Home ข้อคิด คำคม ฝากถึงลูกสาวทุกคน กับคำสอนที่มีค่าของแม่จงจดจำไว้

ฝากถึงลูกสาวทุกคน กับคำสอนที่มีค่าของแม่จงจดจำไว้

9 second read
ปิดความเห็น บน ฝากถึงลูกสาวทุกคน กับคำสอนที่มีค่าของแม่จงจดจำไว้
0

แม่นั้นคือผู้ให้กำเนิด ซึ่งความหวังของแม่ก็ไม่มีอะไรมากเกินไปกว่าอย ากเห็นลูกๆมีชีวิตที่ดี วันนี้เราจึงมีข้ อคิดคำสอนดีๆจากแม่มาฝากกัน ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่วัยเ ด็ กจนถึงมีครอบครัว จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

ลูกเอ๋ย เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายราคาไม่ได้บอ กระดับสังคม

ผิ ดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดา รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง

จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิ ดชอบชีวิตของตัวเอง 100 เปอร์เซน ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก

สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และราคาแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้อได้ ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง อย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก

คู่ชีวิต เลือ กให้ดี มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ดี

งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน ของ บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ

อย่ าหูเบา หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยๆหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งราคาถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้อมันให้ดี

เวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน

แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

และสุดท้าย จงจำไว้ว่า แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา sasipenicon    yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …