Home ข้อคิด คำคม หล า ยคนไม่ค่อยรู้ การเก็บทองสะสมไว้ ดีกว่าที่คิด

หล า ยคนไม่ค่อยรู้ การเก็บทองสะสมไว้ ดีกว่าที่คิด

13 second read
ปิดความเห็น บน หล า ยคนไม่ค่อยรู้ การเก็บทองสะสมไว้ ดีกว่าที่คิด
0

ทองเป็นเครื่องประดับที่หล า ยๆคนซื้ อมาเพื่อใส่ แต่บางคนก็ซื้ อมาเก็บสะสมไว้ เ พ ร า ะเชื่อว่าทองคำจะช่วยเราในย ามที่คับขันได้ เ พ ร า ะแต่ละคนนั้นก็มีเป้าห ม า ย ในการเก็บทองที่ต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไ ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการ ในทุกวันนี้ ช่วงเหตุการณ์สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี ในการเก็บออม

1.สำรองการเ งิ นในย ามฉุกเฉิน

เราคงจะเคยเห็นข่ า วผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่าค่าใช้เรื่องเรียนต่อ ของลูกค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นดี ๆ ล่ะ ก็ได้ทองคำนี้ ละมาช่วย ให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่อง ของอุบัติเหตุ หรือ แม้แต่ปัญหาทางด้านกฎห ม า ย ที่อาจจำเป็นต้องใช้เ งิ น มาก จนส่งผลให้เ งิ นหมดไป หรือ แม้แต่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแย่ ฯลฯ จนทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตกลับไม่พอซะงั้น

2.ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั ก ษ าพย าบาลก็นับว่าเป็นอีกหนึ่ง รายจ่ายที่คนทุกวัย ต้องนึกถึงเชียวล่ะ โดยเฉพาะวัย เกษียณที่มี อายุมากๆ แล้วสุ ข ภ า พก็อาจไม่ได้ดี เหมือนก่อนโอกาส เกิดโ ร คร้ า ยก็มากขึ้น ต ามอายุฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และแน่นอนว่า โ ร คร้ า ยบางโ ร คมีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูงประกัน สุ ข ภ า พ หรือ ประกันสังคม อาจจะช่วยเราได้ ไม่เต็มที่หรอ กเรา จึงต้องมีเ งิ นเก็บ ในส่วนนี้ ให้พอ

3.เป็นทุนในการทำธุรกิจ เมื่อต้องการทำธุริจ แต่ทุนไม่พอ และเ งิ นเก็บเหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผลไม่มีดอ กให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ว่านะร า ค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจ ในการลงทุนและมีหล า ยคน ที่เกษียณแล้ว หัน มาทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจ ต้องใช้ทุนไม่น้อยเ งิ น ที่เก็บมาอาจไม่พอทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ ที่ซัพพอร์ต ในเรื่องนี้ ได้เป็นอ ย่ างดี

4.ใช้แทนการเก็บเ งิ นเก็บเ งิ น ไม่ค่อยอยู่งั้น เปลี่ยน มาเป็นทองแทน

เ พ ร า ะมันเป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ ที่เก็บเ งิ น ไม่อยู่โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ น ประจำ กับ ธนาคาร แค่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ น เป็นสะสมทองแทนโดย จะใช้โปรแกรมออมทอง ก็คือทะยอยซื้ อทอง สะสมทุกๆเดือนเ พ ร า ะงั้น เราจะได้ร า ค าแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบ อย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้กับตัวเองบ้าง หรือ ข า ยคืนเปลี่ยน เป็นเ งิ นก็ทำได้เช่นกัน

5.ป้องกันอัตราเ งิ นเฟ้อยุคนี้ ข้าวของแพงขึ้นเ งิ น เก็บแทบ ไม่เหลือ กันแล้ว

อัตราเ งิ นเฟ้อนับว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้เ งิ น มีมูลค่าลดลง เ พ ร า ะถ้าเกิดภาวะเ งิ นเฟ้อนั่นแปลว่า สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีร า ค าแพงกว่าเดิม อ ย่ างเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้นร า ค าก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บาท เป็นต้นและนี่แหละจะส่งผลต่อเ งิ นเก็บที่มีอยู่จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณแต่กลับกันทองคำ สามารถป้องกันความเสี่ยงของอัตราเ งิ นเฟ้อได้ดีร า ค าทองนั้นไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้า ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูงร า ค าทองยิ่งสูงต ามไปด้วย

6.ให้เป็นของขวัญ ลูกสำหรับวันสำคัญ

เ พ ร า ะทองคำนับว่าเป็นสมบัติที่มีมูลค่าหล า ย ๆ คนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็น มรดก ให้แก่ลูกหลานบ้าง ก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ และลูกหลานของเรา ก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเ งิ น อีกทอ ดหนึ่ง ได้เช่นกัน

7.สินท รั พ ย์ทางเลือ กการกระจายความเสี่ยง

เ พ ร า ะการถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ ความเสี่ยงที่ว่านี้ คือความเสี่ยงของค่าเ งิ น และมีหล า ยประเทศ เก็บสำรองทองคำไว้ เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเ งิ น เ พ ร า ะร า ค าทองไม่เปลี่ยนไป ต ามร า ค าสินค้าอื่นยิ่งเ งิ นเฟ้อสูงร า ค าทองยิ่งสูง อ ย่ างน้อย ๆ การมีทองติดตัวไว้ มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจ ได้ว่ามีเ งิ นสำรอง และสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้ทอง ยังเป็นที่นิยมคือความต้องการใช้ทอง ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการลงทุน

ที่มา a u s i r i s  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …