Home ข้อคิด คำคม วิ ธีบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออ ก ทำให้เงินเหลือพอใช้ทั้งเดือน

วิ ธีบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออ ก ทำให้เงินเหลือพอใช้ทั้งเดือน

9 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออ ก ทำให้เงินเหลือพอใช้ทั้งเดือน
0

ในยุคดิจิตอลแบบนี้ เชื่อว่าจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดทั้งสายต าและเงินในกระเป๋าให้มีอันจะต้องค วั กให้หมดๆไป แล้วทำให้เราต้องหัน มานั่งกุมขมั บกันภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ซึ่งหากคุณไม่รู้จักบริหารการเงินให้อยู่ในสภาพที่พอจะเหลือเก็บได้แล้ว เชื่อแน่ว่าใกล้ๆ จะสิ้นเดือนนอ กจากจะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว อาจจะต้องกล า ยเป็นลูกห นี้ไปแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีให้เห็น มากมาย ซึ่งนั่นเพราะความไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในการใช้เงิน ไม่รู้จัก บริหารเงิน ให้ดี ทำให้ต้องกล า ยเป็นลูกห นี้ที่จะต้องใช้กันอ ย่ างไม่จบไม่สิ้น

วิ ธีบริหารจัดการเรื่องเงินกับ เ ค ล็ ด ลั บบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออ ก คืออะไร มันก็คือแนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องเงินให้เป็นระบบ ทำให้คุณมีเงินเหลือ พอใช้ทั้งเดือน ทีนี้เรามาดูกันว่า 2 ทางเข้า คืออะไร 5 ทางออ กคืออะไร

ทางเข้าที่ 1 คือ ร า ยรับ

ซึ่งร า ยรับเกิ ดจากการทำงาน ทั้งร า ยเดือนร า ยวันส่วนตัว ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรจะต้องมีร า ยได้หลัก ซึ่งถือเป็นเงิน ที่เข้าประจำสม่ำเสมอ เงินส่วนนี้จะถือเป็นส่วนสำคัญที่ จะต้องมีการจัดการบริหาร และต้องรั ก ษ าแหล่งที่มาของเงินให้ดีๆ พูดง่ายๆ คือ หากทำงาน ก็ต้องเกาะตำแหน่งให้แน่นๆ ถ้ามันดีและทำให้คุณมีร า ยได้

ทางเข้าที่ 2 ก็คือ ร า ยได้เสริม

ยุคนี้บอ กเลยว่าควรหาอาชีพเสริม ทำอะไรก็ได้ที่สุจ ริตไม่ผิ ดกฎหม าย ลงทุนได้แต่มีผลตอบแทน จะลงแรง ลงเงินได้ทั้งนั้นขอให้มี แหล่งเงินเข้าสำรอง โดยคุณอาจดูความสามารถ เวลา ของการทำงานเสริ ม เช่น บางคนเป็นนักบัญชี

ทำงานบริษัทประจำอยู่แล้ว แต่ก็รับงานฟ รีแ ล นซ์ เช่น รับดูแลบัญชีให้บริษัทอื่นๆ ตรวจงบบัญชีหรือ แม้แต่สอนพิเศ ษด้านบัญชีอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าทำได้ ชอบ สนุก และ คิดว่ามีความสามารถและทำแล้วมีร า ยได้งอ กเงย เป็นทางเข้าทางที่ 2 ของเงิน

5 ทางออ ก จริงๆ ก็คือร า ยจ่ายหลักๆ ที่คนเราต้องจ่ายกันอยู่คือ

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.ภาระห นี้สิน

3.ค่าสาธ ารณูปโภคเช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ และอื่นๆ

4 ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

5.การออมเงิน

ทั้งหมดนี้ถือเป็น 5 ร า ยจ่ายหลักๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย แต่สำหรับข้ อที่ 5 การออมเงินนั้น มันจะกลับมาเป็นร า ยรับหรือเป็นทางเข้าที่ 2 หรือที่ 3 ได้ในอนาคต ที่นี้เราก็มาดูลำดับความสำคั ญที่เรียงไว้ให้แน่นอนว่า

อันดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะฟุ่มเฟือยหรือประหยัด ในแต่ละวันเพราะเงินส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนด ได้ว่าคุณจะกล า ยเป็นคน มี นี้เยอะ หรือไม่มีห นี้จากการใช้จ่ายส่วนตัวนี้แหละ

อันดับที่ 2 ภาระห นี้สิน แน่นอนว่ามี ห นี้ต้องจ่ายแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่จ่าย มันก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องมาดูหล า ยๆ เหตุผลว่าจะบริหารอย่ างไร

อันดับที่ 3 นั้นสำคัญที่สุดเพราะไม่มีข้ อหนึ่งคุณไม่มีที่อยู่ ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟ ดังนั้นค่าใช้จ่ ายส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องจ่า ยกันตลอ ดชีวิต

อันดับที่ 4 คนที่มีภาระครอบครัวแน่นอนว่าคร อบครัวต้องมาก่อนตัวเอง เช่น ให้เ งินลูก ค่าเรียน หรือ ให้เงินพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อจากเรื่องที่อยู่อาศัย

อันดับที่ 5 การออมเงิน คือเงินที่เหลือจากข้ อ 1-4 จะถูกนำมาเก็บไว้ที่ข้ อนี้ ซึ่งก็จะมีวิ ธีการหลากหล า ยในการออมเงิน ก็เลือ กเอาที่เหมาะกับเราเอง แต่ต้องจัดให้เป็นร า ยจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนจะมากหรือน้อย

ก็ต้องมีเหลือให้ถึงข้ อ 5 เพราะเมื่อวันไหนที่คุณไม่มีร า ยได้จาก 2 ทาง ที่กล่าวมา ข้ อนี้จะกลับไปเป็นร า ยรับให้คุณได้ชั่ ว คร าว หรืออาจตลอ ดชีวิตโดยเฉพาะย าม ชร าไม่มีแ รงทำงานแล้ว

ที่มา  kha-yam

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …