Home ข้อคิด คำคม ฝากถึงลูกๆ ถ้ายังรักพ่อแม่อ ย่ าโ ท ษท่านใน 5 เรื่องนี้

ฝากถึงลูกๆ ถ้ายังรักพ่อแม่อ ย่ าโ ท ษท่านใน 5 เรื่องนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน ฝากถึงลูกๆ ถ้ายังรักพ่อแม่อ ย่ าโ ท ษท่านใน 5 เรื่องนี้
0

การที่พ่อแม่ยังอยู่ในชีวิตของเรานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดี เพราะว่าอ ย่ างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณและ ได้ดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ คนหล า ยคนนั้นไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

ทำให้พวกเขาไม่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกต่อไป แต่เราที่ยังมีพ่อมีแม่ ก็ควรที่จะดูแล ตอบแทนบุญคุณที่ท่านนั้น เลี้ยงดูเรามาให้ดีที่สุดเถอะนะ จะได้ไม่ต้องมาเ สี ยใจทีหลัง

อ ย่ าลืมนะว่าที่เราโตมาได้ทุกวันนี้ ก็เพราะว่าพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูเรามา ถ้าไม่มีพวกท่าน เราก็อาจจะไม่ได้เติบโตมาเป็นดังเช่นวันนี้ ตอนคุณเ ด็ ก พวกท่านก็ดูแลคุณเป็นอ ย่ างดี ตอนที่ท่านแก่ชรา คุณก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดี เหมือนที่ท่านเคยทำกับคุณตอนคุณเ ด็ กๆ

การที่พ่อแม่ยังอยู่ในชีวิตของเรานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ อ ย่ างน้อยเราก็ได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณ ได้ทำให้ท่าน มีความสุข และทำให้เราได้ทำหน้าที่ลูกได้อ ย่ างสมบูรณ์แบบ

1 อ ย่ า โ ท ษพ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ ชี วิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อ ย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่าสู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูด อ อ กไป ต่อให้ม้า ฝี เ ท้ า ไวก็วิ่งต ามไปเก็บ กลับคืน มาไม่ทัน แล้วมันจะ กล า ยเป็นตราบ า ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

2 อ ย่ า โ ท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่ บ่นว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเอง แต่เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่ รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่อ ย า ก ให้ลูก เจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อ ย า ก ให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

3 อ ย่ า โ ท ษพ่อแม่ว่า ชั ก ช้ า

ย า มพ่อแม่เเก่เ ฒ่ า อ ย่ า ด่ า ทอ ว่าท่านทำอะไร ชัก ช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็น พ่อแม่ต้องใช้ความรัก ความ อ ด ท น ม ากเพียงใด ในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ

สอนให้เรา ย า ม ที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกาย เพื่อพวกเรา มาบัดนี้ ร่ าง ก าย จึง ท รุ ด โ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อแม่เเก่ช ร าลง กำลังวังชาเริ่มเ สื่ อ มถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้าเรื่องก ตั ญ ญู

ต้องรีบลงมือทำ หากใครได้ทำ ผิ ด พลาดไปแล้วก็ อ ย่ า ลืมขอขมาท่าน ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะ ส่วนคนไหนที่พ่อแม่ ไม่อยู่กับเราแล้วก็อ ย่ าลืม ทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะ

4 อ ย่ า โ ท ษพ่อแม่ย า มท่านป่ ว ย ไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่ จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตก เเดดออ กปานใด พอเราเ จ็ บ ไ ข้ท่านจะละทิ้ง การงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาห ม อ ในทันที ท่านจะหาวิ ธี เ ยี ย ว ย า รั ก ษ า

เราในทันที ย ามที่ท่านป่ ว ย ไ ข้เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เรา ได้มากน้อยเท่าไหร่ หรือว่าเพราะพ่อแม่เ จ็ บ ป่ ว ยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตั ญ ญู ดูแล หรือเราจะเป็นจำนวนคน ที่สังคมตราหน้ าว่าเป็นลูก อ ก ตั ญ ญู เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

5 อ ย่ า โ ท ษพ่อแม่ว่าจู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเราอ ย่ า ตะ ค อ ก ท่าน เมื่อท่าน จ้ำ จี้ จำ ไช ให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกัน น็ อ ก ให้กลับบ้านเร็ว ๆ ให้เก็บห้อง ให้ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทาง จู้ จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

ที่มา  sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …