Home ข้อคิด คำคม วิ ธีเตรียมตัวรับมือ ทำงานกับ AI ถ้าไม่อย ากตกงาน

วิ ธีเตรียมตัวรับมือ ทำงานกับ AI ถ้าไม่อย ากตกงาน

36 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีเตรียมตัวรับมือ ทำงานกับ AI ถ้าไม่อย ากตกงาน
0

เรามักจะเคยได้ยินคำว่าใช้ระบบ AI ตรวจสอบกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งก็มีหล า ยๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ และจะเห็นได้ว่าในยุคนี้ระบบนี้มีความพัฒนาขึ้น มามาก และอาจจะทำให้เรานั้นตกงานได้ ฉนั้นเราจะรับมือยังไงกับความฉลาดของAI ในยุคนี้ วันนี้เรามีวิ ธีรับมือมาบอ กกับเพื่อนๆกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูเลย

AI (Artificial Intelligence) กล า ยเป็นสิ่งที่คนพูดกัน มากขึ้นแทบทุกวงการ เพราะนับวันความฉลาดของ AI ก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นทุกที มันสามารถทำอะไรต่ออะไรที่ก่อนหน้านี้เราไม่คาดคิดว่ามันจะทำได้

ยิ่งถ้าเห็นความสามารถของ AI ในขณะนี้แล้ว สิ่งที่ใครหล า ยคนเป็นกังวลก็ใกล้ความจริงมากขึ้น มาทุกที คือ AI จะเข้ามาแย่งงาน มนุษย์ เร็วที่สุดก็ภายใน 5-10 ปีนี้ และคาดว่าจะแทนที่อ ย่ างเต็มรูปแบบในอีกไม่เกิน 20 ปี

ส่วนลักษณะงานที่มีความเ สี่ ย งสูงที่จะถูก AI เข้ามาแทนที่ คือ ลักษณะงานที่ทำแบบกิจวัตร ทำซ้ำ ๆ วน ๆ ทุกวัน เพราะหัวใจการทำงานของ AI คือ การที่ผู้ใช้ใส่ข้ อมูลให้มาก ๆ ในหลากหล า ยรูปแบบจน มันสามารถเรียนรู้ที่จะทำงานในลักษณะนั้นได้

เมื่อมันเรียนรู้แล้ว ก็จะทำวนไปต ามรูปแบบซ้ำ ๆ เดิม ๆ นั่นเอง เพราะฉะนั้น หากไม่อย ากโดน AI แย่งงานจนกล า ยเป็นคนตกงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วล่ะก็ เราควรที่จะต้องปรับตัว แล้วเราจะทำอ ย่ างไรดีล่ะ เรามีคำแนะนำ

1. ฝึกทำอะไรให้ได้มากกว่าหนึ่งอ ย่ าง

เป็นปกติขององค์กร ที่ในใจลึก ๆ เขาก็อย ากให้บุคลากรทำงานได้มากกว่า 1 อ ย่ าง ต้องไม่ลืมว่านี่คือ การทำธุรกิจ ที่แต่ละองค์กรต่างก็ต้องแสวงหาผลกำไร การจ้างงานคนก็ย่อมต้องการผู้ที่จ้างแล้วคุ้มที่สุด นั่นแปลว่าบุคลากรที่เงินเดือนค่อนข้างสูง

บริษัทอาจคาดหวังว่าควรจะทำอะไรได้มากกว่าหน้าที่ประจำ อ ย่ างน้อยก็เพิ่มมาอีกสักอ ย่ างสองอ ย่ าง จะได้ไม่ต้องจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อลดต้นทุน เพราะการที่บริษัทต่าง ๆ นำ AI มาใช้กับธุรกิจก็เพื่อลดกำลังคน

เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีที่ลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานได้หล า ยปี AI และไม่มีปากมีเ สี ยง ในขณะที่แรงงานคนต้องจ่ายค่าจ้างทุกเดือน ทั้งประสิทธิภาพการทำงานของคนก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน

ต ามสภาวะจิตใจและสภาพแวดล้อม ทั้งยังจะมีปัญหากับการทำงานร่วมกับผู้อื่น นั่นหมายความว่า AI สามารถทำงานได้คุ้มทุนและรั ก ษ ามาตรฐานการทำงานได้ดีกว่าแรงงานคน

2. เรียนรู้ที่จะทำงานกับ AI

เมื่อประเมินความสามารถของตนเองแล้วพบว่าตัวเองยังเอาตัวรอ ดในยุคที่ AI ครองเมืองได้อยู่ จะดีกว่าไหมถ้าเราจะพย าย ามขึ้นอีกนิดเพื่อให้ทำงานร่วมกับ AI ได้อ ย่ างสงบสุข

พูดง่ายก็คือ ไหน ๆ ก็คงห้ามบริษัทไม่ให้เอา AI มาทำงานไม่ได้ ก็ใช้ประโยชน์จาก AI เ สี ยเลย จากการศึกษาของ Carl Benedikt Frey และ Michael A. Osborne นักวิจัยจากมหาวิทย าลัยออ กซฟอร์ดกล่าวว่า

ข้ อจำกัดของ AI ที่ยังทำงานแทนคนในระยะเวลาอันใกล้นี้ไม่ได้ คือ งานที่ใช้ความละเอียดทางประสาทและการมองเห็น งานที่ใช้ความสร้างสรรค์ความประณีต และงานที่ใช้ความฉลาดทางสังคม ในเมื่อเรารู้แล้วว่า AI ทำอะไรได้ไม่ได้ ก็ใช้ความสามารถของตนเองไปเติมเต็มจุดด้อยของมันซะ อ ย่ างน้อย ๆ เราก็ยังพอทำงานเป็นคู่หูกับ AI ได้

3. ฝึกใช้ความคิดให้มาก ๆ

อ ย่ างที่บอ กว่าข้ อได้เปรียบที่มนุษย์มีเหนือ กว่า AI คือ การทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดทางประสาทและการมองเห็น งานที่ใช้ความสร้างสรรค์ และงานที่ใช้ความฉลาดทางสังคม ถึง AI จะฉลาดมาก แต่ AI ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก มันทำงานต ามคำสั่งที่เราป้อนเข้าไป

ดังนั้น งานอะไรก็ต ามที่ยังต้องใช้อารมณ์ความรู้สึก ใช้ความละเอียดรอบคอบ ใช้ส ม อ งสร้างสรรค์อ ย่ างซับซ้อน งานที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ หรือ การแก้ไขปัญหาแปลก ๆ ยังมีแค่มนุษย์ที่ ศักยภาพสูง ทำได้

คนกลุ่มนี้จึงมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกนานพอสมควร เพราะ AI ยังทำหน้าที่วิเคราะห์ได้อ ย่ างละเอียดลึกซึ้งแทนคนไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

4. เตรียมตัวรับมือ

เป็นความคิดที่พื้นฐานที่สุดแล้ว เพราะทุกวันนี้ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเรื่องที่จะรู้เฉพาะคนที่มีการศึกษาสูง ๆ อีกต่อไป เนื่องจากคนกลุ่มแรก ๆ ที่จะถูก AI แย่งงาน คือแรงงานฝ่ายผลิตในอุตสาหก ร ร มต่าง ๆ แม้จะฟังดูสิ้นหวังแต่เราต้องไม่หมดหวัง

ในเมื่อเราก็พอจะรู้แล้วว่า AI ฉลาดมากแค่ไหน และในอนาคตจะต้องฉลาดขึ้นอีกแน่นอน ถ้าประเมินรอบด้านแล้วรู้ว่ายังไงก็สู้เทคโนโลยีตัว AI ไม่ได้

คงต้องมองหาลู่ทางใหม่ หรือเตรียมแผนสำรองไว้ว่าถ้าวันใดเกิดตกงานขึ้น มากะทันหันจะทำอ ย่ างไร ซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาให้คิดวางแผน จะได้ไม่จวนตัวนัก

5. พัฒนาทักษะและความสามารถ

ถึง AI จะฉลาด แต่ AI ก็เกิดขึ้น มาเพราะสติปัญญาของคน ฉะนั้น ยังไม่สายที่จะพัฒนาตัวเอง ถึงจะฉลาดเท่าหรือมากกว่าไม่ได้ (เพราะเป็นไปได้ย าก)

แต่ก็ยังจะมีประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าคนที่ไม่คิดจะปรับตัวอะไรเลย ตัวอ ย่ างที่เราเห็นได้ชัดในปีนี้ ก็คือตลาดแรงงานได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

ทั้งผลพวงจากโ ร คร ะ บ า ดที่หล า ยคนต้องพักการทำงาน แต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ไม่ได้หยุดพัฒนา และพร้อมที่จะขึ้น มามีบทบาทแทน มนุษย์ในอนาคตอันใกล้อีกทั้งการแข่งขันระหว่างธุรกิจในปัจจุบันก็ค่อนข้างสูง

เพราะต่างก็ต้องพยุงให้ธุรกิจตัวเองอยู่รอ ด การลดต้นทุนเป็นสิ่งแรกที่องค์กรจะทำ ทำให้บุคลากรที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดก็เ สี่ ย งตกงานสูง

จึงจำเป็นที่เราควรจะพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง อ ย่ างน้อยก็ควรจะพัฒนาในสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดให้ได้บ้าง เช่น ทักษะทางภาษาที่ 2 ที่ 3 ทักษะทางเทคโนโลยี จะได้ใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับ AI ได้ ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะ AI ไม่มีสังคมเหมือน มนุษย์ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การรับมือปัญหาที่ซับซ้อน เป็นต้น

ที่มา  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …