Home ข้อคิด คำคม ลักษณะนิสัย 5 ข้ อ ของคนที่จิตใจดี ชอบอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆ

ลักษณะนิสัย 5 ข้ อ ของคนที่จิตใจดี ชอบอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆ

9 second read
ปิดความเห็น บน ลักษณะนิสัย 5 ข้ อ ของคนที่จิตใจดี ชอบอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆ
0

จริงๆ แล้วปัญหาของคนที่มีความอ่อนไหวง่ายก็คือ การที่เรารู้ไม่เท่าทันสภาวะอารมณ์และไม่รู้วิ ธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเท่านั้น การเป็นคนอ่อนไหวง่ายหรือชอบคิดมากนั้น ในสังคมตะวันตกหล า ยแห่ง มักถูกเข้าใจผิ ดว่า เป็นคนที่อ่อนแอหรือข า ดความมั่นคงทางใจ และมักตกเป็นเป้าของการถูกกลั่นแกล้ง

แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะสังคมในอีกหล า ยแห่งก็ยังมองว่า คนอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจผู้อื่นได้ดี เพราะความอ่อนไหวดังกล่าวนั่นเอง จึงทำให้ผู้ที่มีความอ่อนไหวหล า ยคน มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดกับทุกเรื่อง และยังมีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น นับว่าเป็นข้ อ ดีที่จะทำให้มีแต่คนอย ากจะเข้าหาและเป็นเพื่อนกับเรานั่นเอง ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำ

Sensitive แปลว่า อ่อนไหว จะใช้พูดถึงลักษณะนิสัยของคนลองมาสำรวจกันค่ะว่าคุณเข้าข่ายเป็นคนอ่อนไหวง่ายบ้างหรือเปล่าซึ่งลักษณะนิสัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควร ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะคะ เพราะถ้าหากคุณเจอปัญหาหนักๆ อาจจะผ่าน มันไปได้อย่ างย ากลำบาก

1.ไม่ชอบทำงานกลุ่ม

เพราะชอบคิดตัดสินใจคนเดียว การทำงานเป็นทีมหรือไปไหนกับคนเยอะๆ เพราะมันดูวุ่น ว า ยและจัดการย ากสำหรับคุณแต่ส่วน มากเวลาทำงานกลุ่มแล้ว คุณจะทำออ กมาได้ดีกว่าคนอื่นๆ ด้วยนะ

2. ชอบเก็บตัว

ชอบทำอะไรคนเดียวมากกว่าเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกิจ ก ร ร ม หรือ การไปไหน มาไหนสาเหตุเพราะส่วนหนึ่งคุณไม่ชอบเ สี ยงดังๆ เพราะรู้สึกรบกวนและคุณมีปฎิ กิ ริ ย า ไวต่อความรู้สึก หาก ขั ด แ ย้ ง กับใครขึ้น มาและมีการวิพากย์ วิ จ า ร ณ์ คุณในด้านลบคุณจะรู้สึกจัดการปัญหาไม่ได้

3. มีมารย าท ไม่ชอบทำให้ใครเ สี ยความรู้สึก

ก็เพราะคุณเป็นคนคิดมากใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ คุณจึงเป็นคน มีมารย าท พ ย า ย า ม ไม่ทำให้ใครต้องมารู้สึกไม่ดีกับตัวคุณคุณจึงให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอ และคุณเป็นคนที่ ขี้ เกร งใจคนอื่น มากเกินไปด้วย

4. ไวต่อความรู้สึก ร้องไห้ง่าย

หากดูหนังดูละครเศ ร้ าๆ หรือฟังเรื่องเล่าที่เป็นซีน ด ร า ม่ า น้ำต าคุณมาได้อย่ างพรั่งพรูหรือเจอใครพูดอะไรที่กระทบความรู้สึกคุณ คุณจะรู้สึกนอยด์ และแสดงออ กมาด้วยการร้องไห้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ได้

5. คิดตัดสินใจใช้เวลานาน

เพราะส่วนใหญ่คนเซนซิทีฟจะมีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียดจึงใช้เวลานานกว่าคนทั่วๆ ไปในการคิดหรือตัดสินใจอะไร

การเป็นคนอ่อนไหวง่ายหรือเซนซิทีฟ ข้ อ ดีก็มีอยู่บ้างในส่วนที่เป็นคิดถึงความรู้สึกคนอื่น นึกถึงใจเขาใจเราแต่ในส่วนที่ต้องปรับบ้างก็คือ การคิดเล็กคิดน้อย และการไม่เข้าสังคม

ใครที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวควรค่อยๆ ปรับบาลานซ์ตัวเองปล่อยว่างบ้างไม่ควรเก็บทุกเรื่องมาคิดและควรเข้าสังคมไว้บ้าง เริ่มจากการพูดคุยกับเพื่อนสักคนที่เรารู้สึกไว้ใจหรือใครก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจที่ได้คุยด้วยการเก็บตัวมากจนเกินไปอาจนำพาไปสู้ความเหงา และ โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า ได้นะ

ที่มา  predict-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …