Home ข้อคิด คำคม สัญญาณ 15 ข้ อบ่งบอ กว่า คุณคือคนเข้มแข็งกว่าคนทั่วไป

สัญญาณ 15 ข้ อบ่งบอ กว่า คุณคือคนเข้มแข็งกว่าคนทั่วไป

8 second read
ปิดความเห็น บน สัญญาณ 15 ข้ อบ่งบอ กว่า คุณคือคนเข้มแข็งกว่าคนทั่วไป
0

การใช้ชีวิตก็เหมือนกับการเดินขึ้นเขา คุณต้องผ่านทั้งหุบเหวและยอ ดสูงมากมายที่มาทดสอบ ความยืดหยุ่นของคุณ ผลักดันให้คุณหาทางเอาชนะปัญหาอุปส ร ร คต่าง ๆ ให้ได้ ซึ่งบทเรียน มากมายบนเส้นทางสู่การพิชิตยอ ดเขานี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งและเก่งขึ้นในที่สุด

1 คุณชอบ แก้ไขปัญหา มากกว่าจะ เก็บซ่อนปัญหา ผู้คนส่วนใหญ่ จะง่วนอยู่กับการซ่อนความอ่อนแอไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็น สำหรับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจทั้งหมด ในการแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง

2 คุณคิดเสมอว่า ความย ากลำบากคือโอกาสในการพัฒนา ความย ากลำบากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใครแต่สำหรับพวกเขา มันคือครู ที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

3 คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณถนัด โดยปกติพวกเขามักทำงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพในชีวิต เพราะว่าพวกเขาทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่ตนถนัด

4 คุณเผชิญหน้ากับความกลัว แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลัวอะไร แต่อ ย่ างไรก็ต าม พวกเขาก็ต้องกล้าจะเผชิญกับความกลัวมากมาย ที่เป็นอุปส ร ร คต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

5 คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอ ย่ างจริงใจ คนที่จิตใจเข้มแข็งจะเลือ กทำงานร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแข่งขัน พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่า ความสำเร็จของผู้อื่นคืออุปส ร ร คของเป้าหมายของพวกเขาเอง

6 คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง และการพัฒนาตัวเอง ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็นในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

7 คุณคอยมองหาหนทางออ กเสมอ พวกเขาจะไม่เ สี ยเวลา จมปลักกับปัญหา แต่พวกเขาจะคอยมองหาหนทางแก้แทน

8 คุณซื่อสัตย์กับตัวเอง คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะซื่อสัตย์ กับตนเองคำพูดก็จะมาจากนิสัยของพวกเขา

9 คุณพอใจในสิ่งที่เป็น พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดัน เมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไร เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งใดสำคัญ ต่อตัวเองและรู้ว่าได้ใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว

10 คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง จะรู้ว่าอารมณ์ส่งผลต่อความคิดและการกระทำ พวกเขาจึงจะใช้เหตุผล เข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

11 คุณไม่ทำตัวไร้สาระ ในขณะที่คนอื่นพย าย ามหาข้ ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่นและไม่กล้าเผชิญปัญหา ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะไม่มีทางเ สี ยเวลา ทำเรื่องไร้สาระเหล่านี้

12 คุณอ ดทนเพื่อเฝ้ารอชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง สำหรับพวกเขาแล้ว ความสำเร็จเปรียบเสมือนการแข่งขันวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้นๆ ดังนั้น พวกเขาจะอ ดทนกับความลำบากระยะสั้น หากมันให้ผลประโยชน์ระยะย าว

13 คุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตนไม่ใช่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้พวกเขาก็ไม่เคยรู้สึกแย่กับตนเอง

14 คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องอาศัยความอ ดทน แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง ก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวเองอ ย่ างเต็มที่

15 คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเอง มากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็น ในขณะที่คนอื่น มัวแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น คนที่จิตใจแข็งแกร่ง จะเลือ กฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น

ที่มา  kha-yam

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …