Home ข้อคิด คำคม วิ ธีรับมือกับคนไม่ชอบเรา อยู่ที่ทำงาน

วิ ธีรับมือกับคนไม่ชอบเรา อยู่ที่ทำงาน

11 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีรับมือกับคนไม่ชอบเรา อยู่ที่ทำงาน
0

แน่นอนว่าการที่เราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นต้องมีคนที่ชอบและไม่ชอบ มีคนที่จริงใจกับเราและไม่จริงใจ ซึ่งคนพวกนี้จะเป็นตัววัดว่าเราจะมีควาอ ดทนและรู้วิ ธีวางตัวอ ย่ างไรให้อยู่รอ ด และวันนี้เราก็มีวิ ธีรับมือ กับคนที่ไม่ชอบเราอยู่ที่ทำงาน มาฝากกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

น้อยคนนัก ที่จะเกิดมาบนโลกนี้แล้ว ไม่เคยถูกใครอิ จ ฉ าเลยการถูกอิ จ ฉ าริษย า จากคนในที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทย าลัยมักเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งถ้าหากคุณโชคดีพอคนที่อิ จ ฉ า คุณก็จะไม่สามารถทำอะไร คุณได้ทำได้เพียงแค่แอบมองคุณจากมุมมืด พร้อมส่งสายต า

อิ จ ฉ ามายังคุณเท่านั้น แต่ถ้าคุณโชคร้ า ยคุณก็อาจโดนคนประเภทนี้ ออ กมาเล่นงานคุณจัง ๆ จนเ จ็ บหนักเ สื่ อ มเ สี ยชื่อเ สี ยงได้ เช่นกันอ ย่ างไรก็ดี ไม่แน่ว่าความร้ า ยกาจของคนที่อิ จ ฉ าคุณอยู่นั้นอ าจถูกสยบลงได้ หากคุณมีวิ ธีจัดการที่ดีกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งวิ ธีจัดการจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดต ามกันเลย

1.เข้มแข็งเข้าไว้

บางคนกว่าจะทราบว่ามีคนอิ จ ฉ าหรือลอบใส่ความก็มาสังเกตได้ เมื่อสายไปเ สี ยแล้ว เช่น เพื่อนร่วมงานทั้งออฟฟิศต่าง ได้รับข้ อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวคุณจากคนๆนั้น และไม่มีใครอย ากคบหาสมาคม กับคุณอีกถ้าเป็นเช่นนี้ ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้ยืดอ กเชิดหน้าให้มั่น จะแอบร้องไห้ก็ได้ถ้าร้องเสร็จแล้วต าไม่แดง เ พ ร า ะถ้าคุณไปแอบร้องไห้ หรือทำต าแดงๆก็เท่ากับเข้าล็อ ก ต ามที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะจัด ปฏิบัติการลอบเมาท์ ต ามมาอีก ชุดใหญ่

2.กระตุ้นให้มีการทำงานเป็นทีม

เ พ ร า ะการทำงานเป็นทีมจะสำเร็จได้ทุกคนต้องหัน มาร่วมมือ กัน ซึ่งการทำเช่นนั้นก็อาจทำให้คุณ และคนที่อิ จ ฉ าคุณได้มีโอกาสศึกษานิสัยใจ คอ กัน มากขึ้นกว่า เดิมเข้าใจกัน มากกว่าเดิมนำไปสู่การเลิกอคติหรือมองกันในแง่ร้ า ยได้

3.สร้างความน่าเชื่อถือในหมู่เพื่อนร่วมงาน

ไ่ม่มีอะไรสามารถสร้างแ ร งหนุนให้กับคุณและผลักคำกล่าวหาร้ า ย ๆ ออ กไปได้เร็วเท่ากับ การได้รับการยอมรับ จากคนรอบข้าง หากคุณได้รับการยอมรับ จากทีมหรือคนอื่ นๆ ที่มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณ พวกเขาจะไม่สนใจคำว่าร้ า ยนิ น ท า จากคนที่อิ จ ฉ าคุณแต่ประการใด และจะทำให้คนที่อิ จ ฉ าคุณอยู่นั้น ต้องยอมจากไปแต่โดยดี

4.หยิบยื่นความเป็น มิตร

แม้ว่าคุณอาจได้ยิน หรือ พอจะรู้สึกได้ว่ามีคนบางคนแอบอิ จ ฉ าคุณ อยู่ แต่การเดินหน้าเข้าไปลุย หรือเ ข้าไปจัดการกับคู่กรณีอาจไม่ใช่ทางออ กที่ดีนัก หากทำได้ลองมีน้ำใจทำสิ่งดีๆ กับเขาคนนั้น ก่อนจะดีกว่าเช่นพูดกับเขาดีๆหรือมีขน ม ก็แบ่งกันการลองทำสิ่งดี ๆ แก่กันอาจช่วยเปิดโอกาสให้คุณ

และเขาคนนั้นได้รู้จักกันดียิ่งขึ้น และทำให้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไป ในทางที่ดีได้ค่ะ แต่ถ้าหากลองทำแล้วยัง ไม่เป็นผลก็อ ย่ านำเรื่องนี้มา เก็บเป็นอารมณ์ให้กังวลใจไปเลย เ พ ร า ะคนเราก็มีได้หล า ยมุมหล า ยความรู้สึก เราไม่อาจทำให้ทุกคนรู้สึกดีกับเราได้ทั้งหมด หรือถ้าสบโอกาสลองสังเกต ดูก็ได้ว่าเขาคนนั้นทำนิสัยเดียวกัน กับ เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหรือไม่ ถ้าทำก็เป็นไปได้ว่านั่นคือตัวตน ของเขาและไม่ได้ มีแต่คุณที่ เจอเขาอิ จ ฉ าใส่

5.มุ่งมั่นในหน้าที่ของตัวเอง

การเปลี่ยนจุดห ม า ย ในการทำงานแทนที่จะพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้นไป หาคนที่อิ จ ฉ า หรือ จ้องจะทำไม่ดี กับคุณอยู่นั้นไม่ใช่ เรื่องที่ควรทำคุณควรเอาเวลาในออฟฟิศไป มุ่งมั่นพัฒนางาน ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาความต้องการขององค์กรเป้าห ม า ย ของหัวหน้างานฯลฯแล้วปรับปรุ งการทำงานของตนเอง ให้เป็นไปในทิศทางนั้นๆเพื่อ ที่ว่าอ ย่ างน้อยเพื่อนร่วมงานคนนั้น ก็จะได้ไม่สามารถทำล า ย หรือ พูดถึงคุณในแง่ไม่ดีได้นั่นเอง

6.หากปัญหารุ น แ ร งเข้าพบหัวหน้าย่อมดีที่สุด

ไม่ได้ห ม า ย ความว่าคุณต้องเข้าไปร้องไห้ฟูมฟายขณะเล่าให้ผู้จัดการหรือ หัวหน้าของคุณฟัง เ พ ร า ะมันจะดูเหมือนเ ด็ กถูกเพื่อนแกล้งแล้วเข้าไปฟ้องครู ถ้าจะเข้าพบหัวหน้าเพื่อแจ้งถึงปัญหา ดังกล่าวให้รับรู้ การวางตัวให้เหมาะสม ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเอ่ย ถึงปัญหาและความวิตก กังวลของคุณ ขอคำแ น ะนำในการปฏิบัติตัวกับปัญหาดังกล่าว เรียกว่าทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ที่สุด เท่าที่จะทำได้ดีกว่า

7.กันไว้ดีกว่าแก้

การป้องกันการเกิดความอิ จ ฉ าในหมู่เพื่อนร่วมงานอาจทำได้หล า ยแบบ เช่น การกล่าวชื่นชมทุกๆคนที่มีส่วนต่อความสำเร็จ ในงาน เพื่อนร่วมงานบางคนอาจ หาความมีส่วนร่วมไม่เจอ แต่ก็ขอให้พย าย าม นึกให้ออ ก แม้จะเล็กน้อยแต่การกล่าวชมออ กไปเผื่อแผ่ความดีความชอบออ กไป จะทำให้คุณไม่ตกเป็นเป้า จากคนขี้อิ จ ฉ าเหล่านั้นอีกทั้ง ยังทำให้คนที่ได้รับคำชม หรือ การพูดถึงจากคุณ ไม่รู้สึกอิ จ ฉ าคุณด้วย

8.ไม่ว่าอ ย่ างไรเป็นคนน่ารักไว้ก่อน

แม้ว่าจะมีคนทำไม่ดีกับคุณอ ย่ างมากแต่ถ้าคุณอ ดทนกับมันและใจดีพอ ที่จะไม่ถือสาหาความกับเรื่องไร้ สระเช่นนี้ ก็เป็นไปได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกอิ จ ฉ านั้นก็จะถูกแทน ที่ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดี ต่อ กันได้นั่นเอง แต่ถ้าวันใดตัวคุณเองกล า ยเป็นฝ่ายอิ จ ฉ าคนอื่น บ้างก็จัดการกับความรู้สึก ของตัวเอง ก่อนที่จะไปทำร้ า ย ใครดีกว่านะคะ

ที่มา A S T V ผู้ จั ดก า ร อ อ น ไ ล น์  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …