Home ข้อคิด คำคม สุดท้ายแล้ว ถึงจะรักกันแค่ไหน ถ้าหมดวาสนาต่อ กัน ก็ต้องจากกันอยู่ดี

สุดท้ายแล้ว ถึงจะรักกันแค่ไหน ถ้าหมดวาสนาต่อ กัน ก็ต้องจากกันอยู่ดี

9 second read
ปิดความเห็น บน สุดท้ายแล้ว ถึงจะรักกันแค่ไหน ถ้าหมดวาสนาต่อ กัน ก็ต้องจากกันอยู่ดี
0

มีพบก็ต้องมีจาก การพบกันไม่ใช่การบังเอิญแต่เป็นการชดใช้ก ร ร มต่อ กัน เมื่อหมดบุญวาสนาต่อ กันก็ต้องหนีจากกัน วันนี้เรามีบทความสอนใจเรื่องหนึ่งที่อย ากให้เพื่อนๆได้อ่ า นและเก็บไปเป็นข้ อคิดในการใช้ชีวิต ว่าคนเราไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปตลอ ดชีวิตได้ พบได้ก็จากได้ ถึงจะรั้งยังไงก็คงทำไม่ได้

เมื่อช่วงชีวิตหนึ่ง เราอาจจะได้เจอ คนรักที่ดี กับเราทุก อ ย่ า ง แต่ด้วยบุญวาสนา ที่เราไม่ได้เกิดมาคู่กันเมื่อหมดบุญวาสนา ที่มีต่อ กันสุดท้าย เราก็ต้องเดินจากกันไป อยู่ดีวันนี้เรามีบทความมาเ ตื อ นใจ คนที่ยังมีความรักที่ดี หมั่นสร้างบุญร่วมกัน ให้มากๆบางที ความรักก็เ ห มื อ นกับ การชดใช้ ก ร ร ม ร่วมกัน

เ พ รา ะใช่ว่าความรัก นั้นจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางคู่ แรก ๆ ก็รักกันดี แต่พอมีปัญหา ก็กล า ยเป็น ไม่ถูกชะต ากัน กล า ยเป็นคู่ แ ค้ น คู่ อ า ฆ า ต กันไป ซะ อ ย่ า ง

นั้นทั้ง ๆ ที่เคยรักกัน เ พ รา ะเมื่อถึงเวลาบางครั้ง คนเราก็ต้องแยก จากกันอยู่ดี ต่อให้รู้สึกว่า ไม่ อ ย า ก จากแต่ถ้าความรู้สึก มันไม่ได้ทุก อ ย่ า ง มีแต่ทางตัน

ไปไหนต่อไม่ได้ ก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีให้คิดเ สี ยเวลา การเลิกรา จากกันไปนั้น เหมือนเป็นการหมด เ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อ กัน จะได้ไม่ต้องผูกพันกันต่อหรือต้องมามีอะไร

ติ ด ค้างกันอีกต่อไป บางคู่ในช่วงเวลา ที่ยังรักกันนั้น มักจะมีแต่ปัญหาแทนที่จะมีความสุข แต่กลับมีแต่ความ ทุ ก ข์ เรียกว่าเป็นความรัก ที่มีแต่ ก ร ร ม ร่วมกันเ พ รา ะฉะนั้น

หากคนเราหมด เ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อ กัน สุดท้ายยังไง ก็ต้องเลิกรากันไปอยู่ดีอาจเ พ รา ะหล า ย อ ย่ า ง ที่มาเป็นส่วนเสริม เช่นความไม่เข้าใจกัน การนอ กใจ หรือทะเลาะ

หรือเข้ากันไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสาเหตุ ให้คู่รักหล า ยๆ คู่เลิกกันไป และสุดท้ายก็แยกย้ายกัน ไ ปต ามทางใครทางมันเหมือนเป็น การจบสิ้น เ ว ร ก ร ร ม ที่มีต่อ กันในชาตินี้

ว่ากันว่า ที่คนเราได้เจอ กันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เ พ รา ะบุญ ก ร ร ม ที่เราได้ทำร่วมกัน มาแต่ชาติก่อน แต่มีเหตุที่ต้องทำ

ให้พรากจากกันก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดามีชายหญิงคู่หนึ่ง รักกัน มากคบกัน มา 3 ปีตกลงจะแต่งงานกัน กำหนดวันเรียบร้อยฝ่ายชายเอง ก็รอคอยวันที่จะได้แต่งงาน

ต่อมาไม่นานฝ่ายชาย รู้ข่ า วว่า คู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่น อ ย่ า ง กะทันหัน และฝ่ายหญิงเอ งก็เต็มใจไม่ได้ถูกบังคับ เขาทั้งงง และเ สี ยใจมาก

เอาแต่ร้องไห้ ไม่กินไม่นอน

ต่อมาก็ป่ ว ยหนัก เ พ รา ะตรอมใจ เวลา ผ่ า น ไป ฝ่ายชายอาการทรุดลงเรื่อย ๆ ไปหาหมอเท่าไหร่ ก็ไม่ดีขึ้นเลยต่อมา

มีหลวงต า รูปหนึ่ง ผ่ า น มา เมื่อมาถึงหลวงต าหยุด

อยู่ที่หน้าบ้าน ของชายคนนั้น แล้วมองเข้าไป ในบ้านแล้วจึงเคาะประตู เ ด็ ก รับใช้ออ กมา เปิดประตูพบว่าเ ป็นพระจึงพูดว่า ไม่ทำบุญนิมนต์ ข้างหน้า หลวงต า ยิ้ม อ ย่ า ง มีเมตต า

และพูดว่า อาตมา ไม่ได้มาบิณฑบาตหรอ ก ในบ้าน มีคนป่ ว ยใช่ไหมอาตมาพอมีความรู้ ทางด้านการแพทย์นิดหน่อย อาจจะพอช่วยได้นะ เ ด็ ก รับใช้ได้ฟังก็อึ้งแต่ก็บอ กว่าเดี๋ยว

ต้องไปถามเจ้านายก่อน เ ด็ ก รับใช้เดินเข้าไป ในบ้านถามเจ้านายเจ้านายตอบ อ ย่ า ง ตัดรำคาญว่า อ ย า ก เข้า มาก็ให้เข้ามา เมื่อหลวงต าเข้าไป

ที่ห้องนอนจึง พบว่าชายเจ้าของบ้าน นอน อ ย่ า ง ห มดอาลัย ต า ย อ ย า ก อยู่สีหน้าซีดเซียว ร่างกายก็ซูบผอม ประหนึ่งครึ่ง คนครึ่งศ พ

เ ด็ ก รับใช้นำน้ำ มาถวายหลวงต าพร้อมจัดเก้าอี้ ถวายข้าง ๆ เตียงของชายผู้นั้น หลวงต า ยิ้ ม และพูดว่า อาการหนักเลยนะ ชายคนนั้นก็เงียบไม่สนใจ

ในสิ่งที่หลวงต าพูดหลวงต า ตรวจอาการพอเ ป็นพิธีจึงกล่าวว่า โ ท ร มมากเลยนะ ชายคนนั้นก็ยังไม่สนใจ หลวงต าบอ กว่า ไม่เชื่อก็มอง

ที่กระจกสิ ชายคนนั้นไม่สนใจ แต่หางต าก็ แลไปที่กระจก แต่งตัวใน ห้องนอนเขา มองเห็นภ า พของคนรัก ในนั้นไม่นานภ า พของคนรั กก็ค่อย ๆ

จางห า ยไป กล า ยเป็นภ า พทิวทัศน์ ชายทะเล ที่แห่งนั้น เงียบสงบไม่มีคน ผ่ า น มา ขณะที่ชายคน ที่ ป่ ว ย มองภ า พ ในกระจกด้วยความสนใจ

จึงพบว่า มีศ พ หญิงสาวนอน เปลือ ย กา ย อยู่ที่ชายหาดเวลา ผ่ า น ไป สักครู่มีชายคนหนึ่ง เดิน ผ่ า น มาเขามองเห็น ศ พ หญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจ

จึงเดิน ผ่ า น ไป อ ย่ า ง รวดเร็วต่อมาพักใหญ่ มีชายอีกคนเดิน ผ่ า น มาเขามองเห็นศ พเขาสงสา รจึงถอ ดเสื้อนอ กออ กมาคลุมร่างของหญิงคนนั้น

ให้และเดินจากไป พักใหญ่ ๆ อีกเช่นเคย มีชายอีกคนเดิน ผ่ า น มาเขาพบคนนอน มีผ้าคลุมอยู่จึง เปิดดูเมื่อพบว่าเป็นศ พ ด้วยใจ ส ง ส า ร จึงจะฝัง

ให้เรียบร้อย แต่ก็ไม่มี เครื่องมือจะขุดเขาจึงตัดสินใจ ใช้มือทั้งสองข้าง ของเขาค่อย ๆ กอบทรายขึ้น มา เขาทำแบบนี้ เรื่อย ๆ จนถึงเย็น

พอได้หลุ ม ใ ห ญ่ พอ ส ม ควรจึงได้ฝัง ศ พ ผู้หญิงคนนั้น และจากไปจากนั้นภ า พในกระจก ก็เปลี่ยนเป็นภ า พของศ พ หญิงคนนั้น

และค่อยๆเปลี่ยน เป็นภ า พของหญิ ง อ ดีตคนรัก ของเขาเขาได้เห็นก็ตกใจ อยู่ครู่หนึ่ง กระจกก็ปรากฏเป็นภ า พชาย คนที่ 2 แล้วก็ค่อยๆ จ างห า ยไป

เหลือแต่เงาของตนเอง ในกระจกขณะนั้นหลวงต าพูดว่า ทีนี้เข้าใจ หรือยังศ พ นั้น คือคู่รักของโยม ชายคนที่ช่วย ฝังศ พ เธอผูกวาสนากับ เธอหนึ่งชาติชาตินี้ เธอเลยได้แต่งง า น

กับเขาส่วนโยมช่วยคลุม ศ พ เธอ จึงผูกวาสนา 3 ปี ตอนนี้ พอครบสามปี วาสนาสิ้นแล้ว ก็ต้องจากกัน เมื่อชายคนนั้น

ฟังจบก็กระอัก เ ลื อ ด ออ กมา เ ด็ ก รับใช้ก็ตก หลวงต า ยิ้ ม

แล้วพูดว่า โยมรอ ดแล้วเมื่อ กี้ โยมกระอักเลื อ ด เอาเลื อ ด เ สี ยออ กมา แล้วนะ ต่อมาไม่นาน ชายคนนั้น ได้ออ กบวช

และ ติ ด ต ามหลวงต า รูปนั้นในที่สุด เ พ รา ะคนเราเจอ กัน

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความสัมพันธ์ พ่อ,แม่,พี่,น้อง,ญาติ,เพื่อน,คนรักฯลฯ ไม่ใช่ของเลื่อนลอย เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้องใดๆ ถึงเวลาก็มาเจอ กัน แต่หากสิ้นวาสนาคงต้องจากกันรั้งยังไงก็ไม่อยู่

ในตอนที่ยังอยู่ด้วยกัน คุณทำดี ต่อคนรอบข้าง ของคุณหรือยังเ พ รา ะถึงเวลา ที่ต้องจากกัน ไม่ว่าคุณจะมีเ งิ น หรืออำนาจล้นฟ้าก็เรียกมันกลับคืน มาไม่ได้ ทำดีต่อ กันไว้เถิด เ พ รา ะไม่มี ใครรู้ว่าเ ราจะต้องจากกัน ตอนไหน

ที่มา ยิ้มยิ้ม, fashionfuns  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …