Home ข้อคิด คำคม หัดขับรถขึ้นเขามือใหม่ควรรู้ 6 วิ ธีขับรถขึ้นเขาถึงปล า ยทาง

หัดขับรถขึ้นเขามือใหม่ควรรู้ 6 วิ ธีขับรถขึ้นเขาถึงปล า ยทาง

10 second read
ปิดความเห็น บน หัดขับรถขึ้นเขามือใหม่ควรรู้ 6 วิ ธีขับรถขึ้นเขาถึงปล า ยทาง
0

การเที่ยวภูเขาเป็นสิ่งที่หล า ยๆคนชื่นชอบและมักจะทำเป็นประจำ แต่ก็ยังมีมือใหม่ที่กำลังฝึกหัดขับรถยนต์ขึ้นเขา และวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับการขับรถ ขึ้น ลงเขาอย่ างไรให้ปลอ ดภั ยมาแนะนำเพื่อนๆ มือใหม่ กับบทความ หัดขับรถขึ้นเขามือใหม่ควรรู้ 6 วิ ธีขับรถขึ้นเขาถึงปล า ยทาง ไปดูกันว่าการขับรถขึ้นลงเขาให้ปลอ ดภั ยนั้นสามารถทำได้อย่ างไรบ้าง

1 เร่งเครื่องยนต์ในอัตราความเร็วสม่ำเสมอ

การใช้ความเร็วในอัตราสม่ำเสมอ หรือแบบคงที่จะทำให้เครื่องยนต์มีแรงส่ งที่ดีกว่า การเร่งเครื่องไม่ต่อเนื่อง หรือเร่งๆ หยุดๆ เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักกว่าเดิมด้วย

2 เคารพกฎจราจร

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการห้ามแซงซ้าย หรือ การขับขี่ให้ถูกต้องต ามเส้นแบ่งของถนน ต า ม ก ฎ จ ร า จ ร เพราะเส้นทางขึ้นลงภูเขามักจะถูกบดปังด้วยทิวทัศน์ของต้นไม้ ทำให้จำเป็นต้องขับรถให้ถูกต้องต ามกฎจราจรอ ย่ า งเคร่งครัด

3 ใช้เกียร์ต่ำ

แน่นอนว่าการขับรถขึ้นเขาต้องใช้แรงส่ งของเครื่องยนต์ที่มากกว่าปกติ ดังนั้นควรใช้เป็นเกียร์ต่ำ คือเกียร์ L หรือหากเป็นเกียร์ธรรมดาก็ใช้เป็นเกียร์ 1 หรือ 2 เท่านั้น

4 ทางลงเขา อ ย่ าใช้เกียร์ว่าง ( N ) เด็ดข า ด

ทางลงเขาที่มีความลาดชันอ ย่ าให้เกียร์ว่างเป็นอันข า ด เพราะจะทำให้ล้อของรถเป็นอิสระจากเครื่องยนต์ จนอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ ร้ า ยแรงถึงขั้นเบรกแตกและเ กิ ด อุ บั ติเ ห ตุได้ทีเดียว ควรใช้เป็นเกียร์ต่ำจะดีกว่า

5 แตะเบรกเป็นระยะ

การแตะเบรกเป็นพักๆ จะเป็นการช่วยชะลอความเร็วจากการลงเขาที่มีทางลาดชันได้อีกทางหนึ่ง แต่อ ย่ า งเหยียบเบรกแช่ย า ว เพราะอาจทำให้ระบบผ้าเบรกไหม้ได้

6 ระมัดระวังทางโค้งเป็นพิเศษ

ทัศนวิสัยในการขับขี่ขึ้นลงภูเขาที่มีความลาดชันอาจไม่ดีเหมือนถนนเส้นใหญ่บนทางเรียบมากนัก ดังนั้น การขับขี่เข้าโค้งจึงยิ่งต้องจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษด้วย

ทั้งนี้ทุกการขับขี่ ในทุกเส้นทางนั้น นอ กจากจะต้องมีสติและไม่ประมาท เพื่อจะได้มีความป ล อ ด ภั ยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เอง ผู้โดยสารในรถ และยังต่อเพื่อนร่วมถนนหนทางอีกด้วย จะได้ไปถึงจุดหมายปล า ยทางอ ย่ า งปลอ ดภั ยนั่นเอง

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …