Home ข้อคิด คำคม ฝากให้คิด ไม่มีใครสำเร็จได้ในวันเดียว

ฝากให้คิด ไม่มีใครสำเร็จได้ในวันเดียว

10 second read
ปิดความเห็น บน ฝากให้คิด ไม่มีใครสำเร็จได้ในวันเดียว
0

เป้าห ม า ยในชีวิตของทุกคน ก็คงอย ากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันทั้งนั้น อย ากจะร่ำร ว ย อย ากจะมีเงินทองเยอะ อย ากจะได้บ้านหลังโตๆ นี่เป็นความฝันทั่วไปของแต่ละคน เมื่อโตขึ้น แต่จะสามารถทำได้หรือไม่ได้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความพย าย ามของแต่ละคนเท่านั้น ว่าจะทำอ ย่ างไร ให้มันไปถึงจุดห ม า ยที่เราต้องการ

ถ้าเราอย ากจะร ว ย และอย ากจะประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งที่เราต้องมีคือ นิสัยและการกระทำแบบคนร ว ย ถ้าเราทำนิสัยเหมือนเขา ที่ใช้ในการทำงาน หรือทำธุรกิจ เราก็จะได้ความสำเร็จเหมือนเขาเช่นกัน อ ย่ ามองแค่เขาร ว ยเขาใช้เงินเยอะ และเราจะไปเอาเหมือนเขา แบบนั้นยังไงก็มีวันร ว ยแน่นอน

ถ้าวันนี้คุณออมเงิ นน้อย วันข้างหน้าคุณก็จะข าดแคลนเยอะ

ถ้าวันนี้คุณอ่ านหนังสือน้อย วันข้างหน้าคุณก็จะต้องใช้แรงงานเยอะ

ถ้าวันนี้คุณยังคิดเล็กคิดน้อย วันข้างหน้าคุณก็จะมีความทุ กข์เยอะ

ถ้าวันนี้คุณออ กกำลังกายน้อย วันข้างหน้าคุณต้องจ่ายค่ารั กษาเยอะ

ถ้าวันนี้คุณพย าย ามน้อย วันข้างหน้าคุณจะไม่เหลือเวลาให้เริ่มต้นใหม่

จงรู้ไว้ว่า เหงื่อที่เสี ยไปในวันนี้ คือ การรดน้ำเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า สิ่งที่คุณได้ลงมือทำ ลงแรงทำไปทั้งหมด จะไม่มีวันสูญเปล่า ความสำเร็จ ไม่ได้เสร็จ แค่วันเดียว เมื่อทำอย่ างเต็มที่ ผลลัพธ์จะดีเอง ความอ่อนแอที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ คือ การยอมแพ้

และวิ ธีที่ดีที่สุดในการทำให้มันสำเร็จได้นั้น คือ การลองใหม่อีกครั้ง เราต้องตะหนักถึง และสร้างความคืบหน้าให้เป้าห ม า ยที่เราตั้งไว้ เพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยความสำเร็จ แบบที่เราหวัง ถ้าหากเราเชื่อมั่น ว่าทำได้ ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเล ในที่สุดมันก็จะสำเร็จจนได้ แต่ถ้าเราคิด ว่าทำไม่ได้ แม้จะเป็นเรื่องที่ง่ายแค่พลิกฝ่ามือ ก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

ที่มา bitcoretech senatormcgarrigle  chilljungloei

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …