Home ข้อคิด คำคม วัย 50 ปีจงฟัง อ ย่ าเอาร่างกาย ไปแลกกับความร ว ย

วัย 50 ปีจงฟัง อ ย่ าเอาร่างกาย ไปแลกกับความร ว ย

18 second read
ปิดความเห็น บน วัย 50 ปีจงฟัง อ ย่ าเอาร่างกาย ไปแลกกับความร ว ย
0

แน่นอนว่าอายุมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย สุ ข ภ า พก็เปลี่ยนไป บางคนตั้งใจทำงานหวังเก็บเ งิ นไว้ใช้ตอนแก่ แต่พอถึงวันนี้ความเป็นจริงแล้วกลับไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำ เพร าะร่างกายที่ใช้งานใช้แรงในการทำงานทำให้ร่างกายอ่อนแอลง บางคนทำงานหนักเพื่อใช้เ งิ นในห้องไ อ ซี ยู

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น การคิดการอ่ า นการไตร่ตรองก็ต้องเก่งขึ้นต ามกันไป อ ย่ าไปกังวลว่า ถ้าคุณจากไปอะไรจะเกิดขึ้น เพร าะเมื่อ กล า ยเป็นผงธุลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชม หรือตำหนิประณามอ ย่ างไร คุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไรได้ ลูกของคุณเขาจะเป็นอ ย่ างไร ก็อ ย่ าเป็นห่วงให้มากนักพวกเขาต่างก็มีจุดห ม า ย และ หนทางชีวิตของตนเอง เมื่อล่ ว ง ลั บไปแล้ว

คุณก็ยัง ไม่เลิกเป็นทาสของลูกๆ อีกหรือ อ ย่ าคาดหวังอะไรมากจากเด็กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใคร ไว้ดูแลคุณย ามแก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่า จะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนัก ส่วนลูกจริงๆ นั้น ก็อาจจะกำลังท ะ เ ล า ะกัน เพื่อแ ย่งท รั พ ย์สมบัติของคุณอยู่ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ดีขึ้น มาหน่อย ก็อาจจะแค่

แอบภาวนา ให้คุณอ ย่ าใช้เ งิ นให้มาก และรีบจากไปเ สี ยเร็วๆ อ ย่ างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไป คุณไม่รู้หรอ กหรือว่า บรรดาลูกๆ เขาถือว่าท รั พ ย์สมบัติของคุณ เป็นสิทธิ์ข า ดของเขาไปแล้ว คุณจึงไม่มีสิทธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลย ในเ งิ นที่เป็นของเขาเข้าใจไหม คนอายุเกิน ๕๐ อ ย่ างคุณ ต้องเลิกเอาสุ ข ภ า พ ไปแลกกับความร่ำร ว ยได้แล้ว มีเ งิ นเท่าไรก็ซื้อสุ ข ภ า พ

คืน มาไม่ได้ คุณตอบได้ไหมว่า จะหยุดหาเ งิ นเมื่อใด เท่าไหร่คุณถึงจะบอ กว่า พอแล้ว ร้อย พัน หมื่น ล้าน สิบล้าน พอรึยังไม่ทร าบ ต่อให้คุณมีไร่นานับพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่ วันละสามจาน แม้น มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอนย ามค่ำคืน เพียงแปดต าร างเมตร ดังนั้นตร าบใดที่คุณยังมี ข้าวปลาอ าห า รกินอ ย่ างเพียงพอ มีเ งิ นพอใช้สอย

ได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหล า ยแล้ว อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อ ย่ างเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อ ย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแ ย่งแข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อเ สี ยง ฐานะ ในสังคม หรือความก้าวหน้าของเด็กๆ ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกันทำกันจริงๆ นั้น คือแข่งกัน มีความสุข แข่งกัน มีสุ ข ภ า พดีและอายุยืนนาน ส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้ ก็อ ย่ าไป

ฝังอ กฝังใจให้ ป่ ว ย การ และ ทำ ล า ย สุ ข ภ า พตัวเองเลย อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยน มันไม่ได้เลย หลัง ๕๐ แล้วอ ย่ างนี้ คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้น มาให้ได้ ตร าบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุข ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็ห ม า ยความว่า คุณได้ผ่านวันเวลาอ ย่ างเป็นสุขแล้ว

ทุกวันวานที่ผ่านไป คุณจะสูญเ สี ยไป ๑ วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอ ย่ างเป็นสุข วันนั้นคือ กำไรชัดๆ เลย จิตใจที่ดีจะช่วยรั กษ า โ ร ค ภั ย ได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดี ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเ จ็ บ ป่ ว ยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออ กกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอ าห า รให้ครบหมู่ ได้วิต ามิน

และแร่ธาตุอ ย่ างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก ๒๐ หรือ ๓๐ ปี จะเป็นของคุณแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพร าะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาว์วัยและมีความห ม า ยอยู่เสมอ ข า ดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกสูญเ สี ยอ ย่ างแน่นอนครับ อ่ า นแล้ว เห็น เฉลียงชีวิต ในวัยชร ากันบ้างมั้ย ก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของความคิด ผู้เผยแพร่ และทั้งผู้ส่งให้ผมอ่ า น ก็อย ากบอ กว่า อายุเราเลือ กไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต เราเลือ กได้

ที่มา ปริญญาชีวิต/ t h o u s a n d r e a s o n  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …