Home ความเชื่อ ดวง หญิงให้ดูซ้าย ชายให้ดูขวา ลักษณะข้ อนิ้วก้อยบอ กจุดเด่นจุดด้อยของคุณได้

หญิงให้ดูซ้าย ชายให้ดูขวา ลักษณะข้ อนิ้วก้อยบอ กจุดเด่นจุดด้อยของคุณได้

8 second read
ปิดความเห็น บน หญิงให้ดูซ้าย ชายให้ดูขวา ลักษณะข้ อนิ้วก้อยบอ กจุดเด่นจุดด้อยของคุณได้
0

สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่เข้ามาในบทความนี้ วันนี้เรามีเรื่องราวของการดูด ว งชะต ามาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะ หล า ยๆคนอาจจะชอบในการดูด ว งจากวันเกิด จากล า ยมือ ซึ่งก็จะตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบ แต่ก็ขอให้ดูเพื่อความสนุกจะดีกว่าเนอะ จะได้ไม่ซีเรียสกัน

ศ า ส ต ร์ของการ ดู ด ว ง และเรื่องของโ ช ค ช ะ ต า สามารถบ่งบอ กอะไรได้หล า ย อย่ า งมากมาย ทั้งช ะ ต าชีวิ ตที่ ผ่ า น มา และแนวโน้มชีวิตใน อน า คตรวมไปถึงลักษณะนิสัยใจคอด้วย โดยในวันนี้เราจะมาดูเรื่องของล า ยนิ้วก้อยกัน ว่าเรามีเส้น ช ะ ต าที่นิ้วก้อยเป็นอ ย่ า งไรบ้าง

วิ ธีดูนั้นหากเป็นผู้หญิงให้ดูที่มือซ้าย ส่วนผู้ชายให้ดูที่นิ้วก้อยมือขวา จากภ า พ จะเห็นเส้นแบ่งเป็นช่องของนิ้วก้อยโดยมี 3 ช่องดังนี้ ความ ย า วของข้ อนิ้วแต่ละข้ อจะบ่งบอ กถึงจุดเด่นในตัวคุณ

ข้ อ กลางย า วที่สุด แปลว่าคุณเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างเป็นพิเศษ มีความอ ดทน อาชีพที่มีลักษณะเช่นนี้ส่วน มากจะเป็นคนที่ทำงานในวงการแพทย์

ข้ อล่างย า วที่สุด หมายถึงคุณเป็นคนที่รักอิสระมาก ไม่ชอบให้คน มาออ กคำสั่ง หรือ ตีกรอบควบคุม คุณเป็นคนง่ายๆตรงๆ เปิดเผย เจ้าคารม และยึดมั่นในเหตุผลมาก มีทักษะในการโต้เถียงที่ดีกว่าคนทั่วไป

ข้ อบน ย า วที่สุด หมายถึงคุณเป็นคน มีพรสวรรค์ในการเจรจา สามารถโน้มน้ า วใจคนได้ดี พูดจาฉะฉาน มั่นใจ เป็นคนรอบคอบและช่างสังเกต

ส่วนที่สั้นที่สุดจะบ่งบอ กถึงจุดด้อยในตัวคนๆนั้นได้

ข้ อ กลางสั้นที่สุด นั่นแปลว่า คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเลย เป็นคนที่ยกความยุติธรรมมาเป็นอันดับแรก มีความมั่นคงแน่วแน่อาจถึงขั้นไม่รู้จักยืดหยุ่นหรือประนีประนอน บางทีการเป็นคนที่ตรงแบบขวาน ผ่ า ซ า กก็อาจเป็นข้ อเ สี ยของคุณได้

ข้ อล่างสั้นที่สุด คุณเป็นคนสบายๆง่ายๆ ไม่มีเ ล่ ห์ เหลี่ยมมากมาย และมักถูกคนหลอ กหรือเอาเปรียบบ่อยๆเพราะเชื่อคนง่าย

ข้ อบนสั้นที่สุด แสดงว่า คุณเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออ ก ออ กจะข ี้อ า ยทำให้คนที่ไม่รู้จักคิดว่าคุณเป็นคนไม่มีม นุ ษ ย สั ม พั นธ์กับคนอื่น และบางครั้งคุณมักรู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง

เรื่องของความย า วเส้นนิ้วมือก็คล้ายกับศ า ส ต ร์ เรื่องล า ยมือซึ่งสามารถบ่งบอ กตัวตนของคนเราได้อ ย่ า งชัดเจน ลองสักเกตนิ้วของคุณดูและทดสอบดูว่า คุณมีนิสัยอ ย่ า งที่ว่านี้จริงไหม

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …