Home ข้อคิด คำคม อยู่อ ย่ างเป็นสุขด้วยการไม่มีห นี้ ทุกคนทำได้

อยู่อ ย่ างเป็นสุขด้วยการไม่มีห นี้ ทุกคนทำได้

9 second read
ปิดความเห็น บน อยู่อ ย่ างเป็นสุขด้วยการไม่มีห นี้ ทุกคนทำได้
0

การไม่มีโ ร คเป็นลาภอันประเสริฐฉันใด การไม่มีห นี้ ก็เป็นลาภอันประเสริฐฉันนั้นค่ะ ห นี้ คำเล็กๆ สั้นๆ แต่ออ กฤทธิ์เขย่าขวัญขั้นรุนแรง จนกล า ย

เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของโ ร คนอนไม่หลับ ตลอ ดจนเป็นสาเหตุหลักของการฆ่ าตัวต า ยในปัจจุบัน ซึ่งทำให้สำนวน การไม่มีโ ร คเป็นลาภอันประเสริฐ

ออ กจะเชยไปแล้วนะคะสำหรับคนยุคนี้ หล า ยคนคงเห็นพ้องต้องกันว่า การไม่มีห นี้เป็นลาภอันประเสริฐ ท่าจะจริงมากกว่า สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เป็น

ห นี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความจำเป็น เช่น จำเป็นต้องมีบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือต้องการขยับขย าย ต้องการสร้างครอบครัว หรือมีรถ เพื่อใช้เป็นย านพาหนะ เป็นต้น

ซึ่งหากเป็นห นี้ที่เกิดจากความจำเป็นที่แท้จริง มักจะไม่ใช่ห นี้สินที่ก่อปัญหาหนักอ กหนักใจ ทว่าห นี้ที่สร้างปัญหาอ ย่ างแท้จริงก็คือ

ห นี้ที่เกิดจากความอย ากได้ อย ากมี หรือเกิดจากความต้องการ หรือความฟุ่มเฟือยส่วนตัว เป็นการนำเ งิ นในอนาคตมาใช้ เข้าทำนองใช้ก่อน ผ่อนทีหลัง

ทำให้ปัญหาการเกิดห นี้สินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า กับผู้ที่ไม่มีวินัยในการใช้จ่ายเ งิ น และไม่มีเป้าห ม า ยในอนาคตที่ชัดเจนค่ะ นอ ก

จากนี้ปัญหาห นี้สินอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือด้วยความเป็นคนที่ใจดีจนเกินไปก็เป็นได้ เช่น ให้คนยืมเ งิ น แล้วไม่ได้คืน อ ย่ ามีน้ำใจจนตัวเองเดือ ดร้อน

อ ย่ าให้ใครหยิบยืมเ งิ นจนเกินกำลัง และที่สำคัญที่สุด อ ย่ าไปค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ดค่ะ เ พ ร า ะถ้าเราให้ใครยืมเ งิ นแล้วเขาไม่ใช้คืน

มันก็เป็นแค่ห นี้สูญ แต่ถ้าเราไปค้ำประกันให้ใคร แล้วเขาหนีไป เราก็ต้องกล า ยเป็นลูกห นี้ในจำนวนเ งิ นที่เราอาจจะรับไม่ไหว ต้องทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจไม่มีที่สิ้นสุด

เป็นห นี้ที่ไม่ได้ก่อ แต่ต้องคอยมาต ามชดใช้ ไม่สนุกเลยนะคะ ดังนั้น คำแนะนำของพี่ก็คือ จงพิจารณาให้ถ้วนถี่

หากมีใครมาขอยืมเ งิ น หรือมาขอให้เราเป็นผู้เซ็นต์ค้ำประกันให้ มิเช่นนั้น อาจจะเข้าทำนอง เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รอง เอาก ร ะ ดู กมาแขวนคอ ก็เป็นได้ค่ะ

เมื่อเกิดห นี้ขึ้น มา อย ากจะ ปลดห นี้ให้หมด ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เ พ ร า ะเ งิ นที่หามาก็หมดไปกับดอ กเบี้ย ที่ต้องเ สี ยอยู่ทุกเดือนๆ แล้วแบบนี้จะเอาเ งิ นที่ไหนไปใช้ห นี้ให้หมดได้ละเนี้ย

แต่อ ย่ าพึ่งเ ค รี ย ดกันไปก่อนล่ะ ไม่ว่าจะมีเ งิ นเดือนหลักหมื่น หรือมีเ งิ นหมื่นล้าน ทุกคนก็มีห นี้กันได้หมด แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ การจัดการห นี้ต่างหาก มาเลยทุกคน เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเป็นอิสรภาพจากห นี้ ด้วยการ ปลดห นี้ให้หมด เองจ้า

1. ชำระห นี้ดอ กเบี้ยสูงก่อน

เมื่อนำห นี้เ สี ยทั้งหมดมากองดูแล้ว ห นี้ที่ควรปิดก่อนไม่ใช่ห นี้ก้อนใหญ่ที่สุดหรอ กนะ แต่เป็นห นี้ที่มีดอ กเบี้ยเยอะที่สุดต่างหาก เ พ ร า ะห นี้ที่จะทำให้เรามีร า ยจ่ายต่อเดือน มากๆ นั้น มันก็จะเป็นอุปสรรคในการชำระห นี้อื่นๆ ด้วย อันไหนดอ กเยอะ รีบจัดการโดยไวเลย

2. กู้ห นี้ใหม่มาปิดห นี้เก่า

เมื่อมีห นี้ สิ่งหนึ่งที่จะต ามมาเลยก็คือ ร า ยจ่ายเรื่องดอ กเบี้ย ยิ่งถ้าเป็นห นี้พวกบัตรกดเ งิ นสด บัตรเครดิต หรือห นี้นอ กระบบ ภาระดอ กเบี้ยตรงนี้จะสูงมาก ก็อาจจะต้องลองมองหาผู้ปล่อยสินเชื่อร า ยใหม่ แล้วมาปิดห นี้ที่ดอ กเบี้ยสูงๆ แบบนี้ หรือที่เค้าเรียกกันว่า รีไฟแนนซ์ (Refinance)

การสร้างห นี้ใหม่เพื่อมาปิดห นี้เก่า สิ่งที่สำคัญก็คือ ดอ กเบี้ยของห นี้ก้อนใหม่จะต้องถูกว่า แต่การจะทำแบบนี้ได้นั้น ต้องมีเครดิตที่น่าเชื่อถือด้วยนะ โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งกับห นี้นอ กระบบ เป็นห นี้ที่อันตร า ยต่อชีวิต และมีดอ กเบี้ยที่แพงมากๆ พย าย ามทำให้ห นี้นอ กระบบย้ายเข้ามาในระบบให้ได้ จะทำให้ปลดห นี้ได้เร็วขึ้น

3. รั ก ษ าวินัยทางการเ งิ น

ไม่ว่าจะมีห นี้เยอะแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเครดิต เครดิตที่ดีก็เปรียบเหมือนคนที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะห นี้มากห นี้น้อย ก็ควรจ่ายชำระให้ตรงต ามงวดที่ได้สัญญาไว้กับผู้ให้กู้ ถ้ารู้ว่าจ่ายไม่ไหว ให้เจรจาขอลดค่างวดแล้วเพิ่มเวลาออ กไป สิ่งที่สำคัญอีกอ ย่ างหนึ่งก็คือ

การพย าย ามหาร า ยได้เพิ่ม ซึ่งจริงๆ ถือเป็นวิธีการปลดห นี้ที่ดีที่สุด เมื่อรู้ตัวว่าเราเองมีห นี้เยอะ ก็จำเป็นที่จะต้องขยัน มากขึ้นหน่อย ไม่ย ากเลยใช่มั้ย กับวิธีในการปลดห นี้ฉบับของพี่ พย าย ามใช้เ งิ นเท่าที่จำเป็น หาร า ยได้ให้ได้มากขึ้น ถ้าเริ่มรู้สึกหมดกำลังใจ ให้ลองนึกถึงตอนที่ไม่มีห นี้ดูสิ ว่านอนหลับสบาย ไม่มีความกังวลแค่ไหน อนาคตทุกคนจะต้องกลับไปอยู่ในจุดนั้นได้แน่นอน

4. วางแผนและรวบรวมข้ อมูล

ก่อนเริ่มวางแผน ต้องลองแบ่งห นี้ดูก่อนว่า ห นี้ที่เราสร้างขึ้น มันสามารถสร้างร า ยได้ให้ตัวมันเองได้หรือเปล่า ถ้าสามารถทำได้ เราจะเรียกห นี้เหล่านั้นว่า ห นี้ดี แต่ถ้าห นี้เหล่านั้นไม่ได้สร้างร า ยได้ เราก็จะเรียกห นี้เหล่านั้นว่า ห นี้เ สี ย ถ้าห นี้ที่สร้างขึ้น มาเป็นห นี้ที่ดี ก็ไม่น่ากังวลนัก เ พ ร า ะห นี้นั้นก็จะสามารถจัดการตัวเองให้หมดไปได้ภายในสักวันหนึ่ง

แต่ถ้าเป็นส่วนของห นี้เ สี ย ที่ไม่ก่อให้เกิดร า ยได้แล้วล่ะก็ ควรรีบเอามันออ กจากชีวิตกันดีกว่า ต่อมาคือเราจะต้องรู้ร า ยได้ และร า ยจ่ายในแต่ละเดือนของตัวเอง ในส่วนของร า ยได้นั้น ก็รวบรวมให้ครบ แต่ส่วนของร า ยจ่าย ให้แบ่งออ กด้วยว่า อันไหนเป็นร า ยจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็น แล้วจึงพย าย ามตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออ ก

ที่มา aanplearn

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …