยู่ นั่นคือ การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์ และปรับปรุง วิมังสา การทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่าน มาว่าเกิดผลดีผลเ สี ยอย่ างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

2. ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก การทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวันเป็นความทุ ก ข์ หล า ยคนก้มหน้าก้มต าทำงานหนักอย่ างขยันในงานที่พวกเขาไม่ได้รัก คุณคิดว่า ทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำแบบไหน ผลงานจะออ กมามีคุณภาพมากกว่ากัน จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำขอเพียงขยันในสิ่งที่รัก สิ่งที่เชื่อ นั่นละ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำร ว ย

3. ขยันเพื่อข า ยเวลาแลกเ งิ น เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข า ยเวลาแลกเ งิ น คุณจะไม่มีวันร ว ยถ้าเลือ กขยันเพื่อข า ยเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง รายได้จึงจำกัด ถ้าคุณเลือ กข า ยเวลาเพื่อเ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับ อิสรภาพทางการเ งิ น

และอิสรภาพทางเวลา คนร ว ยต้องการความมั่งคั่ง พวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัด เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขาเลือ กขยันที่จะรับเ งิ นต ามผลของงาน โลกระบบทุนนิยมจ่ายเ งิ นต ามอัตราความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก

นี่คือ กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอ ดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามาก เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่ายเ งิ นให้คุณมาก และยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวน มาก คุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเ งิ น มาขึ้น

4. ขยันให้กับความฝันของคนอื่น คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าห ม า ยของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดี อย่ างไรก็ต าม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ย ก็คือ ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น

คนที่ไม่มีเป้าห ม า ยในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าห ม า ยในชีวิต ถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่า ตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเอง หรือ ตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

5. ขยันเน้นเชิงปริมาณ การเน้นเชิงปริมาณห ม า ยถึง ขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจว่า งานที่ออ กมามีคุณภาพดีหรือไม่ ย า จกจะใช้เวลาทำงาน มาก เท่าที่คุ้น ซึ่งห ม า ยความว่า ย าจกเคย คุ้น กับการทำงานด้วยเวลามากแค่ไหน เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งาน

ไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ สำคัญหรือไม่สำคัญก็ต าม ในขณะที่เ ศ ร ษ ฐีจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่ ควร นั่นคืองานไหนสำคัญ และใหญ่เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่น และเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า เน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

ที่มา finnomena  yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …