Home ข้อคิด คำคม ฝากถึงลูกหลาน 10 บทเรียนที่มีคุณค่าจากคนอายุ 70 ขึ้นไป

ฝากถึงลูกหลาน 10 บทเรียนที่มีคุณค่าจากคนอายุ 70 ขึ้นไป

14 second read
ปิดความเห็น บน ฝากถึงลูกหลาน 10 บทเรียนที่มีคุณค่าจากคนอายุ 70 ขึ้นไป
0

ยุคนี้หล า ยคนถือว่าเป็นยุค ของคนรุ่นใหม่ ดังนั้น ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์จึงมักไม่ใช่แหล่ง ที่เราจะเข้าไปหา เรามักจะมองว่าบรรดาผู้สูงอายุหล า ยๆ ท่านไม่ทันสมัย ชอบแต่เล่าเรื่องเก่าๆ ไม่ทันต่อยุคและการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น แต่จริงๆ ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่ง เราจะพบว่าบรรดาผู้สูงอายุทั้ง

หล า ยนั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก และกว่าที่อายุจะยืนย าวได้ถึงระดับ หนึ่งย่อมจะต้องได้เรียนรู้ในบางสิ่งบางอ ย่ างที่มีคุณค่า ที่หนังสือหรือ เว็บไหนก็ไม่สามารถที่จะทดแทนได้ แต่แก่นและหลักการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ

การใช้ชีวิตย่อมไม่ต่างกัน มาก ในต่างประเทศนั้นได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งของ Cornell ชื่อ Dr. Karl Pillemer ซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกันที่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไปมากกว่า 1,200 คน โดยคำถามเด็ดนั้นอยู่ที่ว่า จากประสบการณ์

ชั่ วชีวิตคุณ อะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่อย ากจะฝากไว้ให้ลูกหลาน แล้วก็นำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อ 30 Lessons for Living ครับ แต่เขาได้คัด เลือ กบทเรียนสำคัญ 10 ประการที่โดดเด่นเอาไว้ครับ โดยบทเรียนทั้ง 10 ประการ ประกอบด้วย

1. เลือ กคู่ด้วยความร ะ มั ด ร ะ วั ง อ ย่ ารีบร้อนตัดสินใจ ใช้เวลาในการดูและทำความรู้จักคนที่เราจะอยู่ด้วย อ ย่ ารีบด่วนตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งอ ย่ างถ่องแท้

2. ให้ปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนกับต้องใช้งานไปอีกร้อยปี โดยให้ลดและเลิกพฤติก ร ร มที่ทำร้ า ยร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นการสู บบุ ห รี่ กินอาหารที่ไม่ดี หรือไม่ออ กกำลังกาย พฤติก ร ร มเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เรา เ สี ยชีวิตในฉับพลัน แต่ทำให้เราเกิดความท ร ม า นเมื่อสูงวัย

3. เที่ยวให้มากไว้ เมื่อมีโอกาสให้เดินทาง คนสูงวัยส่วนใหญ่จะมองย้อนกลับ มายังโอกาสต่างๆ ที่ได้ท่องเที่ยวเดินทาง และมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ และมีคุณค่าของชีวิตเลยทีเดียว

4. ให้เลือ กอาชีพโดยดูจากความต้องการภายในมากกว่าผลตอบแทน ด้านการเงิน โดยบรรดาผู้สูงวัยกล่าวว่าความผิ ดพลาดสำคัญในการเลือ กอาชีพของเขา คือ การเลือ กอาชีพโดยดูจากผลตอบแทน มากกว่าสิ่งที่ชอบและคุณค่าของอาชีพ

5. ตอบตกลงต่อโอกาสที่เข้ามา โดยเมื่อมีโอกาสหรือความท้าทายเข้ามา ต้องอ ย่ าปฏิเสธครับ เพราะส่วนใหญ่ มักจะมาเ สี ยใจหรือเ สี ยดายในภายหลัง

6. ให้พูดในสิ่งที่อย ากจะพูดเดี๋ยวนี้ เนื่องจากเรามักจะเ สี ยใจและเ สี ยดาย ว่าไม่ได้พูดในสิ่งที่เราอย ากจะพูดกับ หล า ยๆ คน เมื่อไม่มีโอกาส เราจะมีโอกาสแสดงความรู้สึกที่แท้จริงต่อผู้อื่นได้ ก็ต่อเมื่ออีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น

7. การใช้เวลามานั่งกังวลต่อสิ่งต่างๆ นั้นเป็นการเ สี ยเวลา ดังนั้น ให้หยุดกังวล หรือไม่ก็พย าย ามลดความกังวลลง โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งความกังวลในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น

8. ความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือ กเอง ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขต่างๆ คำแนะนำหนึ่ง ก็คือ จงรับผิ ดชอบต่อความสุข ของตัวเราเองตลอ ดชีวิตเรา

9. เวลาเป็นของมีค่า ชีวิตของเรานั้นแสนสั้น แต่ไม่ใช่ให้มานั่งเ ศ ร้ า แต่ให้ทำในสิ่งที่สำคัญและ มีค่าเดี๋ยวนี้ เนื่องจากยิ่งเราอายุมากขึ้น เราจะพบว่าเวล า ยิ่งผ่านไปอ ย่ างรวดเร็วขึ้น

10. คิดเล็ก-อ ย่ าคิดใหญ่ ค่อยๆ ซึมซับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเรา และมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้น

ที่มา  create-readingth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …