Home ข้อคิด คำคม ลักษณะคู่ชีวิตของคุณเป็น คู่บุญ คู่แท้ หรือคู่ก ร ร ม ดูได้ง่ายๆ

ลักษณะคู่ชีวิตของคุณเป็น คู่บุญ คู่แท้ หรือคู่ก ร ร ม ดูได้ง่ายๆ

8 second read
ปิดความเห็น บน ลักษณะคู่ชีวิตของคุณเป็น คู่บุญ คู่แท้ หรือคู่ก ร ร ม ดูได้ง่ายๆ
0

เคยนั่งมองหน้าแฟนตัวเอง แล้วถามคำถามตัวเองบ้างไหมว่า คนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยนี้ คือคู่แท้ คู่บุญ หรือคู่เ ว รคู่ก ร ร มกันแน่ หล า ยคนอาจจะยังสับสนในเรื่องนี้

ฉนั้นวันนี้เราจึงจะพามาดูว่า ลักษณะของคู่รักต่างๆนั้น มีลักษณะเป็นอ ย่ างไร แล้วคู่ของเราจัดอยู่ในแบบไหน ถ้าอย ากจะรู้แล้วเราไปดูกันเลย

1. คู่บุญ

คู่บุญคือคนที่เคยทำบุญร่วมกัน มาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติมิตรกัน มาก่อน แล้วมีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันชั่ ว ระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นาน มากถึงขนาดคู่แท้ที่ใช้ชีวิตครองคู่ร่วมกันตลอ ด คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่ วระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญ

อีกเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้น ได้เคยเกิดมาแล้วหล า ยชาติ เคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคน มากมาย จึงมีโอกาสได้เจอ กัน อีกคู่บุญจะไม่ทำร้ า ยกันรุน แร ง

เหมือนคู่เว รคู่ก ร ร มเมื่อคบหากับคู่บุญแล้ว เมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง เช่นต้องห่างกันไป ห่างตัวต้องออ กไปใช้ชีวิตของตนเอง

หรือห่างด้วยเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกันจึงทำให้ค่อยๆห่างเหินเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปจนกล า ยเป็นเพื่อนสนิท หรือ กล า ยเป็นคนรู้จักกัน

ไป ก็จะทำให้ได้เจอคนใหม่มีชีวิตรักใหม่ อีกเหลือเพียงความทรงจำดีๆ คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศาสตร์สามารถดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่

ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอกาสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ในปีหนึ่งจะมีโอกาส ได้เจอคู่บุญอยู่หล า ยสิบครั้ง บางคนเดิน

สวนกันแล้วรู้สึกดีขึ้นอย่ างแปลกๆ หรือได้คุยกันแป๊บเดียวรู้สึกเข้ากันได้มากคู่บุญสามารถต่อยอ ดให้กล า ยเป็นคู่แท้ได้ด้วยการต่อบุญอีกในชาตินี้

เมื่อคบกันหากไม่อย ากข า ดจากกันให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่ความสะดวก อย่ าให้เกินสามเดือนควรหาเวลาทำบุญร่วมกันอีก ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกล า ยเป็นคู่แท้ที่จะครองคู่กันไปตลอ ดไม่ข า ดจากกันได้

2. คู่แท้

คือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากินสร้างครอบครัวที่ดี ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่ว่าคือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกบางอย่ างที่ส่งออ กมาในขณะที่ได้คบกัน บางคนเมื่อเจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่งหรือบางคนเคยได้เห็นกัน มาก่อนแล้วในฝัน

หรือในนิมิตเมื่อมีปัญหา กันจะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อ ยอมเงียบลงไปเอง จะรู้จักลดราวาศอ กซึ่งกันและกัน เมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอย่ างต่อเนื่อง เหมือน มีแรงผลักดันชีวิตหล า ยคน สามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อเจอคู่แท้ สามารถปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองคู่แท้

จะคอยเสริมคอยให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถฝ่ าฟั น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้วจะไม่มีความรู้สึกลังเล

วางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่อง ได้ในระยะย าว ถึงแม้ฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา

ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ออ กจากกันได้

คู่แท้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญใช้ชีวิตทำบุญร่วมกันย าวนาน มาแต่อ ดีตช าติ หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ที่รักกัน มากมาแต่ชาติปางก่อน แล้วเคยสาบานว่า

จะรักกันไปตลอ ดตราบชั่ วสิ้นชีวิต ตลอ ดไปข้ามภพข้ามชาติก็จะไม่ขอจากกันไปไหน โดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อต า ย จากกันจะได้เจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

3. คู่เว รคู่ก ร ร ม

คือคู่ที่ตรงข้ามกับคู่แท้อย่ างสิ้นเชิง เกิดมาเจอ กันเพื่อทำลา ยกัน เพื่อใช้ก ร ร ม ให้แก่กันและกัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก ร ร มที่เคยได้ก่อไว้ บางคนจะ

เจอคู่เว รคู่ ก ร ร ม ชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ง บางคนหล า ยเดือน หรือเป็นปี หากเคยทำก ร ร มหนักไว้ก็จะเจอคู่เว รคู่ก ร ร มไปชั่ วชีวิตหรือจนต า ย จากกันไป

อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คู่เว รคู่ก ร ร มเมื่อเจอ กันจะรู้สึกรักและหลงมากอย่ างถอนตัวไม่ขึ้น

ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรักความหลงจนหู ห น ว ก

ต า บ อ ด ไม่ยอมรับรู้ความจริงที่จะทำให้เ จ็ บ ใจหรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกตบตี ยอมถูกสวมเขา ยอมถูกเหยี ย ด หย าม ดู ห มิ่ น

ยอมถูกกระทำให้เ จ็ บ ป ว ดใจ อย่ างหนักเมื่อเจอคู่เว รคู่ก ร ร มไม่ว่าจะเจอหนักเท่าไหร่เ สี ยน้ำต าร้องไห้ฟูมห า ยขนาดไหนจะยังคงยอมรับ ทนได้

และรับได้เสมอ พร้อมให้อภั ยทุกอย่ าง ขอเพียงอย่ าได้ทิ้งกันไปเพราะจะเ จ็ บ ป ว ดใจมากไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยรุ่งเรือง

มีชีวิตที่ก้าวหน้าต้องมาจบทิ้งทุกอย่ างหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินจากที่เคยเป็นคนดีมีเหตุมีเหตุมีผลก็กล า ยเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ฟังเหตุฟังผลใคร ใช้ชีวิต

แบบประชดคู่ประชดตัวเองกินเห ล้ า เส พ ย า ติดส าร เส พ ติ ด ใช้ชีวิตอย่ าง

ไม่แยแส กฏ หม าย สังคม ทำให้ บุ พ ก า รี เ สี ยใจก็เป็นเพราะคู่เว รคู่ก ร ร ม

คู่เว รคู่ ก ร ร มเกิดจากที่เราได้เคยทำก ร ร ม สร้างก ร ร มไว้ ผิ ดศีลข้อสามผิ ดลูกผิ ดผัวเมียชาวบ้ าน เคยเจ้าชู้ทำให้คนรักต้องเ สี ยใจต้องร้องไห้ ยุยง

ส่งเสริมให้คนเลิกกัน เคยทำร้ า ยคนที่รักเรารวมถึงบุพการีอย่ างหนักทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับก ร ร ม ซึ่งก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หนักมากบางคน

ก็ชั่ วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเว ร หมด ก ร ร ม จะข า ดจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงหัวปักหัวปำจะค่อยๆ หมดไป เริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้นทางแก้เมื่อ

เจอคู่เว รคู่ก ร ร มคือให้ยอมรับว่าเราได้เคยสร้างก ร ร มไว้จึงต้องมาเจออย่ างนี้ ขออโหสิต่อเจ้าก ร ร มนายเว รเรื่องคู่ ได้รับรู้ถึงความเ จ็ บ ป ว ดนั้นแล้ว

หากเคยกระทำกับใครไว้ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครอีก ทำบุญทุกครั้งพย าย ามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร มนายเว ร

เรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก ร ร มฐานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนบุญให้เจ้าก ร ร มนายเว ร แล้วจะข า ดจากกันไปเองด้วยดีโดยไม่รู้สึกเ จ็ บ ป ว ด หรือเ สี ยใจมากนัก

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …