Home ข้อคิด คำคม อนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ 30 ข้ อบอ กให้เราเตรียมพร้อมให้ดี อ ย่ าฟุ่มเฟือย

อนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ 30 ข้ อบอ กให้เราเตรียมพร้อมให้ดี อ ย่ าฟุ่มเฟือย

1 min read
ปิดความเห็น บน อนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ 30 ข้ อบอ กให้เราเตรียมพร้อมให้ดี อ ย่ าฟุ่มเฟือย
0

แน่นอนว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ยิ่งเรื่องเ งิ นทองการงานเราควรคิดให้รอบคอบ เ พ ร า ะแต่ละปีเศรษฐกิจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปี ยิ่งในยุคปัจจุบันใครที่ไม่ปรับตัวยิ่งจะอยู่ย ากมากยิ่งขึ้น ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าในอนาคตนั้นอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง

1 การที่เ งิ น ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก อ ย่ า เพิ่งดีใจไป เ พ ร า ะเขาต้องการ ถือเ งิ นบาท เพื่ออะไรบางอย่ า งแค่นั้นแหละ

2 ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่าร า ยได้ที่มี จง อ ย่ า สร้างห นี้เพิ่ม เ พ ร า ะ ด อ ก เบี้ย คือพลังทวี อ ย่ า ใช้จ่ายเกินตัวเลย เ พ ร า ะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อ ดนะ

3 อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หล า ยคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้ว เริ่มออ กอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเ งิ นก ู้ เช่น การไปสอนคนก ู้เ งิ น เกิน มากๆ เ พ ร า ะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคยมีเ งิ นก ู้คอนโดเลย

ก็มีคนสอนให้ ก ู้พร้อมกันห้าที่งี้ เ งิ นเดือนห้าหมื่น ก ู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่ า น ได้เ งิ นเกินจำนวน หล า ยล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

4 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้จนเกินรับไหว อ ย่ า ง น้อยๆเรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหล า ยๆ ประเทศ

5 แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียง หลักสต างค์ บาท สองบาท ห า ยนะ ของคนเป็นห นี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้น หมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่ อนสามหมื่น มันกล า ยเป็น ด อ ก เบี้ย แทบทั้งหมดเลย

6 B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

7 คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้ อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น ก ู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เ พ ร า ะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มากในตอนนี้

8 อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเ พ ร า ะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือ ก โดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

9 ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เ พ ร า ะจะมีคนที่ออ กจาก sector นี้หล า ยคนเชียวล่ะ

10 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเ พ ร า ะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

11 หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เ งิ นที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

12 ห นี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

13 เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

14 ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เ พ ร า ะเ งิ นในระบบ ห า ยไปมาก

15 คนทำธุรกิจ อย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

16 สกุลเ งิ น ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง จากการพิ มพ์เ งิ นตลอ ดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

17 การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ ผ่ า น มา ออ กบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อย่ างคือ อย่ างแรก ข า ดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้า จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออ กบอนด์ ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่ างคือ บริษัทที่ทราบว่า ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้ว จึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เ พ ร า ะถ้าด อ ก เบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุ นก็จะสูงขึ้น มาก

18 อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เ พ ร า ะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

19 ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหล า ยๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

20 ทุกอย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก อย่ าไปโล ภ อ ย่ าเชื่อคนง่ายๆ เ พ ร า ะความเสี ยห า ยจากสิ่งเหล่านี้นั้น มากมาย

21 จะมีการ R o l l over B o n d s อย่ างต่ำ ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่ า น มั้ย แล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหล า ยบริษัท ที่ไม่ผ่ า นด้วย

22 การที่ห นี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้หล า ย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

23 หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เ งิ นก้อนใหญ่ เ พ ร า ะเป็นที่แน่นอนว่า ห นี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิ ดนัดชำร ะ บาน

24 AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

25 เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่ห า ยไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุ น ห า ยไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

26 อีกไม่เกินสิบปี หล า ยๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V car แต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่ ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไป จะทำให้หล า ยๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์ เต๊นรถ ช่างต ามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

27 ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเ งิ น มีปัญหาให้เรียนรู้ จากหล า ยๆ ประเท ศที่ค่าเ งิ นลด แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเ งิ น ใดก็ได้

28 L e v e r a g e ทางการเ งิ น แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้ว นี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอ ก

29 แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ ห นี้ พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเ พ ร า ะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

30 วันนี้นักลงทุ นร า ยใหญ่ ของโลกหล า ยๆคนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทอง อย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

ที่มา จาก ป ร า ช ญ า บู ร พ า ช ล ทิ ศ น์,san-sabai  sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …