Home ข้อคิด คำคม ฝนตก รถจ่มน้ำ เคลมประกันได้ไหม

ฝนตก รถจ่มน้ำ เคลมประกันได้ไหม

8 second read
ปิดความเห็น บน ฝนตก รถจ่มน้ำ เคลมประกันได้ไหม
0

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้กรณีฝนตกหนัก จนทำใหรถยนต์ของคุณน้ำท่วมรถ หรือรถจ่มน้ำ จะสามารถนำรถไปเคลมประกันได้ไหม และจะต้องดำเนินการอย่างไร วันนี้เราก็มีบทความที่อยากจะนำเสนอ ฝนตก รถจ่มน้ำ เคลมประกันได้ไหม

ในสถานการณ์ที่เป็นช่วง ม ร สุ มทำให้มีพายุฝนตกใน หล า ยพื้นที่ จนทำให้เกิดอุ ท ก ภั ยอ ย่ า งน้ำท่วม ซึ่งสร้างความเสียห า ยต่อทั้งท รั พ ย์สินต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่ยวดย าพาหนะ โดยเฉพาะกับรถยนต์นั้น หากเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลัน ซึ่งอาจหนีน้ำไม่ทัน เมื่อมีกระแสน้ำเข้ามาจนทำให้ท่วมรถได้ การทำประกันรถยนต์ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยในส่วนนี้อ ย่ า งมาก โดยสามารถเคลมประกันภั ยรถยนต์ได้เช่นกัน แต่ต้องดูว่ารถของคุณเป็นประกันภั ยในประเภทไหน ซึ่งได้แก่

ประกันภั ยรถยนต์ ชั้น 1 – เป็นประกันภั ยที่ครอบคลุมทุกวิ น า ศ ภั ยอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องกังวล เพราะสามารถเคลมประกันได้อ ย่ า งแน่นอน เว้นเสียแต่บางกรณีเช่น เกิดจากความประมาทของเจ้าของรถเอง โดยตั้งใจทำให้น้ำท่วมรถ เป็นต้น

ประกันภั ยรถยนต์ ชั้น 2+ และ 3+ – ส่วนใหญ่จะมีการรับประกัน ภั ยในข้อนี้ แต่ถ้าหากไม่มี ลูกค้าสามารถซื้ อแพคเกจเสริมเพิ่มได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสัญญาในการประกันภั ยอีกด้วย

หากเมื่อรถยนต์ที่เราใช้นั้น ต้องเจอ กับสถานการณ์น้ำท่วม มีขั้นตอนในการยื่นขอเคลมประกันดังนี้

1 ควรมีเอกสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับตัวรถสำรองไว้อ ย่ า งน้อย 1 ชุด โดยเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ เพื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้ใช้เอกส า รสำคัญเหล่านี้ ยื่นคำร้องกับทางบริษัทประกันภั ยได้ทันที

2 หากเมื่อเกิดเหตุการณ์ให้รีบแจ้งกับบริษัทประกันภั ยให้เร็วที่สุด

3 ถ่ า ย ภ า พไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่ งให้เจ้าหน้าที่ประกันภั ยรับทราบ

4 หาพย า นบุคคลในกรณีที่บริษัทประกันภั ยไม่สามารถส่ งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความเสียห า ยได้ อาจเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านก็ได้

5 ในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายภาพหรือเก็บหลักฐานได้ ให้รีบจ้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวันและใช้เป็นหลักฐานสำหรับการขอเคลมประกันได้เช่นกัน

ในกรณีที่บริษัทประกันภั ยจะปฎิเสธความรับผิดชอบได้ ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานว่า เจ้าของรถคันนั้นๆ จงใจที่จะทำให้เกิดความเสียห า ยต่อท รั พ ย์สินของตนเอง เช่น มีการประก า ศ พื้ นที่เ สี่ ย งภั ยน้ำท่วม แต่ก็ยังขับรถเข้าไป หรือมีป้ายประกาศเตือนห้ามผ่ า น แต่ยังฝืนขับรถเข้าไป โดยอาจจะตรวจได้จากภาพกล้องวงจรปิด เป็นต้น ทั้งนี้การเลือ กทำประกันภั ยจึงเป็นเหมือนการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดต่อท รั พ ย์สินของเราได้อีกทางหนึ่งนั่นเอง

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …