Home ข้อคิด คำคม วางแผนชีวิตเอาตัวเองให้รอ ด ในยุคที่เ งิ นห า ย าก

วางแผนชีวิตเอาตัวเองให้รอ ด ในยุคที่เ งิ นห า ย าก

12 second read
ปิดความเห็น บน วางแผนชีวิตเอาตัวเองให้รอ ด ในยุคที่เ งิ นห า ย าก
0

ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า สภาพเศรษฐกิจตอนนี้ ทั้งสินค้ าอุปโภคบริโภค ก็ต่างพากัน แห่ขึ้นร า ค า แต่สิ่งที่กลับไม่ขึ้นต ามไปด้วย ก็คือร า ยได้ ของเราที่สวนกระแส กับ ร า ยจ่ายเหลือเกิน จึงขอเอาเ ค ล็ ด ลั บดีๆ ในการปรับตัวให้อยู่ได้อ ย่ างมี ความสุขได้ ในยุคข้าวย ากหมากแพง แบบนี้

1. วางแผนการใช้เ งิ น

วิธีนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราอมีเป้าหมายในการใช้จ่าย และจะทำให้ เ งิน ทุกบาทที่เราใช้จ่ายไปนั้น คุ้มค่ามากที่สุด จะทำให้คุณ สามารถมีเงิ นส่วนแบ่งเหลือเก็บและประมาณการใช้เ งิ น ในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

2.หัดกินข้าวที่บ้าน

เปลี่ยนนิสัยเดิมๆ จากการออ กไปทานข้าวนอ กบ้าน กลับมาทานข้าว ที่บ้าน ทำทานเอง เพราะอาหารหล า ยอ ย่ าง สามารถซื้ อหา วัตถุดิบได้ ในร า ค าสมเหตุสมผล ให้คุณค่าประโยชน์ต่อสุ ข ภ า พ สามารถปรุงแต่งทำเองที่บ้านได้ และแม้แต่กาแฟ ที่อ ดกินไม่ได้นั้น จริง ๆ แล้ว ก็ทำได้ด้วยตัวเองในร า ค าถูกกว่า

3.ใช้เ งิ นสดทุกครั้ง

ยุคนี้เรียกได้ว่ ามีบั ต ร เ ค ร ดิ ตกันแทบจะทุกค นแต่คุณรู้หรือไม่ ว่าการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ก็ไม่ได้มีข้อ ดีเสมอไป หากคุณใช้จ่าย ผ่านบั ต ร เ ค ร ดิ ตตลอ ด จะทำให้เ งิ นสด ของคุณเหลือ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่ผลที่ต ามมาก็คือใบเสร็จทวงห นี้บัตรในเดือนถัดไป แล้วถึงตอนนั้น คุณก็คงไม่แฮปปี้ อ ย่ างแน่นอน

4.ทำบัญชี ร า ยรับ ร า ยจ่าย

ทำให้คุณรู้ว่า แต่ละวันได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จะได้รู้ว่าเงิ นส่วนไหน ที่เราใช้จ่ายไปเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย จะได้วางแผน การใช้เ งิน ในอนาคตได้อีกด้วย

5.หาทางเลือ กอื่น

คิดไว้เสมอๆไม่ว่า จะเป็นการเดินทางไปทำงานให้คิดว่า ถ้าออ กจากบ้านเช้ากว่าเดิม รถไม่ติดประหยัดน้ำมัน มากขึ้นหรือไม่ หรือถ้าจะซื้ อของให้คิดว่าจำเป็นต้อง ซื้ อหรือไม่ของที่มีอยู่

6.ยับยั้งชั่งใจ

เมื่อสินค้ าทุกอ ย่ าง พากันขึ้นร า ค า พกเงิ นไปเท่าเดิมได้ สินค้ ากลับมาไม่เท่าเดิม การยับยั้งชั่งใจ ในการจับจ่ายใช้สอย แบบเดิมๆก็มีความจำเป็น ในยุคนี้เป็นอ ย่ างมาก

7.มองหาความสุข ให้ชีวิตโดยไม่ต้องใช้เ งินเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน

ลองปรับเปลี่ยนเวลาว่าง ในวันหยุดจากการช้อปปิ้งในห้างหรูไปเดินเล่น หรือ ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านกับครอบครัว พากันไปออ กกำลังกายที่สวนสาธารณะ นอ กจากจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วยังประหยัดเงิ นด้วย

8.เลี่ยงมุมล่อใจให้ควักเ งิ น

เวลาที่จะไปจับจ่ายใช้สอยต ามห้าง ส ร ร พ สิ นค้ า ลองทำลิสต์ร า ยการเอาไว้ ซื้ อของต ามร า ยชื่อที่ลิสต์เอาไว้เท่านั้น เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่ถูก โน้มน้าวใจ กับ ป้ายโ ฆ ษ ณ าต่างๆแล้ว

9.เหลือมากออมมาก

ไม่ว่าจะข้าวของร า ค าแพง แต่ที่ข า ดไม่ได้ คือนิสัยการออม เ งิ น หากคุณมีเงิ นเหลือจากการใช้จ่ายน้อย ก็ออมน้อย มีมากก็ออมมาก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ใครเลยที่จะได้ประโยชน์ ก็มีแต่อนาคตของคุณเท่านั้น ที่คุณเลือ กได้เอง เ ค ล็ ด ลั บที่นำเอามาฝากกันนี้ ลองเอาไปปรับใช้กัน ให้เหมาะสมกับบุคลิกและนิสัยของคุณเอง เพื่อที่จะทำให้คุณได้ ใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข แถมยังเหลือเงิ นเก็บออม ในยุคของแพงแบบนี้

ที่มา s a n o o k  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …