Home ข้อคิด คำคม ฝากถึงพ่อแม่ อ ย่ าทำร้ า ยจิตใจลูกด้วย 7 คำพูดนี้

ฝากถึงพ่อแม่ อ ย่ าทำร้ า ยจิตใจลูกด้วย 7 คำพูดนี้

10 second read
ปิดความเห็น บน ฝากถึงพ่อแม่ อ ย่ าทำร้ า ยจิตใจลูกด้วย 7 คำพูดนี้
0

บางครั้งการทำร้ า ยบางอ ย่ างก็มาในรูปแบบของคำพูดที่พบได้บ่อยกว่าการทำร้ า ยร่างกาย แต่ก็สร้างบาดแผลไม่น้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าการทำร้ า ยร่างกายเ สี ยด้วยซ้ำ การทำร้ า ยจิตใจส่งผลเชิงลบในระยะย าวต่อสุ ข ภ า พและพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และร่างกาย ฉนั้นเราจึงอย ากจะฝากถึงพ่อแม่ว่า อ ย่ าทำร้ า ยจิตใจของลูกด้วย 7 คำพูดต่อไปนี้

1 ทำไมทำไม่ได้ อ ย่ า ง เพื่อนคนอื่นๆ เมื่อลูกทำอะไรแล้วไม่ได้เท่าเทียมกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ เชื่อว่าลูกก็เ สี ยใจไม่น้อยอยู่แล้วหากพ่อแม่ยังไปซ้ำเติมด้วยคำนี้จะยิ่งทำให้ เ ด็ ก รู้สึกว่า ตัวเองไม่มีความสามารถ ไม่ อ ย า ก สู้หรือตั้งใจทำอะไรอีกเลย

2 เอาลูกไปเปรียบเทียบกับพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน หากพ่อแม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกันว่าคนไหน ดีกว่าเก่งกว่า น่ารักกว่าแล้วล่ะก็ อาจทำให้ลูกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เ สี ยความรู้สึกและอาจคิดกับพี่น้อง คนอื่นๆในทางไมดี อาจเกิดการอิ จ ฉ าริษย าและเกิดความต่อต้าน ทำให้พี่น้องไม่รักสามัคคีกันได้

3 พูดจาดูถูกประชดประชัน เช่น เมื่อลูกบอ กว่าจะตั้งใจทำอะไรบาง อ ย่ า ง ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แล้วพ่อแม่กลับพูดว่า ยังไงก็ทำไม่ได้หรอ ก คอยดูจะต้องไม่ตั้งใจเหมือนที่ ผ่ า น มา คำพูดพวกนี้

มันทำให้ เ ด็ ก หมดศรัทธา ในตัวพ่อแม่ได้และเมื่อมีปัญหา อะไรก็จะไม่ อ ย า ก พึ่งพาพ่อแม่ เพราะกลัวถูกซ้ำเติม และอาจหันหน้าเข้าหาเพื่อน หรือคนอื่น มากกว่าพ่อแม่

4 โ ท ษ ว่าลูกสร้างแต่ปัญหา คำพูดว่าสร้างแต่ปัญหาแม้แต่ผู้ใหญ่ อ ย่ า ง เราก็ยังไม่ อ ย า ก ได้ยิน เ ด็ ก ๆ จะคิดว่าตัวเองไม่มีค่า ทำอะไรก็ผิ ดไปหมด อาจทำให้ เ ด็ ก ๆ เกิดการประชดด้วยการยิ่งทำตัวแย่เข้าไปใหญ่

5 หากทำแบบนี้แบบนั้นอีกจะไม่รักแล้ว คำพูดนี้เป็นคำที่มีผลต่อ ความรู้สึกเป็น อ ย่ า ง มากเพราะลูก ต่างก็มีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยว และคิดเสมอว่าพ่อแม่รักและลูกก็รักพ่อแม่ หากลูกได้ยินว่าพ่อแม่ไม่รัก จะทำให้ เ ด็ ก เกิดความรู้สึกที่หดหู่ ไม่มีใครอยู่ข้างๆ และอาจลามไปถึงเห็นคนอื่นดีกว่า เข้าใจเขามากกว่า พ่อแม่ร ะ วั งคำนี้ไว้ให้ดีๆ นะคะ

6 จะไปไหนก็ไปเมื่อเกิดการโต้เถียงห รือผิ ดใจกัน แล้วพ่อแม่เกิดพูดขึ้น มาว่า จะไปไหนก็ไป เป็นลูกก็อาจเกิดอารมณ์ ชั่ ว วูบ และทำอะไรลงไปโดยการะประชดพ่อแม่ และอาจทำให้เรื่องบานปล า ย

ไปมากกว่าเดิม ไม่ว่าอย่ างไรสถาบันครอบครัวก็เป็นสถาบันแรกที่จะคอยอบรมบ่มนิสัยให้ เ ด็ ก ๆ ซึ่งจะต้องเข้มแข็งให้มากๆ เพราะครอบครัวนั้นจะคอยหล่อหลอม เ ด็ ก ให้เติบโตขึ้นและใช้ชีวิต ในสังคมที่กว้างใหญ่ต่อไป หากสถานบันครอบครัวไม่อบอุ่น ไม่เข้มแข็ง ก็อาจทำให้เกิด ปัญหาต่อสังคมได้

7 พูดจาตะคอ กเ สี ยงดัง ไม่มีใคร อ ย า ก ฟังคำตะคอ กจากใครทั้งนั้น แล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นพ่อแม่ของตัวเอง หากพ่อแม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้ลูกซึมซับ และ ติ ด การกระทำจากพ่อแม่ได้ แม้ตัวเองไม่ อ ย า ก เป็นแบบนั้นก็ต าม

จึงขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหล า ย จงช่วยกันประคบประคองผ้าขาว ผืนน้อยและแต่งแต้มสีสัน ที่สดใสให้ เ ด็ ก เติบโตไปเป็นคน ที่มีความสุขและพร้อมจะส่งต่อความสุขไปสู่สังคมต่อไป ขอบคุณค่ะ

ที่มา สบายต า showbizinfoo  horoscopedaily99  th.wikihow

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …