Home ข้อคิด คำคม วิ ธีขอขมาพ่อแม่ กราบพระวัดไหนก็ไม่เจริญเท่ากราบพระในบ้าน

วิ ธีขอขมาพ่อแม่ กราบพระวัดไหนก็ไม่เจริญเท่ากราบพระในบ้าน

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีขอขมาพ่อแม่ กราบพระวัดไหนก็ไม่เจริญเท่ากราบพระในบ้าน
0

ความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรานั้นพบแต่ความดี ชีวิตมีแต่ความเจริญ ยิ่งกับพ่อแม่นั้นหากเป็นลูกที่กตัญญูยังไงก็ไม่มีวันตกอับอ ย่ างแน่นอน วันนี้เราก็มีวิ ธีการแสดงความกตัญญูอีกหนึ่งอ ย่ างที่จะนำมาฝากกัน ทำแล้วจะพบแต่สิ่งที่ดีๆ นั่นคือ การขอขมาพ่อแม่นั่นเอง

หล า ยๆ ท่านก็ไม่รู้ว่าสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นนั้น ทำดีกับใครไม่ขึ้น มันเป็นเพราะว่าเรา ไม่รู้จักคำว่ากตัญญู ไม่รู้คุณผู้มีพระคุณ ฉะนั้น มันจึงเป็นเหตุผล ที่ทำให้ผลของการกระทำ มันส่งผลมาในหลากหล า ยรูปแบบมากขึ้น และต่อจากนี้ อ ย่ างแรก คือ การไปปล ดแก้กร ร ม

คนที่เป็นลูก ก็ควรเข้าใจพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามา ตั้งแต่เรายังเล็ก อ ย่ าทำให้ท่านเสี ยใจ เพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำต าต ก ก็ไปขอโ ท ษท่านซะ พ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโ ก ร ธลูกนาน ทำแล้วมันจะมีความสบายใจทั้งสองฝ่าย มีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

วิ ธีตอบแทนคุณพ่อแม่ ที่ลูกๆ ควรทำ

1 คนเป็นลูกต้องไม่ประพฤ ติตัวที่ทำให้เสื่ อ มเ สี ย ชื่อเ สี ยงวงศ์ตระกูล รักษ าน้ำใจท่าน โดยเฉพาะคำพูด แม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไร ขอให้มีสติ ให้นิ่งเ สี ย

2 ช่วยเหลือ การงานท่าน แบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่าน มีโอกาสพักผ่อนได้เต็มที่ ให้ท่าน มีชีวิตที่ดี

3 เลี้ยงดูท่าน หากเรามีกำลังแล้ว โดยเฉพาะเวลาที่ท่านชร า ใส่ใจทุกเรื่องของท่าน ทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอน สุ ข ภ า พโ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บ เพื่อให้ท่าน มีความสุข ในวัยของท่าน

4 หากท่านยัง ไม่มีความศรัทธาในพระพุ ทธศ าสนา คนเป็นลูกควรต้องพย าย าม แนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรม ให้ท่านสร้างบุญบารมี ให้ถูกต้องทั้งการทำทาน การถือศีล การเจริญจิตภาวนา และหากต้องใช้กร ร มวิ ธีใด ขอให้คำนึงถึง ความเห มาะสม นึกถึงโอกาสเท่า ที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัด ไปทำบุญนั้น ก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญู ต่อพ่อแม่มากแล้ว

วิ ธีที่จะ ขอขมาพ่อแม่

เมื่อตอนเช้า ตื่น มาไหว้พระ สวดมนต์ จากนั้นก็จัดหาอาหารอ ย่ างดีที่พ่อแม่ท่านชอบ ให้ท่านรับประทาน พอรับประทานเสร็จก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ เอากะละมังใส่น้ำอุ่น ล้างเท้าให้ เอาส บู่ฟอ ก ให้ส ะ อ า ด ล้างด้วยน้ำให้ส ะ อ า ดอีกที หาผ้าเช็ ดตัวผืนเล็กๆ มาเช็ ดให้แห้ง แล้วก็เอาเสื้ อผ้าที่ซื้อมาให้ท่าน แล้วก็พูดว่ากร ร มใดที่ลูกได้ ล่ วงเกินท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ ขอให้คุณพ่อแม่ อ โหสิกร ร มให้แก่ลูกด้วยเถิด แล้วกราบเท้า ท่านสามครั้ง เอาเท้าท่านคนละข้าง เหยี ย บที่ศรีษะเรา ให้ท่านให้พรเรา

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …