Home ข้อคิด คำคม ลูกโตขึ้น มีความมั่นใจในตัวเอง อนาคตใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้

ลูกโตขึ้น มีความมั่นใจในตัวเอง อนาคตใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้

12 second read
ปิดความเห็น บน ลูกโตขึ้น มีความมั่นใจในตัวเอง อนาคตใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้
0

ในแต่ละครอบครัวต่างมีวิ ธีการเลี้ยงสอนลูกที่ต่างกัน แต่จุดประสงค์อันเดียวกันนั้นคือเห็นลูกเติบโตมาได้ดี สามารถดูแลใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ ซึ่งเ ด็ กที่จะพึ่งพาตัวเองได้ก็ย่อมมาจากการสอนการเลี้ยงดูว่าเราปลูกฝั่งลูกแบบไหน ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิ ธีการสอนลูกให้โตมามีความมั่นใจกล้าที่จะใช้ชีวิต

Carl Pickhardt กล่าวว่า หากเ ด็ กข า ดความมั่นใจ เขาจะไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่ท้าทาย เ พ ร า ะกลัวที่จะล้มเหลวหรือทำให้คนอื่นผิ ดหวัง ซึ่งจะเป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขาในอนาคตศั ต รูของความมั่นใจคือ การข า ดกำลังใจและความกลัว ดังนั้นในฐานะพ่อแม่ คุณมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ความพย าย ามในการแก้ไขปัญหาของลูก และนี่คือ 17 วิ ธีเลี้ยงลูก ให้มีความมั่นใจ ต ามคำแนะนำของ Carl Pickhardt

1.ปล่อยให้ลูกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าคุณช่วยลูกทำงานที่ย าก เขาก็จะไม่รู้จักพัฒนาความสามารถ หรือพัฒนาความเชื่อมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง ความช่วยเหลือของพ่อแม่จะปิดกั้นความเชื่อมั่น และการคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองของลูก ควรปล่อยให้ลูกได้เกรด 2 หรือ 3 ดีกว่าให้ 4 ทุกวิชา ตราบใดที่ลูกได้เรียนรู้วิ ธีแก้ปัญหาและได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

2.กร ะตุ้ นความอย ากรู้

เ ด็ กบางคน มีคำถามที่ไม่สิ้นสุด จนคุณอาจเหนื่อยที่จะตอบ แต่การซักถามเป็นสิ่งที่ดีต่อพัฒนาการของเ ด็ ก เ พ ร า ะนั่นหมายความว่า เขารู้ตัวว่า บนโลกนี้ยังมีสิ่งที่เขา ยังไม่รู้อีกมาก ซึ่งคุณควรจะให้การสนับสนุนต่อไป เมื่อลูกเข้าโรงเรียนจะพบว่า เ ด็ กที่มาจากครอบครัวที่สนับสนุนให้ลูกถามคำถามสามารถเรียนรู้ได้ไวกว่าเพื่อนร่วมชั้น เ พ ร า ะเขาจะกล้าถาม คำถามเพื่อที่จะได้รับคำตอบในสิ่งที่เขายังไม่รู้มาก่อนจากคุณครู

3.อ ย่ าบอ กลูกว่าคุณกังวล

ความกังวลของพ่อแม่อาจทำล า ยความมั่นใจของลูก ดังนั้น พ่อแม่ต้องแสดงความมั่นใจให้ลูกเห็น จึงจะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเช่นกัน

4.ชื่นชมในความพย าย าม ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อลูกโตขึ้น การเดินทางเป็นสิ่งสำคัญกว่าจุดหมายปล า ยทาง ดังนั้นไม่ว่าลูกของคุณจะทำสิ่งใด สำเร็จหรือไม่ก็ต าม จงปรบมือให้กับความพย าย ามของเขา ไม่ควรทำให้ลูก รู้สึกอายกับสิ่งที่เขาได้พย าย ามทำ ยิ่งเขาใช้ความพย าย ามมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความมั่นใจได้มากกว่าความสำเร็จที่ได้มาอ ย่ างรวดเร็ว

5.หลีกเลี่ยงการลัดขั้นตอนหรือมีข้ อยกเว้น

การให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจะทำให้ลูกเป็นคนที่ข า ดความมั่นใจ ไม่พย าย ามที่จะทำอะไรด้วยตนเอง

6.ให้ลูกได้สัมผัสความท้าทายใหม่ๆ

ทำให้ลูกเห็นว่า เขาสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายเล็กๆ เพื่อต่อยอ ดไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆ เช่น การขี่จักรย านโดยถอ ดล้อด้านข้างออ กได้ หรือคุณพ่อคุณแม่ อาจสร้าง ความเชื่อมั่นให้ลูกได้โดยการเพิ่มความรับผิ ดชอบให้ลูกทำก็ได้ โดยความรับผิ ดชอบนั้นต้องเป็นสิ่งที่ลูกสามารถทำได้สำเร็จ

7.ปล่อยให้ลูกแสดงออ กต ามวัย

อ ย่ าคาดหวังว่าลูกจะต้องแสดงออ กแบบผู้ใหญ่ เ พ ร า ะนั่นจะเป็นการบั่ นท อ นความเชื่อมั่นของลูกเมื่อต้องทำในสิ่งที่เกินอายุ

8.เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรพาลูกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เขามีความมั่นใจในการรับมือ กับโลกใบใหญ่ สอนเขาให้รู้ว่า ไม่ว่าสิ่งนั้น มันจะน่ากลัวหรือเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย แต่ลูกจะสามารถเอาชนะมันได้

9.สนับสนุนให้ลูกขยันฝึกซ้อม

ควรส่งเสริมให้ลูกฝึกซ้อมในสิ่งที่เขาสนใจ โดยไม่กดดันลูกมากเกินไป การฝึกฝนบ่อยๆ จะทำให้ลูกเกิดความมั่นใจและทำได้ดีขึ้น

10.แสดงความยินดีที่ลูกได้เรียนรู้

ลูกเรียนรู้จากการที่คุณตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ดังนั้นถ้าคุณตื่นเต้นเมื่อลูกเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำ หรือพูดภาษาใหม่ๆ ลูกก็จะยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นงานที่ย าก แต่เมื่อเขาทำสำเร็จ เขาจะเกิดความเชื่อมั่นและอย ากเรียนรู้เพิ่มเติม

11.สอนในสิ่งที่คุณรู้ ด้วยการทำให้ลูกเห็น

คุณคือฮีโร่ของลูกแน่นอน จนกว่าเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นนั่นแหละ ดังนั้นควรใช้พ ลั งของคุณสอนลูกในสิ่งที่คุณรู้ วิ ธีที่คุณคิด พูด และแสดงออ กมาจะเป็นแบบอ ย่ างที่ดีให้กับเขา การที่ลูกได้เห็นคุณประสบความสำเร็จจะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจว่าเขาก็สามารถทำได้แบบคุณ

12.ให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

ควรให้ลูกได้พย าย ามด้วยตัวเองก่อนที่จะยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือ เ พ ร า ะการให้ความช่วยเหลือที่มากเกินไป หรือเร็วเกินไปเป็นการลดความมั่นใจและความสามารถ ในการช่วยเหลือตนเองของเ ด็ ก

13.ชื่นชมเมื่อลูกพย าย ามจัดการกับความย ากลำบาก

เมื่อลูกพบกับความย ากลำบาก พ่อแม่ควรชี้ให้เห็นว่า ความพย าย ามในการจัดการกับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยให้ลูกเข้มแข็งขึ้น และยังทำให้ลูกรู้ว่า บทหนทาง สู่ความสำเร็จล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรค ที่ลูกต้องผ่าน มันไปให้ได้

14.อ ย่ าวิจารณ์ผลงานของลูก

ไม่มีอะไรที่จะบั่ นท อ นกำลังใจของลูกได้มากเท่าการวิจารณ์ความพย าย ามของเขา คุณควรแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แต่อ ย่ าบอ กลูกว่า สิ่งที่ลูกทำนั้นไม่ได้เรื่องเอาซะเลย เ พ ร า ะถ้าลูกรู้สึกกลัวความผิ ดพลาด เ พ ร า ะกลัวว่าจะทำให้คุณโ ก ร ธหรือผิ ดหวัง เขาจะไม่มีวันกล้าทำสิ่งใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้น การวิจารณ์ลูกยังเป็นการลดคุณค่าในตัวเองและลดแรงจูงใจของลูกอีกด้วย

15.สอนลูกให้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

การเรียนรู้จากความผิ ดพลาดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูก ควรปล่อยให้เขาได้เผชิญหน้ากับความผิ ดพลาดบ้ าง หน้าที่ของคุณคือช่วยให้ลูกเข้าใจว่าเขาจะสามารถ ทำให้ดีกว่านี้ในครั้งต่อไปได้อ ย่ างไร

16.อ ย่ าเข้มงวดกับลูกมากเกินไป

หากพ่อแม่เข้มงวดหรือออ กคำสั่งกับลูกมากเกินไป อาจทำให้ความมั่นใจของลูกหดห า ย เนื่องจากเป็นฝ่ายรับคำสั่งแต่เพียงอ ย่ างเดียว

17.ชื่มชมเมื่อลูกกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรชื่มชมที่เขากล้าลองในสิ่งใหม่และแตกต่าง ไม่ว่าลูกจะพย าย ามทำอะไรใหม่ๆ ก็ต าม บอ กเขาว่า ลูกกล้าหาญมากเลยที่ทำสิ่งนี้

ที่มา th.theasianparent.  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …