Home ข้อคิด คำคม ลักษณะนิสัย 10 ข้ อของผู้หญิงทำงานเก่ง เลี้ยงตัวเองได้ไม่ง้ อใคร

ลักษณะนิสัย 10 ข้ อของผู้หญิงทำงานเก่ง เลี้ยงตัวเองได้ไม่ง้ อใคร

9 second read
ปิดความเห็น บน ลักษณะนิสัย 10 ข้ อของผู้หญิงทำงานเก่ง เลี้ยงตัวเองได้ไม่ง้ อใคร
0

ทำไมผู้หญิงคนนี้เก่งจัง ทำไมผู้หญิงคนนี้ดูเท่มีความสามารถจัง อย า กจะเป็นอ ย่ างเขาบ้างจังเลย วันนี้หากคุณอย า กจะเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถละก็ เราลองมาดูลักษณะนิสัยของผู้หญิงเก่งๆกัน ว่าเขาเป็นกันยังไง แล้วตอนนี้เรามีกี่ข้ อแล้ว

1.พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือ กว่าเ สี ยอีกทำเอาผู้ชายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถวแต่ ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือ ความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอ ย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

2.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ คนที่เก่ง และสตรอง

จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิงสร้างข้ อได้เปรียบ พวกเธอจะ พย าย าม ทำทุกๆอ ย่ างเท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอ ย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอ ย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีกพวกเธอ มักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิ ดชอบทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ร า ยชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อ ย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า อ ย่ างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าว ร า ยวัน ไปจนถึงร า ยปีว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเ สี ยเวลไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือมัวนั่งแชท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอ ย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอ ย่ างอื่นที่มีประโยชน์

4.พวกเธอหาเ งิ นเก่ง และบริหารเ งิ นเป็น คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ ไ ส้ แห้งไม่มีร า ยได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับร า ยได้ และลดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้นำเ งิ นไปลงทุนเพื่อให้งอ กเงยบางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้อข ายของ อ อ น ไ ล น์ นอ กจากนี้ยังใช้เ งิ นเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย าม อ ดกลั้นอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเ งิ นไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

5.พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเ สี ยไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทางกริย าท่าทางล้วนเด่นชัด ว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้ อที่ผ่าน มา

ผู้หญิงที่เก่ง อ ย่ าง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอ ย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย าม ทำงานอ ย่ างหนัก และมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย าม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอ ย่ างไม่เ สี ยสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอ ย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝน ทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้วก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอ ย่ างแน่นอน

8.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อ ย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอ ดหลับอ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอ จะทำงานอ ย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอ ย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการ

9.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวย เลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ต ามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอ กจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้ว ยังเ สี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวย แบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่ การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แ บ่ ง ปั นความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวก ที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มาผมมีโอกาสได้เจอ ผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคน น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกันอ ย่ างบังเอิญส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคน

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อ ย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ เหมือนอ ย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอ ย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่งและสตรองเป็นผู้นำได้อ ย่ างแน่นอนครับผม

ที่มา leaderwings  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …