Home ข้อคิด คำคม สุดท้ายแล้ว ถึงจะรักกันแค่ไหน ถ้าหมดวาสนาต่อ กัน ก็ต้องจากกันอยู่ดี

สุดท้ายแล้ว ถึงจะรักกันแค่ไหน ถ้าหมดวาสนาต่อ กัน ก็ต้องจากกันอยู่ดี

9 second read
ปิดความเห็น บน สุดท้ายแล้ว ถึงจะรักกันแค่ไหน ถ้าหมดวาสนาต่อ กัน ก็ต้องจากกันอยู่ดี
0

มีพบก็ต้องมีจาก การพบกันไม่ใช่การบังเอิญแต่เป็นการชดใช้ก ร ร มต่อ กัน เมื่อหมดบุญวาสนาต่อ กันก็ต้องหนีจากกัน วันนี้เรามีบทความสอนใจเรื่องหนึ่งที่อย ากให้เพื่อนๆได้อ่ า นและเก็บไปเป็นข้ อคิดในการใช้ชีวิต ว่าคนเราไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปตลอ ดชีวิตได้ พบได้ก็จากได้ ถึงจะรั้งยังไงก็คงทำไม่ได้

เมื่อช่วงชีวิตหนึ่ง เราอาจจะได้เจอ คนรักที่ดี กับเราทุก อ ย่ า ง แต่ด้วยบุญวาสนา ที่เราไม่ได้เกิดมาคู่กันเมื่อหมดบุญวาสนา ที่มีต่อ กันสุดท้าย เราก็ต้องเดินจากกันไป อยู่ดีวันนี้เรามีบทความมาเ ตื อ นใจ คนที่ยังมีความรักที่ดี หมั่นสร้างบุญร่วมกัน ให้มากๆบางที ความรักก็เ ห มื อ นกับ การชดใช้ ก ร ร ม ร่วมกัน

เ พ รา ะใช่ว่าความรัก นั้นจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางคู่ แรก ๆ ก็รักกันดี แต่พอมีปัญหา ก็กล า ยเป็น ไม่ถูกชะต ากัน กล า ยเป็นคู่ แ ค้ น คู่ อ า ฆ า ต กันไป ซะ อ ย่ า ง

นั้นทั้ง ๆ ที่เคยรักกัน เ พ รา ะเมื่อถึงเวลาบางครั้ง คนเราก็ต้องแยก จากกันอยู่ดี ต่อให้รู้สึกว่า ไม่ อ ย า ก จากแต่ถ้าความรู้สึก มันไม่ได้ทุก อ ย่ า ง มีแต่ทางตัน

ไปไหนต่อไม่ได้ ก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีให้คิดเ สี ยเวลา การเลิกรา จากกันไปนั้น เหมือนเป็นการหมด เ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อ กัน จะได้ไม่ต้องผูกพันกันต่อหรือต้องมามีอะไร

ติ ด ค้างกันอีกต่อไป บางคู่ในช่วงเวลา ที่ยังรักกันนั้น มักจะมีแต่ปัญหาแทนที่จะมีความสุข แต่กลับมีแต่ความ ทุ ก ข์ เรียกว่าเป็นความรัก ที่มีแต่ ก ร ร ม ร่วมกันเ พ รา ะฉะนั้น

หากคนเราหมด เ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อ กัน สุดท้ายยังไง ก็ต้องเลิกรากันไปอยู่ดีอาจเ พ รา ะหล า ย อ ย่ า ง ที่มาเป็นส่วนเสริม เช่นความไม่เข้าใจกัน การนอ กใจ หรือทะเลาะ

หรือเข้ากันไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสาเหตุ ให้คู่รักหล า ยๆ คู่เลิกกันไป และสุดท้ายก็แยกย้ายกัน ไ ปต ามทางใครทางมันเหมือนเป็น การจบสิ้น เ ว ร ก ร ร ม ที่มีต่อ กันในชาตินี้

ว่ากันว่า ที่คนเราได้เจอ กันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เ พ รา ะบุญ ก ร ร ม ที่เราได้ทำร่วมกัน มาแต่ชาติก่อน แต่มีเหตุที่ต้องทำ

ให้พรากจากกันก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดามีชายหญิงคู่หนึ่ง รักกัน มากคบกัน มา 3 ปีตกลงจะแต่งงานกัน กำหนดวันเรียบร้อยฝ่ายชายเอง ก็รอคอยวันที่จะได้แต่งงาน

ต่อมาไม่นานฝ่ายชาย รู้ข่ า วว่า คู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่น อ ย่ า ง กะทันหัน และฝ่ายหญิงเอ งก็เต็มใจไม่ได้ถูกบังคับ เขาทั้งงง และเ สี ยใจมาก

เอาแต่ร้องไห้ ไม่กินไม่นอน

ต่อมาก็ป่ ว ยหนัก เ พ รา ะตรอมใจ เวลา ผ่ า น ไป ฝ่ายชายอาการทรุดลงเรื่อย ๆ ไปหาหมอเท่าไหร่ ก็ไม่ดีขึ้นเลยต่อมา

มีหลวงต า รูปหนึ่ง ผ่ า น มา เมื่อมาถึงหลวงต าหยุด

อยู่ที่หน้าบ้าน ของชายคนนั้น แล้วมองเข้าไป ในบ้านแล้วจึงเคาะประตู เ ด็ ก รับใช้ออ กมา เปิดประตูพบว่าเ ป็นพระจึงพูดว่า ไม่ทำบุญนิมนต์ ข้างหน้า หลวงต า ยิ้ม อ ย่ า ง มีเมตต า

และพูดว่า อาตมา ไม่ได้มาบิณฑบาตหรอ ก ในบ้าน มีคนป่ ว ยใช่ไหมอาตมาพอมีความรู้ ทางด้านการแพทย์นิดหน่อย อาจจะพอช่วยได้นะ เ ด็ ก รับใช้ได้ฟังก็อึ้งแต่ก็บอ กว่าเดี๋ยว

ต้องไปถามเจ้านายก่อน เ ด็ ก รับใช้เดินเข้าไป ในบ้านถามเจ้านายเจ้านายตอบ อ ย่ า ง ตัดรำคาญว่า อ ย า ก เข้า มาก็ให้เข้ามา เมื่อหลวงต าเข้าไป

ที่ห้องนอนจึง พบว่าชายเจ้าของบ้าน นอน อ ย่ า ง ห มดอาลัย ต า ย อ ย า ก อยู่สีหน้าซีดเซียว ร่างกายก็ซูบผอม ประหนึ่งครึ่ง คนครึ่งศ พ

เ ด็ ก รับใช้นำน้ำ มาถวายหลวงต าพร้อมจัดเก้าอี้ ถวายข้าง ๆ เตียงของชายผู้นั้น หลวงต า ยิ้ ม และพูดว่า อาการหนักเลยนะ ชายคนนั้นก็เงียบไม่สนใจ

ในสิ่งที่หลวงต าพูดหลวงต า ตรวจอาการพอเ ป็นพิธีจึงกล่าวว่า โ ท ร มมากเลยนะ ชายคนนั้นก็ยังไม่สนใจ หลวงต าบอ กว่า ไม่เชื่อก็มอง

ที่กระจกสิ ชายคนนั้นไม่สนใจ แต่หางต าก็ แลไปที่กระจก แต่งตัวใน ห้องนอนเขา มองเห็นภ า พของคนรัก ในนั้นไม่นานภ า พของคนรั กก็ค่อย ๆ

จางห า ยไป กล า ยเป็นภ า พทิวทัศน์ ชายทะเล ที่แห่งนั้น เงียบสงบไม่มีคน ผ่ า น มา ขณะที่ชายคน ที่ ป่ ว ย มองภ า พ ในกระจกด้วยความสนใจ

จึงพบว่า มีศ พ หญิงสาวนอน เปลือ ย กา ย อยู่ที่ชายหาดเวลา ผ่ า น ไป สักครู่มีชายคนหนึ่ง เดิน ผ่ า น มาเขามองเห็น ศ พ หญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจ

จึงเดิน ผ่ า น ไป อ ย่ า ง รวดเร็วต่อมาพักใหญ่ มีชายอีกคนเดิน ผ่ า น มาเขามองเห็นศ พเขาสงสา รจึงถอ ดเสื้อนอ กออ กมาคลุมร่างของหญิงคนนั้น

ให้และเดินจากไป พักใหญ่ ๆ อีกเช่นเคย มีชายอีกคนเดิน ผ่ า น มาเขาพบคนนอน มีผ้าคลุมอยู่จึง เปิดดูเมื่อพบว่าเป็นศ พ ด้วยใจ ส ง ส า ร จึงจะฝัง

ให้เรียบร้อย แต่ก็ไม่มี เครื่องมือจะขุดเขาจึงตัดสินใจ ใช้มือทั้งสองข้าง ของเขาค่อย ๆ กอบทรายขึ้น มา เขาทำแบบนี้ เรื่อย ๆ จนถึงเย็น

พอได้หลุ ม ใ ห ญ่ พอ ส ม ควรจึงได้ฝัง ศ พ ผู้หญิงคนนั้น และจากไปจากนั้นภ า พในกระจก ก็เปลี่ยนเป็นภ า พของศ พ หญิงคนนั้น

และค่อยๆเปลี่ยน เป็นภ า พของหญิ ง อ ดีตคนรัก ของเขาเขาได้เห็นก็ตกใจ อยู่ครู่หนึ่ง กระจกก็ปรากฏเป็นภ า พชาย คนที่ 2 แล้วก็ค่อยๆ จ างห า ยไป

เหลือแต่เงาของตนเอง ในกระจกขณะนั้นหลวงต าพูดว่า ทีนี้เข้าใจ หรือยังศ พ นั้น คือคู่รักของโยม ชายคนที่ช่วย ฝังศ พ เธอผูกวาสนากับ เธอหนึ่งชาติชาตินี้ เธอเลยได้แต่งง า น

กับเขาส่วนโยมช่วยคลุม ศ พ เธอ จึงผูกวาสนา 3 ปี ตอนนี้ พอครบสามปี วาสนาสิ้นแล้ว ก็ต้องจากกัน เมื่อชายคนนั้น

ฟังจบก็กระอัก เ ลื อ ด ออ กมา เ ด็ ก รับใช้ก็ตก หลวงต า ยิ้ ม

แล้วพูดว่า โยมรอ ดแล้วเมื่อ กี้ โยมกระอักเลื อ ด เอาเลื อ ด เ สี ยออ กมา แล้วนะ ต่อมาไม่นาน ชายคนนั้น ได้ออ กบวช

และ ติ ด ต ามหลวงต า รูปนั้นในที่สุด เ พ รา ะคนเราเจอ กัน

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความสัมพันธ์ พ่อ,แม่,พี่,น้อง,ญาติ,เพื่อน,คนรักฯลฯ ไม่ใช่ของเลื่อนลอย เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้องใดๆ ถึงเวลาก็มาเจอ กัน แต่หากสิ้นวาสนาคงต้องจากกันรั้งยังไงก็ไม่อยู่

ในตอนที่ยังอยู่ด้วยกัน คุณทำดี ต่อคนรอบข้าง ของคุณหรือยังเ พ รา ะถึงเวลา ที่ต้องจากกัน ไม่ว่าคุณจะมีเ งิ น หรืออำนาจล้นฟ้าก็เรียกมันกลับคืน มาไม่ได้ ทำดีต่อ กันไว้เถิด เ พ รา ะไม่มี ใครรู้ว่าเ ราจะต้องจากกัน ตอนไหน

ที่มา ยิ้มยิ้ม, fashionfuns  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

10 ข้ อคิดสร้างตัว เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ แค่ทำให้ได้เกินครึ่ง

บางครั้งความร ว ยก็ใช่ว่าจะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด หล า ย … …