Home ข้อคิด คำคม สัญญาณที่บ่งบอ กคนแบบไหน มีโอกาศเป็นเ ศ ร ษ ฐีในวันข้างหน้า

สัญญาณที่บ่งบอ กคนแบบไหน มีโอกาศเป็นเ ศ ร ษ ฐีในวันข้างหน้า

12 second read
ปิดความเห็น บน สัญญาณที่บ่งบอ กคนแบบไหน มีโอกาศเป็นเ ศ ร ษ ฐีในวันข้างหน้า
0

ใครอย ากเป็นเ ศ ร ษ ฐี ฉันละซิ ฉันละซิ ถ้าพูดถึงความร ว ย ความมั่งมีไม่ว่าใครก็อย ากจะเป็นกันทั้งนั้น แต่ด้วยหล า ยๆอ ย่ างที่ทำให้คนเรายังไป

ไม่ถึงจุดๆนั้นได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปไม่ถึงนะ ฉนั้นเราไปดูกันว่าคนแบบไหนกันที่จะสามารถพาตัวเองไปถึงจุดๆนั้นได้

หล า ยคนอาจบอ กว่า คนที่จะเป็นเ ศ ร ษ ฐี ต้องมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนตั้งแต่แรก เช่น ที่บ้าน มีฐานะอยู่แล้ว หรือมีกิจการส่วนตัว ที่สามารถทำให้เขาเป็น

คนร ว ยได้ นั่นก็อาจจะถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะใครๆ ก็สามารถเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้ แม้ไม่ได้เป็นคนร ว ยมาก่อนแต่คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้

หากแนวทางที่ถูกต้อง คุณก็จะกล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้ไม่ย ากอ ย่ างแน่นอน วันนี้จะมาชี้ชัดว่าหากคุณ จะกล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐี ในวันข้างหน้า

คุณจะต้องสัญญาณบ่งบอ กไว้อ ย่ างไรบ้าง เพื่อคุณจะได้นำไปปรั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข รวมถึงพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้สัญญาณเหล่านั้น เพื่อจะได้เป็นเ ศ ร ษ ฐีบ้าง

1.คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอ ดเวลา การเปลี่ยนแปลง หรือปรับตัวเป็นเรื่อง ย า ก แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เข้ามามีบทบ า ทต่อ

การดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้นทุกวัน คนที่ปรับตัวต ามโลกได้เร็ว

ย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่นเกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้ตนเองอยู่รอ ด

ได้ และได้เปรียบกว่าคู่แข่ง หากลยุทธ์ได้ถูกช่องทางก็มีโอกาสสร้างธุรกิจต่อยอ ดได้มากมาย การเป็นเ ศ ร ษ ฐีเ งิ นล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

2.คุณชอบติดต าม ข่ า ว ส า ร เหตุการณ์ปัจจุบัน

คนที่ ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการติดต าม ข่ าวส าร เหตุการณ์ปัจจุบัน ตัวอ ย่ างเช่น นัก ล ง ทุ น เก่งๆ

ร า ยงานว่า อ่ านสิ่งพิมพ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจล ง ทุ น ได้มากขึ้น โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

3.คุณใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ

ลักษณะทั่วไปของเ ศ ร ษ ฐีที่เหมือนกัน ก็คือ พวกเขาจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้รถที่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ก็พอ อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่หรูหรา กินข้าวในบ้าน

มากกว่านอ กบ้านไม่ใช้จ่ายเ งิ นฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ที่สำคัญคนร ว ยจะรู้จักนำเ งิ นอีกส่วนจะ 10-20เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด ไปล ง ทุ น ต่อยอ ด เพื่อให้ได้เ งิ นเข้ามาอีกทาง

4.คุณไม่ได้ยึดติดอยู่แต่กับอ ดีต

การพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆ ที่ผ่าน มาจะไม่ทำให้คุณ กล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้เลย ยิ่งจะทำให้คุณหมดกำลังใจ ไม่เดินหน้าไปไหนได้ วันๆ นึกถึงแต่ความ ล้ ม เ ห ล ว ของตัวเอง

ดังนั้น เ ศ ร ษ ฐีส่วนใหญ่จะคิดว่าข้างหน้าจะทำอ ย่ างไรที่จะดีกว่าวันนี้ เพื่อปลุก พ ลั ง ของตัวเองให้ลุกขึ้น กล้าที่จะเผชิญและสร้างโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน เช่น กรณีของคุณศิริวัฒน์ แซนด์วิช เป็นต้น

5.คุณชอบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนร ว ยจำนวน มากเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยนิสัยรักการ อ่ า น มีความกระตือรือร้นเรียนรู้ และพัฒนาตนเพิ่มเติมไม่หยุดนิ่ง มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ ในตัวเองอ ย่ างไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะความรู้ทางด้าน การเ งิ นสนใจเป็นพิเศษ เพราะเห็นความสำคัญของความรู้ทางด้านการเ งิ น

พ ย า ย า ม บริหารเ งิ นที่ได้มาทุกเหรียญอ ย่ างสุดความสามารถ เพราะรู้ว่าความมั่นคงทางการเ งิ น คือ จุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำร ว ยได้ มีแนวทางมากมายที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จให้เรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางการเ งิ นที่ดี ช่วยให้การออมและการล ง ทุ น มีทิศทางชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

6.คุณมีความคิด อ ย า ก ได้มากเกินจริง

มหาเ ศ ร ษ ฐีหล า ยๆ คน จะมี่ความคิดที่ยิ่งใหญ่ หรือบางครั้งมักจะมีความคิดที่เกินความเป็นจริงอยู่เสมอ เช่น ทำธุรกิจเดียวไม่พอ อ ย า ก ข ย า ย ธุรกิจไปเรื่อยๆ

หรือล ง ทุ น ในหุ้นตัวเดียวไม่พออ ย า ก จะลงในธุรกิจที่หลากหล า ย หรือวันนี้ทำเ งิ นได้ 1 ล้านดอลลาร์ ไม่พอใจ คิดหาหนทางและช่องทางที่จะทำเ งิ นให้ได้ 10 ล้านดอลลาร์

7.คุณมีความรู้สึก อ ย า ก เริ่มต้นทำในทันที

คนที่เป็นเ ศ ร ษ ฐีส่วนใหญ่ ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะสม ในการล ง ทุ น หรือเปิดตัวธุรกิจของพวกเขา หล า ยคนตระหนักดีว่า ไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าการเริ่มต้นทำเ งิ นได้ทันที เพราะการนั่งรอเป็นแนวทางกำจัดความฝันของคุณหรือคนอื่นเอาไปกินก่อน

8.คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ ไม่คิดเล็ก

คนที่มีโอกาส จะเป็นคนร ว ยส่วนใหญ่ มักไม่คิดถึงแค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ แต่มักจะคิดถึงวันต่อๆ ไปเสมอ เขามักจะคิดว่าในวันต่อๆ ไปเขาจะวางแผนการใช้เ งิ นของ

เขาอ ย่ างไรมองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ ทำอ ย่ างไรเ งิ นจึงจะงอ กเงยขึ้น มามากกว่าเดิม คนร ว ยมักจะวางเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

9.คุณเป็นคนสู้ไม่ถอย ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ

หล า ยคนคิดบวก แต่ข า ดความอึด ในการต่อสู้ปัญหา หรือ อุปสรรค ก็อาจจะ U-Turn เลี้ยวรถกลับได้ หากเจอปัญหาเหล่ามหาเ ศ ร ษ ฐีส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง แต่ละครั้ง เ จ็ บ ป ว ด แสน ส า หั ส อ ย่ างไร ก็ลุกมาต่อสู้อ ย่ างไม่ย่นย่อ ท้อแท้ หรือคิดจะถอยหลังกลับแต่อ ย่ างไร

คิดแต่วันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้ และลงมือทำให้เร็วที่สุดนั่นคือ สัญญาณการเป็นเ ศ ร ษ ฐี ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน มีการวางแผนไว้ อ ย่ างไรบ้างอีกทั้งทัศนคติก็มีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้มีความก้าวหน้าได้เร็วขึ้น และก้าวสู่ความเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้อ ย่ างขึ้น

10.คุณเป็นคนที่น่าสนใจของคนอื่น

มันอาจจะไม่จริงเสมอไปในความคิดของหล า ยๆ คน เพราะคนที่หน้าต าไม่ดี ภาพลักษณ์ แ ย่ อาจจะเป็นคนร ว ยก็ได้ คนที่น่าดึงดูด คนที่มีเสน่ห์ จะสามารถสร้างร า ยได้เฉลี่ย 3เปอร์เซน ถึง 4 เปอร์เซ็นต์มากกว่าคนที่มีรูปลักษณ์ต่ำกว่า อ ย่ างกรณีในเมืองไทยคนหน้าต าไม่ค่อยดี ธรรมดาๆ แต่เป็นคนน่าสนใจ ดึงดูดผู้คนได้ดี พออัดคลิปลง ยู ทู ป สามารถทำเ งิ นแสน เ งิ นล้านได้ทันที

11.คุณมีเพื่อนหรือรู้จักคุ้นเคยกับเ ศ ร ษ ฐี

เ ศ ร ษ ฐีส่วนใหญ่ จะเพื่อนเป็นเ ศ ร ษ ฐีด้วยกัน อาจเรียกว่าอาจคบกัน มาตั้งแต่สมัยเรียน หรือทำงานด้วยกัน หรือถ้าคุณรู้จักกับคนร ว ย และคุ้นเคยไปมาหาสู่คนร ว ยเป็นประจำ หรือชื่นชอบการทำงานของพวกเขาอาจจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจ และขอรับคำปรึกษาจากคนร ว ยเหล่านั้นก็ได้ พวกเขาอาจจะชี้ช่องทางให้คุณไปสู่ทางร ว ยได้

12.คุณชอบกำหนดเป้าหมาย ร ะ ย ะ ย า ว

คนที่จะร ว ย จะชอบที่จะกำหนดเป้าหมายชีวิต รวมถึงธุรกิจของพวกเขาใน ร ะ ย ะ ย า ว ไม่ใช่กำหนดเป้าหมายแค่ในแต่ละวันเท่านั้น ไม่ใช่คิดคืนนี้แล้วทำในวันพรุ่งนี้แต่เ ศ ร ษ ฐีจะวางเป้าหมายเป็นเดือน เป็นปี เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้เ งิ น มาจากไหนที่จะนำไปล ง ทุ น หรือจะมีร า ยได้เท่าไหร่หลังจากล ง ทุ น ในสิ่งนั้นไปแล้ว

13.คุณเริ่มต้นหาเ งิ นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

หนึ่งในคุณลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันของคนร ว ย ก็คือ พวกเขาเริ่มต้นหาร า ยได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ยกตัวอ ย่ างมหาเ ศ ร ษ ฐีระดับโลกที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอ ย่ างดี วอร์เรนบัฟเฟตต์ เริ่มหาร า ยได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่ 6 ขวบ ด้วยการข า ยหมากฝรั่งให้กับเพื่อนบ้านของเขา

หรือแม้แต่ Mark Cuban เมื่อช่วงอายุ 12 ขวบ อ ย า ก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เขาได้ข า ยถุงขยะเพื่อเก็บเ งิ นซื้ อ รองเท้าคู่โปรด ชีวิตช่วงมัธยมเขามีเ งิ นสะสมจากการทำงานพิเศษสิ่งเหล่านี้ คือจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง

14.คุณมุ่งเน้นสร้างร า ยได้มากกว่าการออม

คงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนร ว ยหรือมหาเ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน จะร่ำร ว ยได้ด้วยการประหยัด อ ดออม ไม่ใช้จ่ายเ งิ น แต่มหาเ ศ ร ษ ฐีส่วนใหญ่จะมีวิธีที่ดีกว่าการออมโดยการใช้

จ่ายอ ย่ างฉลาด รู้ว่านำเ งิ นไปล ง ทุ น ตรงนั้นจะได้เ งิ น มาอ ย่ างไร เรียกได้ว่ารู้วิ ธีการนำเ งิ นไปยอ ดเพื่อสร้างร า ยได้เข้ามาอ ย่ างต่อเนื่อง เช่น นำเ งิ นไปล ง ทุ น ในหุ้น อสังหาริมท รั พ ย์ และอื่นๆ

15.คุณรู้จักเพิ่มทักษะ ความรู้ ให้ตัวเองสม่ำเสมอ

แม้ว่าคุณจะมีทักษะ ความรู้อยู่แล้ว แต่การออ กไปข้างนอ กไปพบปะผู้คน หรือไปร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่องค์อื่นๆ จัดขึ้น จะช่วยให้คุณเปิดโลกหรือมุมมองได้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะอาจจะได้เจอพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆ ได้เจอข้อคิดใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น หรือก้าวกระโดดขึ้น มาอ ย่ างรวดเร็ว

ที่มา thaismescenter  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …