Home ข้อคิด คำคม ฝากถึงลูกๆ คำสอนจากใจของแม่

ฝากถึงลูกๆ คำสอนจากใจของแม่

15 second read
ปิดความเห็น บน ฝากถึงลูกๆ คำสอนจากใจของแม่
0

ทุกคำที่แม่พูด ทุกอ ย่ างที่แม่ทำล้วนหวังดีและรักลูกเสมอ ไม่มีแม่คนไหนที่จะคิดร้ า ยกับลูก ทุกคำสอนของแม่คือคำที่มาจากใจเ พ ร า ะอย ากให้ลูกได้ดี วันนี้เรามีคำสอนจากใจแม่ที่อย ากให้ลูกๆได้อ่านกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

ลูกเอ๋ยเจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกัน เพียงที่เสื้อผ้าป้ายร า ค า ไม่ได้บอ กระดับสังคม ผิ ดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ล้ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดา รอยยิ้มเป็นเครื่องสำอาง ที่สวย ที่สุดของผู้หญิง จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเ พราะเห็นทุกสิ่งดี

ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิ ดชอบชีวิตข องตัวเอง 100 เปอร์เซน ผู้นำที่ดีที่สุด ในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเอง ได้คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้เท่าที่ใจ ลูกมุ่งมั่นจะเป็น จงอ่อนโยนอ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอผิ ดก็ขอโ ท ษ ซา บ ซึ้ง ก็ขอบคุณพูด ให้ติดปาก สุ ข ภ า พเป็นสิ่งสำคัญ

และร า ค าแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะหาซื้ อได้ ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มี ฉากถ่ายทำ อ ย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้ มาพร้อมคำนิย าม ของความงาม จงมองตัวเอง ด้วยความรักลูกสวย ในแบบของตัวเอง อ ย่ าให้คำจำกัดค วามใดกำหนดศักยภาพ ของลูกอาชีพของลูก

โลกทัศน์ ของลูก และอนาคตของลูก คู่ชีวิ ตเ ลือ กใ ห้ดี มีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดี เช่นกัน ไม่มีเงินใดสุขใจใ ช้จ่ายเท่ากับเงิน ของเราเอง ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใด ได้ลูกต้องรู้จัก รักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใด ซื้ อจิตวิญญาณ ของเราได้

หากประสบผู้คนร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรัก อ ย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ ของลูกด้วยความเบิกบาน ใจไม่ใช่ทุกคนที่ ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ ทุกค นที่ ดี กับลูกจะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ดี งานบ้านไม่ใช่ งานของผู้หญิง แต่ฝ่ายเดียว

แต่หากเป็นงาน (ของ) บ้านที่ทุกค นที่ รัก กันต่างยินดี ช่วยเหลือแบ่งเบา ซึ่งกันและกันอ ย่ างเต็มใจ อ ย่ าหูเบาหลงเชื่อ สิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เ พ ร า ะสิ่งที่ลูกรับจะค่อย ๆ หล่อหลอมลูก ให้เป็นคนเช่นนั้น จริง ๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งร า ค าถูกและ แพงจงตีค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้ อมันให้ดี เวลามีค่า นักอ ย่ ายอมแลกไป

กับการนินทาอิ จ ฉ าใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดี มีประโยชน์ จะดีกว่าลูก ไม่อาจเป็น ที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้ กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ชีวิต ลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด อีกเลย และสุดท้าย จงจำไว้ว่าแม่รักลูกและจะ รักลูกตลอ ดไป นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลา จะผันเปลี่ยนไป นานสักเพียงใดลูก เป็นที่รักและ เป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา s a s i p e ni c o n  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …