Home ความเชื่อ ดวง วิ ธีทำบุญเ ส ริ มด ว งประจำวันเกิดที่ถูกต้อง เป็น มงค ลกับชีวิต

วิ ธีทำบุญเ ส ริ มด ว งประจำวันเกิดที่ถูกต้อง เป็น มงค ลกับชีวิต

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีทำบุญเ ส ริ มด ว งประจำวันเกิดที่ถูกต้อง เป็น มงค ลกับชีวิต
0

การทำบุญ ก็นับว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่งเ ส ริ มในเรื่องของด วงชะต า ให้กับตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไหนใครที่วันเกิดใกล้จะเข้ามาถึงในเร็วๆนี้ แล้วอย ากจะทำบุญในวันเกิด

แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือจะทำด้วยอะไร วันนี้เรามีวิ ธีทำบุญเ ส ริ มด ว งประจำวันเกิดมาฝากกัน ใครที่ต้องการทำบุญในวันเกิดก็ลองนำไปทำกันเลยน้าาา

เกิด วันอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไข ในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว

ทำบุญต่อ ด วงชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉาย ที่ช่วยในการให้แสงสว่าง เป็นการสื่อถึง การสว่างไสวในชีวิต

สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะนั่น คือพระปางถวายเนตร พระศิวะ กวนอู พระแก้วมรกต โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ พร้อมด อ กไม้สีแดง ช่วยในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

การสะเดาะเ ค ร า ะห์ ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า ไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่านั้น ต้องปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ถ้าทำมั่ วๆ อาจเป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ เหล่านี้แหละ หากทำแล้วจะช่วยในเรื่องของโชคล าภให้กับตนเอง

เกิด วันจันทร์ ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จำเป็นที่จะต้องเ ส ริ มบารมี ด้วยการแต่งตัวให้ดูดี ให้ดูมีภูมิฐาน

โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มเสมอ ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นคือ การบ ริ จ า ค ทาน เงินทำบุญ น้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ

สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะ พระโพธิสั ต ว์กวนอิม บูช าด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ และทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะดี จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา การสะเดาะเคร าะห์ ทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ต ว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเ ส ริ มด วงชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์

เกิด วันอังคาร ดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง แก้ไขด้วยความขยันหมั่นเพียร

หนักเอาเบาก็ต้องสู้ ควรใส่ บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบ ร รเ ท า

ไปกร าบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระพิฆเนศ พระนอน ควรบูช าด้วยข้าวขน มอร่อย พร้อมกับด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรืองก็ได้ จะช่วยส่งเ ส ริ มให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาเสมอ

ในเรื่องของการ การสะเดาะเคร าะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ กินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตสว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชค เพิ่มบารมีให้กับตัวเอง

เกิด วันพุธ ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งผล ควรเ ส ริ มด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ ไม่พูดห ย าบคาย ใส่ ร้ ายผู้อื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์

หนังสือธรรมะ ไปสักการะเจ้าพ่อเสื อด้วย เนื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง จะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จ ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล ไม่ทาน เนื้ อ วั ว ในวันเส า ร ์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

เกิด วันพฤหัสบดี ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วย ข้าวหอม ฟั กทอ ง มัน แตงกวา เผือ ก ปรุงเป็นอ า ห า รก่อนทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ

พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร หนังสือตำร าต่าง ๆ ไปสักการะพระพุทธชินร าช หลวงพ่อโต พระพุทธโสธร ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาว ไม่ก็ด อ กดาวเรือง ส่งเ ส ริ มการงานให้รุ่งเรืองขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิ ในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ และต้องจัดบ้ า นให้น่าอยู่ และไม่พูดจาหย าบค าย

เกิด วันศุกร์ ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เส า ร ์ แก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ต ว์ เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอ า ห า รมังสวิรัติ หรือ กล้วย ปรุงเป็นอ า ห า รก่อน ในวันเส า ร ์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเส า ร ์ นั่นคือ

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าไตรจีวร ไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่อุมาเทวี เจ้าแม่ทับทิม ด้วยข้าวพร้อมน ม และดอ กกุหลาบ จะทำให้การงานร าบรื่น ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวันเส า ร ์ เพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์

เกิด วันเส า ร ์ ดาวเส า ร ์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด แก้ไขด้วยการไม่รับประทาน เ นื้อสั ต ว์ ใหญ่ในวันเส า ร ์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเส า ร ์ เช่น ฉัตร หลังคา ร่ม ห้องน้ำ โบสถ์ วิหาร ศาลา

หรือไปสักการะพระปางนาคปรก ไต่ฮงกง พระนาร ายณ์ ด้วยพวงมาลัยหล า ยสีขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะเ ส ริ มการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการ ปล่อยน ก ปล่อยป ลา ทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี ถ้าต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอ า ห า รมังสวิรัติทุกวันเส า ร ์

ที่มา  khoddeeja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …