Home ความเชื่อ ดวง หล า ยคนไม่เคยรู้ เลขที่บ้าน สามารถบอ กถึงความเป็นอยู่ของคุณได้

หล า ยคนไม่เคยรู้ เลขที่บ้าน สามารถบอ กถึงความเป็นอยู่ของคุณได้

8 second read
ปิดความเห็น บน หล า ยคนไม่เคยรู้ เลขที่บ้าน สามารถบอ กถึงความเป็นอยู่ของคุณได้
0

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ศาสตร์ตัวเลข เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ ทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์ ทุกอ ย่ างที่เป็นตัวเลข ก็มีความเชื่อว่าจะสามารถช่วยเสริมด ว งได้

วันนี้เราก็ได้นำการทำนายความหมายที่ซ่อนอยู่ในเลขที่บ้าน มาฝากให้กับคนที่มีความสนใจในเรื่องเหล่านี้และเราก็ยังได้นำเรื่องของการเสริมฮวงจุ้ยของบ้าน มาฝากกันอีกด้วย

วิ ธีในการคำนวณตัวเลขของเลขที่บ้าน

ให้นำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกัน ตัวอ ย่ างเช่น บ้านเลขที่ 400/19 ก็ให้นำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกัน 4+0+0+1+9 ก็จะได้ 14 แล้วก็นำตัวเลข 1 มาบวก 4 อีกครั้ง ให้ได้เป็นตัวเลขเดียวก็คือเลข 5 ให้เราอ่านความหมายของหมายเลข 5

เลข 9

ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านจะมีบารมีคอยปกปักรั ก ษ า มีพลังอำนาจวาสนา มีคนรักและเคารพ คอยช่วยตลอ ดในย ามที่คุณลำบาก ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือ กำลัง กำลังเผชิญกับปัญหาใดๆก็แล้วแต่ จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ แคล้วคลาดตลอ ด มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและความเจริญรุ่งเรือง แต่ต้องขยันหมั่นดูแลบ้าน ไม่ควรปล่อยให้รกร้าง ควรใช้ทุกพื้นที่ของบ้านให้ครบ หิ้งพระต้องมีและต้องใช้เป็นประจำ

เลข 8

ตัวเลขนี้แสดงถึงการเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของความดี ความรัก ความรับผิ ดชอบ การเที่ยงตรง เป็นเลขของคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มักจะสามารถจัดการกับกิเลสปัญหาชีวิตได้ ควรทำบ้านให้มีแสงสว่างเข้ามาได้ดี โดยเฉพาะแสงจากธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านได้จะยิ่งดี

เลข 7

ผู้อาศัยเป็นคน มีความมั่นใจในตัวเอง มีใจคอหนักแน่น มั่นคง พูดคำไหนคำนั้น คนในบ้าน มักเหนื่อยเครียดอยู่ตลอ ดเวลาการงานอาชีพจะประสบความสำเร็จได้หลังจากที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ า ยๆมาก่อน จึงจะสามารถกลับมาสร้างฐานะและสามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆในการทำงานได้ด้วยความอ ดทน และมีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาได้ มีโอกาสมั่นคงในเรื่องของงาน มาก ข้ อควรระวังคือ อ ย่ าให้มีของที่หมดสภาพแล้วอยู่ในบ้านควรเก็บทิ้งและทำบ้านให้โล่งๆ

เลข 6

เจ้าของบ้าน มีนิสัยชอบให้ ใจกว้าง หน้าใหญ่ มีน้ำใจกับทุกคน มักคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น มากกว่าตนเอง เป็นคนใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เป็นบ้านแห่งความสวยงาม บันเทิง ศิลปะ หรืออาหาร ควรตกแต่งบ้านของจุ๊กจิ๊กน่ารัก และที่สำคัญควรทำบ้านให้มีช่องลมผ่าน หากระดิ่งโมบายมาแขวนประดับ ทำให้บ้าน มีเ สี ยงหรือเปิดเพลงเบาๆ ไม่ควรปล่อยให้บ้านเงียบ เพราะเป็นบ้านแห่งศิลปะควรสร้างเ สี ยงดนตรีเ สี ยงเพลงให้มีอยู่ในบ้าน

เลข 5

เป็นบ้านที่มีความมั่นคง มักจะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่ ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของ เป็นคนน่ารัก เป็นที่รักของเพื่อนพี่น้อง มีนิสัยชอบดูแลช่วยผู้อื่น และมักเดือ ดร้อนจากการให้ความช่วยคนอื่น มากเกินไป ทำให้มีความทุ ก ข์ใจจากปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง การงานหากเลือ กทำธุรกิจที่เป็นของตัวเอง มีโอกาสเติบโตได้เร็วกว่าเป็นลูกจ้าง หากในบ้าน มีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหนังสือตำราวิชาความรู้เยอะๆ จะยิ่งเสริมพลังดีเข้ามาสู้บ้าน

เลข 4

เจ้าของบ้านเป็นนักสื่อส ารที่ดี ช่างพูด ช่างคิด มีคำพูดที่สามารถโน้มน้าวคนฟังได้ แต่ติดตรงที่เป็นคนไม่ละเอียดไม่รอบคอบ ไม่ค่อยอ ดทนกับอะไรได้นาน การงานหากทำการค้า การขาย จะประสบความสำเร็จได้ กิจการเติบโตเร็ว เพื่อเป็นการเสริมฮวงจุ้ยให้ดีขึ้นควรปลูกดอ กไม้รอบๆ บ้านจะยิ่งช่วยให้คนในบ้าน มีสัมพันธ์อันดีต่อ กัน

เลข 3

เจ้าของบ้านเป็นคนหัวไว ฉลาด มีไหวพริบ สามารถคิดหรือตัดสินใจเลือ กในสิ่งที่ถูกต้องได้ เป็นคนตรงๆใจร้อนและบางทีอาจมีการใช้กำลังในการจัดการปัญหา ให้ระวังเรื่องการทะเลาะหรือเกิดข้ อพิพาทจากความไม่ยอมคน การงาน มักมีปัญหาขัดขากับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ต้องติดต่อด้วย ความใจเย็นคือสิ่งที่ควรต้องฝึกให้เป็นนิสัย บ้านที่มีเลข 3ตั้งอยู่บริเวณตำแหน่งทางสามแพร่ง ความแรงของเลข 3ก็จะแรงขึ้น สิ่งที่แนะนำคือควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้พลังของต้นไม้ลดพลังงานความแรงลงก็ช่วยได้เช่นกัน

เลข 2

ผู้อาศัยเป็นคนชอบสังคม ชอบพบปะสังสรรค์ เป็นคนอบอุ่นทำให้มีแต่คนรัก เจ้าของบ้านเป็นคน มีเสน่ห์ การงานราบรื่นไม่ติดขัด แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับห นี้สินเข้ามาเกี่ยวข้ องอยู่เสมอ ควรจัดการเรื่องการเงินให้รอบคอบทุกครั้งที่ต้องมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ควรตกแต่งบ้านด้วยน้ำ เพราะพลังของน้ำจะทำให้เกิดความเป็น มง คล โดยตำแหน่งซ้ายมือของบ้านจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการที่จะทำการตกแต่งสิ่งต่างๆ

เลข 1

เจ้าของบ้านรวมทั้งคนที่อยู่ในบ้าน มักจะมีนิสัยที่มีความกล้าหาญและมีความอ่อนโยนในคนเดียวกัน ถือเป็นเลขแห่งความเป็นผู้นำ เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านบริหาร ตำแหน่งการงานที่ใหญ่ หากพูดถึงเรื่องการงาน มักจะประสบความสำเร็จได้อ ย่ างดี มีการงานฐานะที่เริ่มมั่นคง มีคนคอยนับถือมาก วิชาชีพมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป หากต้องการเสริมฮวงจุ้ยบ้านให้เสริมเนินในบริเวณหน้าบ้านให้สูงหรือตัวบ้านโดดเด่น

สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของตัวเลขและฮวงจุ้ยก็สามารถนำเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไปปรับให้เข้ากับตัวบ้านและการดำเนินชีวิตกันได้เพื่อให้บ้านที่เราอยู่นั้น มีความร่มเย้นและเราสามารถใช้ชีวิตได้อ ย่ างสงบและเป็นสุขอีกด้วย

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …