Home ข้อคิด คำคม ยุคนี้เราต้องรอ ด 6 วิ ธีหาร า ยได้เสริม อยู่บ้านแต่ก็มีเ งิ นเข้า

ยุคนี้เราต้องรอ ด 6 วิ ธีหาร า ยได้เสริม อยู่บ้านแต่ก็มีเ งิ นเข้า

30 second read
ปิดความเห็น บน ยุคนี้เราต้องรอ ด 6 วิ ธีหาร า ยได้เสริม อยู่บ้านแต่ก็มีเ งิ นเข้า
0

ในปัจจุบันเ งิ นตราได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกช่วงของชีวิตเป็นอ ย่ างมาก มนุษย์เกือบทุกคนล้วนต้องใช้เ งิ นในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจวบจนสิ้นอายุขัยมนุษย์ในสังคมปัจจุบันล้วนต้องอาศัยเ งิ นกันทั้งนั้น ทำให้เ งิ นกล า ยเป็นสิ่งที่ผู้คนล้วนแสวงหาทั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ นเพื่อความสำเร็จในชีวิต รวมทั้งเ งิ นค่าใช้จ่ายสำหรับอนาคต ซึ่งในบ้างครั้งร า ยได้จากงานประจำเพียงอ ย่ างเดียวก็ไม่เพียงพอ กับการนำไปใช้งานอีกด้วย ทำให้เกิดความจำเป็นในการหาร า ยได้เสริมเพิ่มเติมจากร า ยได้หลักที่มีอยู่แล้วได้

ยิ่งในยุคนี้ไม่ว่าใคร ก็ต้องเผชิญกับปัญหากันทั้งนั้น มันส่งผลกระทบต่อร ายได้ของเราในชีวิตประจำวัน ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำ เพื่อเพิ่มร ายได้ให้กับทุกคน ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้

1. การทำคอ นเทนต์

นั่นก็ไม่ได้ย ากอะไร หากเราตั้งใจจริง เพราะจริงๆ แล้วการที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูป วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นคอนเ ท นต์ แล้วค อ นเ ท นต์แบบใด จึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้เรา ฉะนั้นหาไอเดียดีๆ ในการสร้างคอนเทนต์ดูนะ เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไร ให้มีคนสนใจ จงใช้โซเชี ยลให้เกิ ดประโยชน์นะ

2. ข า ยอาหาร D e l i v e r y

เพราะมีหล า ยคนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไปนั่งทานที่ร้านไม่ได้ และก็ไม่สะดวกใจจะเดินออ กไปซื้ อ เป็นโอกาสของร้านอาหาร D e l i v e r y แค่มีครัว มีฝีมือ สมัครเป็นสมาชิกแ อ ปพลิเคชั่ น ก็สามารถสั่งซื้ อวัตถุดิบให้มาส่งที่บ้านแล้วทำอาหารข า ยได้

3. หาช่อ งทาง ข า ยออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตอ ย่ างนี้ การค้ าข า ยนอ กบ้าน ซบเซาคนไม่ค่อยออ กจากบ้าน มาช้อป เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพราะโ ควิ ด แต่หารู้ไม่ว่า คนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกันแทบจะทุกวัน เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไ ลน์ไง ฉะนั้น การข า ยของ อ อ นไ ลน์ก็นับ ว่าเป็นทางออ กที่จะช่วย ทำให้การค้ าข า ยสามารถไปต่อได้ วิ ธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เ งิ นทุ นไม่ต้องมีหน้าร้าน แค่เรามีโ ซเชี ยลมีเดีย ใช้ให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้น

4. ปลูกผักสวนครัว ไว้ทานเอง

เพราะบางคนอาจมองว่า มันคือวิ ธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอเนี่ย แต่ทว่า จะมากหรือน้อย ก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้อยู่ดี ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ทั้งนี้การปลูกผักสวนครัว ไม่ต้องลงทุ นเยอะ ไม่ย ากด้วย ทั้งยังโตไว ได้ผลผลิตเร็ว บวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกัน มากขึ้น ยังไงก็ต้องข า ยได้ เพราะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน

5. คือ การลงทุ น เพื่อเพิ่มร ายได้ให้ตัวเอง

แต่เหนือสิ่งอื่นใด จำไว้เลยว่า การลงทุ น มีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดี โดยเฉพาะช่วงวิก ฤ ตเศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้ การลงทุ นก็ คือ การเพิ่มจำนวน เ งิ นด้วยเ งิ น จะพูดง่ายๆ มันคือ การนำเ งิ นที่เรามีไปลงทุ น

ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ น จากเ งิ นน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลมากขึ้นได้ แต่อาจจะใช้เวลา และต้องลงทุ นในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายให้เ งิ นทำงานของมันเอง แค่เราต้องรู้จักตล าดการลงทุ นให้ดี ก่อนตัดสินใจก็ศึกษาให้ดีด้วย

6. รับจ้างส่ง D e l i v e r y

ใครไม่ถนัดข า ยของ หรือทำอาหารข า ย ก็สามารถรับจ้างขนส่งสินค้ าหรืออาหารเหล่านั้นแทนได้ ตอนนี้บริษัท D e l i v e r y ก็ชักจะข าดแ ค ล น คน โอกาสค่อนข้างเปิดกว้าง งานนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถจักรย านยนต์ และต้องไม่ลืมที่จำป้องกันตัวเองขณะทำงาน สวมหน้าก าก อนามั ย สวมถุงมือ และล้างมือบ่อย ๆ

ที่มา  sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …